Videoverktøy

Disse verktøyer er lokalisert på verktøylinjen til tidslinjen under Videoredigererforhåndsvisningen. Til venstre er markør-kontrollene beskrevet nedenfor.

Skyttel: Skyttelhjulet gir en jevn toveis kontroll over en rekke hastigheter når du blar gjennom video og audio. Begge mediatyper kan vises i redusert hastighet. Snarveier J (bakover), K (pause), L (forover) og hver av disse i kombinasjon med Shift knappen (for sakte avspilling) tillater enkel rensing og skytling fra tastaturet også.

Transportkontrollene: Det ovale pil-ikonet aktiverer kontinuerlig avspilling. De resterende kontrollene er (fra venstre mot høyre): Hopp bakover, Bilde bakover, Avspill, Bilde framover, Hopp forover.

Audio monitor: Høyttaler-ikonet setter systemets avspillingsvolum men påvirker ikke det innspilt lydnivået. Klikk én gang på høyttaleren for å dempe, eller klikk på glideren til høyre for ikonet for å justere monitorvolum. For å sette avspillingsnivået til selve klippet brukes kanalmikseren.

Tidskodevisninger: Det venstre feltet indikerer varigheten av det trimmede mediet. Det høyre feltet viser gjeldende avspillingsposisjon. For en Bibliotektilgang er avspillingsposisjonen relativ i forholde til starten av mediet. For et tidslinjeklipp er avspillingsposisjonen gitt innenfor prosjektet.

Sette posisjonene numerisk: Til høyre klikker du på tidskodefeltet for posisjonen og skriver inn en posisjon i formatet ‘tt:mm:ss.xxx). Når du trykker Enter hopper avspillelinjen til den valgte plasseringen hvis den posisjonen er tilstede i klippet. Trykk Esc for å gjøre om endringen og avslutte innskrivingsmodus.

Tilgangstrimming: For Bibliotektilganger lar det oransje skyvelære på begge sider av tidslinjalen deg velge dine egne start og sluttpunkter for avspilling. Ved å gjøre slik etableres klippets sluttpunkter når tilgangen brukes i et prosjekt.

Linjal: Tidslinjalen viser en skala hvor dens graderinger er avhengig av den aktuelle zoomfaktoren. Hvis du klikker hvilket som helst sted på denne tidslinjen (se under) så hopper avspillelinjen til denne posisjonen.

Avspillinje: Denne røde linjen med hendelen sin, renseren, er synkronisert med bildet som vises akkurat nå (for video) og også med den røde linjen som vises på bølgeformvisningen (for audio). Du kan plassere den vilkårlig ved å klikke og dra renseren eller ved å fra innenfor bølgeformen.

Rullefelt og zoom: Ved å dra de doble linjene i enden av rullefeltet til høyre og venstre kan du endre zoomnivået til visningen. Når linjen blir smalere kan rullefeltet beveges tilbake og fram som et hele, og lar deg zoome inn i et lydklipps bølgeform eller rense med ekstra presisjon. Dobbeltklikk på rullefeltet for å komme tilbake til klippets fulle bredde. Du kan også zoome inn og ut ved å dra til venstre eller høyre på linjalområdet.

Markører

Markører er visuelle referansepunkter som kan plasseres på tidslinjalen for å identifisere endringer av scene eller andre redigeringer.

Avid Studio image001 Videoverktøy

Markørpanelet

Plassere og flytte markører: Plasser avspillelinjen der du vil ha markøren. Klikk på skiftemarkør-knappen til venstre i verktøylinjen, eller trykk M. Bare en markør kan settes pr. bilde.

Å flytte en markør: Ctrl-klikk og dra venstre eller høyre.

Sletting av markøren: Klikk på markøren for å flytte avspillelinjen til den posisjonene, så trykker du enten M eller klikker skiftemarkør-knappen

Du kan også slette markører ved å bruke listen på Markørpanelet, som åpnes når du dobbeltklikker en markør på linjalen eller klikker pil ned ved siden av skiftemarkør-knappen.

Markørpanelet viser markørene som har blitt satt innenfor mediet som vises i stigende rekkefølge, med fargekode, navn og posisjon. De fleste av de tilgjengelige kommandoer kan brukes på den valgte markøren Unntaket er Slett alle markører-knappen i bunnen av panelet.

Klikking på en markør i listen gjør den klar til redigering. På samme tid hopper avspillinjen til markørposisjonen.

Redigere navn: Navne-feltet lar deg skrive inn distinkte navn for den valgte markøren hvis ønskelig. Venstre og høyrepilene ved siden av navnet gir en annen måte a flytte gjennom markørlisten.

Posisjon: Du kan redigere direkte posisjonen til en markør her som tidskode.

Markørfarge: Sett fargen til den gjeldende markøren (og markører som lages etter dette) ved å klikke på en av de tilgjengelige fargeknappene.

Papirkurv: Papirkurv-ikonet på hve3r rekke av markørlisten lar deg slette individuelle markører.

Videoverktøy