Fotoredigerings-verktøy

Disse verktøyer er lokalisert på bunnlinjen til Fotoredigereren. De er tilgjengelige for fotoer og andre grafiske bilder som kun er lastet fra Biblioteket. Bilder som er åpnet fra prosjektets tidslinje har ikke tilgang til dem.

Bilderotasjon

Avid Studio image001 Fotoredigerings verktøyTo roteringspil ikoner er lokalisert til venstre under bildeforhåndsviseren. Klikk på ikonene for å rotere et Bibliotekbilde enten med eller mot klokke i 90 graders steg.

Rotasjon er bare tilgjengelig i Fotoredigereren når et foto blir åpnet fra Biblioteket. Klipp som er åpnet fra prosjektets tidslinje kan roteres ved å bruke 2D Redigerer effekt.

Før og etter

Avid Studio image002 Fotoredigerings verktøyNår du redigerer fotoer kan du sammenlikne direkte den originale med den korrigerte versjonen. De tre tilgjengelige visningene kan nås med pilen til høyre for knappen.

Splitte bilde: Den nedre halvdel av forhåndsvisningen viser korrigeringene. Du kan justere den loddrette posisjonen av delelinjen ved å dra senterdelen av linjen opp eller ned med musen. Du kan også dele bildet diagonalt ved å dra linjen fra en av sidene og rotere.

Fullstendig bilde side-ved-side: Det høyre bildet viser korrigeringene.

Fullstendig bilde over og under: Det nedre bildet viser korrigeringene.

Fotoredigerings-verktøy