Å bruke Montasje-maler

Montasje maler er lagret i Montasje seksjonen av Biblioteket, gruppert i tema. For å gjøre bruk av en mal, kan du ganske enkelt trekke miniatyrbildet inn på tidslinjen til prosjektet fra Kompakt Biblioteket i Film redigering eller Disk redigering.

Avid Studio image001 Å bruke Montasje maler

For å bruke en mal drar du dets miniatyrbilde ned på prosjekttidslinjen. Numrene på klippet indikerer at fem underklipp er tilgjengelige for tilpasning.

Montasjeklippene på tidslinjen kan justeres og redigeres veldig likt med vanlig video. Du kan tilføye overganger og effekter, tilpasse lyden, med mer. For å tilpasse klippet med ditt eget innhold, vil det kreves et spesielt redigerings-verktøy. Dette verktøyet er Montasjeredigering, som åpnes når man dobbelt-klikker på et Montasje klipp på prosjektets tidslinje. Det kan også åpnes med kontekstmeny-kommandoen Endre Montasje.

Med verktøyet til Montasjeredigering, kan brukeren tilpasse et Montasje klipp ved å justere de innebygde innstillingene eller velge video- og lydklipp som det kan bruke.

Avid Studio image002 Å bruke Montasje maler

Med Montasjeredigering kan du velge mal-elementer som video- og bildeklipp, egenskapsinnstillinger og tekstrubrikker. Du kan tilføye klipp ved å trekke dem fra redigerings Kompakt Biblioteket til slippsoner under Avspilleren. Her er et Biblioteks-klipp klart til å settes inn i den andre sonen. Klippet vil erstatte iglo-grafikken som fyller sonen nå.

Mal bakgrunner

Avid Studio image003 Å bruke Montasje malerNoen maler har innebygde grafiske bakgrunner, en valgbar bakgrunnsfarge eller begge deler. Mange av disse har også en Bakgrunn kontrollboks i Montasjeredigering, som når den er krysset av, gjør bakgrunnen gjennomsiktlig. Dette muliggjør at malen kan bli brukt på en øvre tidslinje, over en bakgrunn bestående av videoen eller foto-materialet underliggende spor.

ð En mal’s anatomi

Å bruke Montasje-maler