Montasjeklipp på prosjektets tidslinje

Montasjeklipp fungerer på samme måte som vanlige videoklipp når det gjelder operasjoner på prosjektets tidslinje, som tilføying av overganger, beskjæring og posisjonering.

En montasjemal droppet på tidslinjen legges til ved en av tre metoder: Sette inn, overskrive og erstatet. Når knappen for redigeringsmodus på verktøylinjen er satt til smart, blir erstatt-metoden valgt automatisk. Standardlengden på klippet varierer fra en mal til mal.

Innsetting av en montasjemal før eller etter et eksisterende klipp: Sikre først at magnet-knappen på tidslinjens verktøylinje er slått på. Dette vil sikre at når du slipper et klipp veldig nært starten eller slutten på et eksisterende klipp, vil det bli plassert slik at klippene føyes nøyaktig sammen. Sett deretter knappen for redigeringsmodus til sett inn-modus Dette vil sikre at eksisterende materiale flyttes til høyre for å gjøre plass når du slipper klippet, i stedet for at deler av det blir overskrevet.

Det kreves ikke at et Montasje-klipp blir satt inn nøyaktig i forhold til et skjæringspunkt som beskrevet før. Det kan settes inn i produksjonen din i en hvilken som helst frame du ønsker.

Erstatte en eksisterende Montasje-mal: Hold nede Shift-knappen på tastaturet og trekk den nye malen inn over den gamle, for å erstatte en eksisterende Montasjemal med en ny. Det nye klippet overtar ikke bare plassen, men også de tidligere brukertilpasningene til det gamle klippet. Plasseringslinjene, tegnet i blått, viser omrisset av det klippet som blir erstattet. Uansett standardlengde, vil det nye klippet overta disse grensene.

Overskrive klipp med en montasjemal: Dersom du ønsker å droppe en montasjemal på et tidslinjespor og simpelthen la det overskrive andre klipp på sporet uten å gjøre endringer på resten av tidslinjen, kan du gjøre dette ved å stille knappen for redigeringsmodus til erstatt. Lengden på montasjeklippet vil avgjøre hvor mye av sporet som blir overskrevet.

Beskjæring av Montasje klipp

Selv om beskjæringsoperasjonene på tidslinjen er like for Montasjeklipp og for videoklipp, kan det faktiske resultatet av beskjæringen variere, avhengende av maltypen.

I en helanimert mal, som en fancy tversgående tittel, kjører animasjonen altid til den er ferdig. Animasjons-hastigheten avhenger derfor av klippets varighet. Forkorting av klippet gjør derfor at animasjonen kjører raskere, men det avkorter ikke sekvensen.

I motsetning kan klipp som inneholder video beskjæres på vanlig måte. Mange temaer inneholder video-underklipp av varierende lengde. Når ett av disse er tilstede kan klippet utvides så langt som lengden av underklippet tillater – uendelig hvis underklippet viser seg å være et stillbilde.

Overganger og effekter

Overganger kan brukes ved begynnelsen og slutten av Montasje-klipp på samme måte som andre klipptyper.

Video- og audioeffekter kan også legges til Montasje-klipp som vanlig, og gjelder da for alt materiale på klippet. Likevel er noen få effekter, som Hastighet, ikke tilgjengelig for bruk med Montasjeklipp.

Tilføye en effekt til et Montasjeklipp, ved å høyre-klikke på Montasjeklippet på tidslinjen og velg Åpne Effekt Redigering fra kontekst menyen. Alternativt kan du dra en effekt fra Biblioteket og sette inn over klippet. Effektene ligger i Kreative elementer seksjonen i Biblioteket.

For å redigere, kopiere eller slette en effekt på et montasjeklipp må du høyreklikke på den magenta linjen langs toppen av klippet og velge korrekt valg på kontekstundermenyen Effekt.

Montasjeklipp på prosjektets tidslinje