Mediaredigeringsoversikt

Mediaredigererne kan åpnes for å få tilgang til de tilgjengelige verktøy på flere måter fra både Biblioteket og fra prosjekttidslinjen.

For å åpne fra Biblioteket:

·     Dobbeltklikk ikonet eller tekstposten til en vide, foto eller audiotilgangen, eller

·     Velg Åpne i korrigeringer-kommandoen fra tilgangens lokalmeny.

For å åpne fra Bibliotekavspilleren:

·     Etter å ha klikket avspill-knappen på et Bibliotekelement for å åpne Bibliotekavspilleren klikk på girhjul-ikonet nederst til høyre.

For å åpne fra prosjekttidslinjen:

·     Dobbelklikk klippet i tidslinjen, eller

·     Velg Åpne effektredigerer kommandoen fra klippets lokalmeny.

·     Bruk kontekstmenyen Effekt Ø redigering på den fargede stripen som framkommer langs den øvre kanten av klipp hvor effekter har blitt brukt.

For å lukke mediaredigerer-vinduet:

·     Klikk Avbryt-knappen, eller

·     Klikk lukk (X) knappen i det øvre høyre hjørnet. Hvis du har gjort noen endringer får du en sjanse til å lagre dem.

·     Klikk OK knappen.

Forhåndsvisning

Det midtre panelet i hver av mediaredigererne er enten en visuell forhåndsvisning av media som viser resultatet av de påførte korrigeringer og effekter, eller en audio visualisering.

Avid Studio image001 MediaredigeringsoversiktNår videomedia med et integrert lydspor blir redigert, er både Audio- og Videoredigereren tilgjengelige på samme tid via faner øverst til venstre i vinduet

Tittellinje

Fil- og Rediger-menyer: Hvis du startet mediaredigereren fra Biblioteket, tilbyr Fil menyen muligheten til å lagre en ny kopi (eller ‘Snarvei’) til den lastede tilgangen. Snarveier lagres tilbake til Biblioteket under det originale navnet pluss et sekvensnummer. Rediger-menyen tilbyr standard redigeringskommandoer for Angre / Gjøre om så vel som Klipp ut, Kopier, Lim inn.

Avid Studio image002 MediaredigeringsoversiktAngre/Gjøre om: Øverst til venstre i vinduet ved siden av menyene, lar de grafiske angre og gjøre om knappene deg stege forover og bakover i redigeringshistorien.

Avid Studio image003 Mediaredigeringsoversikt

Arbeide med Forbedre-gruppen av korrigeringer i Videoredigereren.

Navigatøren

Navigatørstripen i bunnen av alle mediaredigerer-vinduer gir deg muligheten til å laste andre Bibliotekelementer eller tidslinjeklipp.

Avid Studio image004 Mediaredigeringsoversikt

Når den blir hentet fra Biblioteket lar Navigatørstripen i bunnen av mediaredigereren deg få tilgang til andre tilganger som vises i Biblioteknettleseren.

Det gjeldende elementet er markert. Du kan skifte til å redigere et annet element ved å klikke det i Navigatøren; bruk pilene til høyre og venstre for å rulle hvis nødvendig. Når du gjør dette lagres endringer i det lastede elementet automatisk, som om du hadde klikket på OK knappen.

Avid Studio image005 MediaredigeringsoversiktDu kan skjule Navigatøren ved å klikke knappen dens i bunnen av mediaredigerer-vinduet.

Visningsalternativer

Den nedre verktøylinjen med Navigatør knappen er delt i en serie med visningsrelaterte knapper.

Avid Studio image006 MediaredigeringsoversiktSolo: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis mediaredigereren er valgt fra prosjekttidslinjen. Når det er markert, blir det gjeldende klippet i Navigatøren vist alene når det forhåndsvises, uten tanke på effekten av andre klipp enten over eller under det i tidslinjen. Hvis knappen ikke er markert kan alle tidslinjespor bidra til forhåndsvisningen.

Zoom: Rullefeltet lengst til høyre for verktøylinjen tilbyr kontinuerlig skalering av det forhåndsviste bildet.

Avid Studio image007 MediaredigeringsoversiktForhåndsvisning zoom-alternativer: Tilpass justerer størrelsen av forhåndsvisningen slik at bildets høyde og bredde ikke overskrider den tilgjengelige plassen selv om alle verktøyer er åpne. Fyll bruker hele det tilgjengelige arbeidsområdet, samt under innstillingspanelet og linjal. Aktuell størrelse (1:1) viser bildet i den originale størrelsen av kilden.

Avid Studio image008 MediaredigeringsoversiktFullskjerm: Når den er aktiv, skalerer denne knappen forhåndsvisningsbildet til størrelsen til den gjeldende skjerm og fjerner andre verktøy fra visningen. For å avslutte fullskjermsmodus trykker du Esc, eller lukk (X) knappen øverst til høyre i vinduet.

Avid Studio image009 MediaredigeringsoversiktFør-og-etter-visning: Denne knappen vises bare for fotomedia. Se Før og etter for detaljer.

Forstørrelses-zoom

Med mindre et effekt- eller korrigeringsverktøy er aktivt, er musepekeren et forstørrelsesglass-ikon. Med denne pekeren vil et enkelt klikk forstørre, Alt-klikk reduserer og dobbeltklikk veksler mellom Tilpass (se “Forhåndsvisning zoom alternativer” over) og gjeldende skalering.

Flytte forhåndsvisningen i vinduet

Forhåndsvisningsbildet kan dras med musen hvor som helst innenfor arbeidsområdet. Dette er nyttig for å skanne bildet mens det er zoomet inn. Bølgevisualiseringen i Audioredigereren er derimot ikke flyttbar.

Info og bildetekster

Info-knappen nederst til venstre i mediaredigererne åpner et vindu med informasjon om den gjeldende filen.

Avid Studio image010 Mediaredigeringsoversikt

Bildetekstfeltet, som kun er tilgjengelig når du starter mediaredigereren fra Biblioteket lar deg gi nytt navn til gjeldende tilgang.

Innstillingspanelet

Når du velger en effekt eller et verktøy som har justerbare innstillinger kommer et panel til syne i øvre høyre seksjon av vinduet.

Avid Studio image011 Mediaredigeringsoversikt

Innstillingspanelet lar deg justere de tilgjengelige innstillinger for en korrigering eller effekt. Her vises innstillingene for Forbedre-gruppen av fotokorrigeringer.

Sette numeriske verdier: Numeriske innstillingsfelter har en grå glidelinje innenfor et mørkere grått felt. Klikk én gang innenfor dette feltet for å sette det i numerisk innmatingsmodus, hvoretter du kan skrive inn ønsket verdi for parameteret. Alternativt kan du dra glidelinje til venstre eller høyre ved å bruke musen. Dobbeltklikking gjenoppretter den forhåndsinnstilte verdien.

Sammenlikne sett med parametre: Et markert (oransje) punkt vises til høyre for feltet når verdien av en innstilling endres fra det forhåndsinnstilte. Etter dette vil klikking av punktet skifte mellom den forhåndsinnstilte og den seneste ikke-forhåndsinnstilte verdien. Punktet til høyre for effekten eller korrigeringsnavnet skifter mellom den forhåndsinnstilte og den endrede verdien av alle parametre.

Koblede parametere: Noen parametre er konfigurert til å endres i tett rekkefølge. Et låsesymbol indikerer dette. Klikk symbolet for å følge linken.

Mediaredigeringsoversikt