Fotokorrigeringer

Korrigeringene innenfor Fotoredigereren er Forbedre, Beskjær, Rett ut og Røde øyne.

Forbedre fotoer

Dette området inkluderer verktøyer for å fikse problemer med farge og belysning.

Kontrast

Denne kontrollen øker forskjellen mellom de lyse og mørke områdene av et bilde. Øking av kontrasten kan live opp et kjedelig fotografi, selv om det er en risiko for å miste detaljene i områder som allerede er veldig lyse eller mørke.

Temperatur

Fargetemperatur-kontrollen endrer fargekomposisjonen til et bilde for å gjøre det ‘varmere’ eller ‘kaldere’. Innendørsbelysning som glødepærer eller stearinlys oppfattes som varm, mens dagslys, særlig skygge, oppfattes som kaldt. Bruk av temperaturkontrollen endrer primært de gule og blå verdier i et bilde med liten effekt på grønn og fiolett.

Lysstyrke

Denne kontrollen fungerer som for lysstyrke-knappen på et fjernsyn. Det påvirker like mye de lyse og mørke områdene i et bilde. For finkontroll i lysstyrkeredigering kan du bruke Selektiv lysstyrke-funksjonen i stedet.

Fargemetning

Denne kontrollen regulerer fargeintensiteten i et bilde. Økning av denne verdien pumper opp fargene og gjør dem mer levende, eller til og med glødende. Minsking av denne verdien tømmer bildet for farger helt til null; bare skygger av grått blir igjen. For finkontroll i fargemetningen kan du bruke Selektiv fargemetning i stedet.

Hvitbalanse

Dårlig hvitbalanse blir oppdaget når antatte hvite områder i et bilde har en liten nyanse eller fargeskjær. For å korrigere dette kan du justere bildespektret med to kontroller.

Gråskalavelger: Aktiver velgeren og klikk i et nominelt hvitt eller grått område av bildet hvor det ikke finnes noen farge.

Fargesirkel: Dra kontrollpunktet fra midten av fargefeltet til den uønskede fargetonen er fjernet fra bildet.

Selektiv lysstyrke

For å la deg redigere særlig lysstyrkeområder i et bilde uten å påvirke andre, tilbys du fem separate lysstyrkekontroller:

Svarte: Denne glider påvirker bare de mørkeste områdene i et bilde. For best resultat bør du vente med redigering av Svarte og Hvite til slutt.

Fyll lys: Økning av denne glideren kan gi bedre detaljer i skyggefulle (men ikke svarte) områder av et full-kontrast fotografi.

Gjennomsnitt: Området som påvirkes av denne glideren er hele den gjennomsnittlige utstrekningen av belysningen.

Høylys: Denne glider påvirker bare de lyse områdene i et bilde. Den kan brukes til å dempe områder som er overeksponert med blits, refleks eller sterkt solskinn.

Hvitt Denne glideren påvirker områdene i bildet som er ansett for å være hvite. Rediger Hvitt og Svart til slutt.

Selektiv metning

Der hvor standard Metnings korrigering øker fargemetningen likt langs hele spektret, så tillater Selektiv metning individuell økning eller minsking av primære eller sekundære farger. Hvis for eksempel blå synes for sterkt, kan dens inntrykk reduseres mens de andre fargene beholder sin intensitet.

Avansert

Dette panelet med tilleggskontroller tilbyr en rekke nyttige funksjoner.

Eksponering: Denne simulerer den effekten som hadde oppstått hvis man hadde øket eller minsket bildets eksponering (den totale mengde lys brukt til å lage fotografiet).

Myk klipping: Myk klipping forsøker å gjenopprette tapte detaljer i toppen og bunnen av lysstyrkeområdet og i toppen av metningsområdet ved å redusere ekstremt høylys, svart og metning.

Bland med original: Denne glideren blander det originale bildet (i sin opprinnelige posisjon) med det endrede (0 til 100%).

CCIR-grenser: Denne innstillingen begrenser fargeverdiene i bildet for utvalget av TV-/videosignaler til det tillatte av CCIR (Comité Consultatif International des Radiocommunication).

Vis info: Marker denne avkryssingsboksen for å vise forskjellige histogramrepresentasjoner av bildematerialet.

Beskjær

Bruk dette verktøyet for å utheve en bestemt del av et bilde eller for å fjerne uønskede komponenter.

Avid Studio image001 Fotokorrigeringer

Beskjære et bilde.

Avgrensingsboks (beskjæringsramme) Etter at du har valgt beskjæringsverktøyet blir en justerbar ramme plassert over bildet. Dra i sidene og hjørnene av rammen for å beskjære bildet, eller dra senteret av avgrensingsboksen etter beskjæringen for å justere dens posisjon.

Størrelsesforhold: Nedtredkkslisten til Størrelsesforhold på kontrollinjen kan brukes til å forsikre at beskjæringsrektanglet beholder et ønsket standardforhold når størrelsen blir endret. Standard (4:3) og bred (16:9) bildestørrelsesforhold understøttes.

Forhåndsvisning: Denne funksjonen viser det beskjærte bildet uten det omliggende materialet. Trykk Esc eller klikk på bildet for å komme tilbake til redigeringsvisning.

Tøm, Avbryt og Bruk: Tøm setter avgrensingsboksen tilbake til sine originale dimensjoner; Avbryt lukker uten å lagre endringer; Bruk lagrer det endrede bildet uten å lukke redigereren.

Rett ut

Denne korrigeringen lar deg rette ut et bilde hvor elementer som skulle være helt vannrette eller loddrette blir skråstilt. Med mindre du har beskjært bildet endrer det størrelse dynamisk når du roterer det for å unngå at hjørnene visuelt forsvinner. Ingen størrelsesendring gjøres med et beskjært bilde så lende det er nok materiale til å fylle inn de tomme hjørnene.

Avid Studio image002 Fotokorrigeringer

Klar til å rette ut et bilde (med trådkors).

Flere funksjoner vedrørende Rett ut gis via verktøylinjen under forhåndsvisningen.

Retningslinjevalg: De to knappene lengst til venstre for verktøylinjen setter modus for linjene som er sammenliknet på forhåndsvisningen som en hjelp til utretting. Valg av den ene knappen avmarkerer den andre. Trådkors-knappen (til venstre) legger til et par kryssede linjer som kan dras med musen for å tjene som en referanse for en sann loddrett og vannrett tilpassing hvor som helst i bildet. Rutenett-knappen produserer en fiksert, repeterende mønster over hele bildet.

Sett vinkel: For å sette gradene for rotering kan du enten bruke glideren på verktøylinjen under bildet eller klikke og holde venstre museknapp mens du drar over bildet. Rotasjoner opp til 20 grader i begge retninger understøttes.

Tøm, Avbryt og Bruk: Tøm setter bildet tilbake til det originale; Avbryt lukker uten å lagre endringer; Bruk lagrer det endrede bildet uten å lukke redigereren.

Røde øyne

Dette verktøyet korrigerer røde øyne-effekten som ofte forekommer i blitsfotografier når subjektets blikk er rettet mot kameraet. Markér området rundt begge røde øyet med musen. Ekstrem presisjon er ikke nødvendig, men du kan eksperimentere med å endre området en anelse hvis du er misfornøyd med korrigeringen.

Tøm, Avbryt og Bruk: Tøm setter bildet tilbake til det originale; Avbryt lukker uten å lagre endringer; Bruk lagrer det endrede bildet uten å lukke redigereren.

Fotokorrigeringer