Montasje

Avid Studio corner top left Montasje Avid Studio border Montasje Avid Studio corner top right Montasje
Avid Studio border Montasje
Avid Studio spacer Montasje
Avid Studio spacer Montasje Avid Studio blue button Montasje Avid Studio spacer Montasje

For å lære mer om

Grunnleggende redigering (video, bilder, lyd)

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Montasje
Avid Studio spacer Montasje
Avid Studio border Montasje
Avid Studio corner bottom left Montasje Avid Studio border Montasje Avid Studio corner bottom right Montasje
Avid Studio corner top left Montasje Avid Studio border Montasje Avid Studio corner top right Montasje
Avid Studio border Montasje
Avid Studio spacer Montasje
Avid Studio spacer Montasje Avid Studio blue button Montasje Avid Studio spacer Montasje

For å lære mer om

Redigering – SmartMovie-verktøyet

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Montasje
Avid Studio spacer Montasje
Avid Studio border Montasje
Avid Studio corner bottom left Montasje Avid Studio border Montasje Avid Studio corner bottom right Montasje

Avid Studio image001 MontasjeAvid Studios Montasje er en måte å forbedre filmene dine med slideshow som er klar til bruk, animasjon og flerspors redigeringseffekter  Adskillige profesjonelt utformede sekvenser, som blir kalt maler, er tilgjengelige for at du kan gi produksjonene dine en øyeblikkelig effekt. Malene er gruppert i tema, slik at du på en og samme tid kan få malenes sofistikerte teknikk, og på en lett måte, få en gjennomgående stil.

Men de ferdige malene er bare halve magien ved Montasjen. Den andre halvdelen er brukertilpasningen Montasjemalene kan inneholde adskillige typer bruker data, inklusive video, tekster, foto, med mer.

Montasje i Bibliteket

Malene er gruppert i tema i Montasje seksjon av Bibliotek. Hvert tema består av et sett maler som du kan legge til prosjektet ditt som “Montasje-klipp”. Du kan skape flotte sekvenser med en god visuell flyt, som smelter kunstneriske titler og animasjoner sammen med dine egne bilder og video.

Montasje titler kontra standard titler

Selvom du kan lage fantasifulle “titler” fra Montasje malene, er de ikke de samme som dem i Tittelredigering. Hver av dem har sine styrker.

Montasje-maler er spesielt lette å bruke, og kan gi effekter som ikke er tilgjengelige i ordinære titler. På den andre siden gir Tittelredigeringen deg større kontroll over titlenes utseende, og animasjonen av de grafiske elementene.

Mal kolleksjonen

De forskjellige malene i Bibliotekets Montasje-seksjon er utformet til å dekke ulike behov til presentasjon. Innenfor hvert tema er de ulike malene laget til å utfylle hverandre når de brukes i det samme prosjektet.

Avid Studio image002 Montasje

Maler i Bibliotekets Montasjeseksjon. Noen detaljer er viste (f.eks tilstedeværelsen av tekstrubrikker) og noen er utelatt (f.eks rangeringer) på grunn av gjeldende Biblioteksinnstillinger.

For eksempel bruker de fleste temaer en Åpningsmal og en tilhørende Avslutningsmal. Mange temaer inneholder også en eller flere følgemaler som du kan bruke til overganger fra ett video- eller bildeklipp til et annet.

Montasje i ditt prosjekt

Det første du gjør når du skal bruke en valgt mal er å sette den inn på tidslinjen i prosjektet ditt. Når du har kommet så langt, vil Montasjemalen bli behandlet som et ordinært, selvstendig videoklipp. For å brukertilpasse klippet, ved å fylle ut de tomme feltene i malen, skal du dobbeltklikke på Montasjeklippet og åpne Montasje redigering.

Hver mal definerer en video- eller grafikksekvens med tomme områder som skal fylles inn av deg. Den tilgjengelige brukertilpassingen kan ha ulike former. For eksempel har de fleste malene en eller flere spalter til video- eller bildeklipp. Mange lar deg tilføye tekstrubrikker til titler, og andre har noen ytterligere parametre for andre spesialegenskaper.

ð Å bruke Montasje-maler

ð Montasjeredigereren

Montasje