En mal’s anatomi

For eksempler på hvordan temaer fungerer, la oss se nærmere på “50-talls moderne”-temaet, som inneholder fem maler.

Alle malene i dette temaet bruker det samme bakgrunnsdesignet – et abstrakt, rullende mønster. Det er kontinuerlig synlig bortsett fra under helskjerms-videosegmenter. Mønsterets farge velges ved hjelp av en parameterkontroll som er tilgjengelig for hver av disse malene i Montasjeredigering.

La oss nå se nærmere på hver enkelt mal for å se hvordan den er satt sammen av elementene – klippene og teksten – som du supplerer i Montasjeredigering.

Avid Studio image001 En mals anatomiÅpning: En Åpningsmal starter vanligvis med en form for animasjon som inkluderer titler, og slutter med en helskjermsvideo. Vårt “50-talls moderne”-eksempel følger dette mønsteret.

Den rullende bakgrunnsanimasjonen går gjennom mesteparten av sekvensen. I animasjonen vises to bildetekster som kan brukertilpasses. Disse representeres i diagrammet nedenfor av linjer på ”Animasjon”-bjelken. Begge bildetekstene fyker inn og ut av rammen (mørk linjefarge), med en ett og et halvt sekunds pause for stillestående visning (lys linjefarge) imellom.

Avid Studio image002 En mals anatomi

Skjematisk representasjon av Åpningsmalen i ’50-talls moderne’-temaet, ved dets standardlengde på omtrent 14 sekunder.

Idet den andre bildeteksten forlater rammen, dukker det opp et animert panel med video-underklipp. Videoen zoomer til helskjerm ved 11:18 i mal-klippet, og forblir slik til slutten (den hvite delen av ”Video”-bjelken i diagrammet).

Mal-klippets standardlengde er 14:00. Det innlagte videoklippet starter på et fastlagt punkt 07:03 og kjører til sluttten; lengden er derfor 06:27. Hvis video-underklippet ditt er langt nok, kan du forlenge hele klippet ved å forlenge helskjermsvideo-delen. Den muligheten indikeres i diagrammet over av pilene ved enden av ”Video”-bjelken.

Avid Studio image003 En mals anatomiOvergang A: Overgang-maler kobler to helskjerms videosekvenser sammen med en type animasjon. Dette første eksempelet på en overgang starter med to sekunders helskjermsvideo, så zoomer den ut og viser dannelsen av flere videopaneler som spiller samtidig. Når det så zoomes inn på det endelige underklippet, ender du med en forlengbar seksjon med helskjermsvideo.

Avid Studio image004 En mals anatomi

Overgang A integrerer flere videokilder.

Avid Studio image005 En mals anatomiOvergang B: Denne overgangen løser oppgaven med å koble to videoklipp sammen på en enklere måte enn den forrige. Det første underklippet starter i helskjerm, så zoomes det ut og bildet roteres vekk fra seeren. Når baksiden av det roterende bildet kommer til syne, har det neste underklippet erstattet det første. Panelet zoomer så inn mot slutten av klippet, for så å fylle hele skjermen.

Avid Studio image006 En mals anatomi

Overgang B lager en enklere overgang.

Igjen kan det andre underklippets fullskjermssegment forlenges ved å utvide mal-klippet på Tidslinjen.

Avid Studio image007 En mals anatomiOvergang C: Denne likner Overgang B, bortsett fra at det flygende videopanelet tar en ekstra runde i midten, slik at ytterligere ett underklipp kan innlemmes i sekvensen.

Avid Studio image008 En mals anatomi

Overgang C inkluderer et sammenbindende video-underklipp.

Det siste underklippet kan igjen utvides.

Avid Studio image009 En mals anatomiAvslutning: Formålet med en avslutningsmal speiler det for en åpningsmal, og i dette tilfelle er den indre strukturen også nærmest speilet. Videoen endrer seg fra å være i helskjerm til å bli et svevende bilde som gir plass til animerte sluttekster – nøyaktig motsatt av åpningssekvensen som står beskrevet over. Den eneste forskjellen er at i dette tilfellet er helskjermsdelen av klippet ikke forlengelig.

Avid Studio image010 En mals anatomi

Avslutningsmalen er egentlig et speilbilde av Åpningsmalen.

En mal’s anatomi