Mediaredigering: Korrigeringer

Avid Studio corner top left Mediaredigering: Korrigeringer Avid Studio border Mediaredigering: Korrigeringer Avid Studio corner top right Mediaredigering: Korrigeringer
Avid Studio border Mediaredigering: Korrigeringer
Avid Studio spacer Mediaredigering: Korrigeringer
Avid Studio spacer Mediaredigering: Korrigeringer Avid Studio blue button Mediaredigering: Korrigeringer Avid Studio spacer Mediaredigering: Korrigeringer

For å lære mer om

Den nye Motion Titler

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Mediaredigering: Korrigeringer
Avid Studio spacer Mediaredigering: Korrigeringer
Avid Studio border Mediaredigering: Korrigeringer
Avid Studio corner bottom left Mediaredigering: Korrigeringer Avid Studio border Mediaredigering: Korrigeringer Avid Studio corner bottom right Mediaredigering: Korrigeringer

Avid Studio har mediaredigeringsverktøy for hver av de tre hovedtyper media: video, foto (og andre bilder) og lyd. Den vanligste måten å få tilgang til disse redigererne på er ved å dobbeltklikke enten på mediatilgangen i Biblioteket eller på et mediaklipp på prosjektets tidslinje.

Alle tre redigerere tilbyr to hovedfamilier med verktøy, Korrigeringer og Effekter. Disse er vist som faner i toppen av redigererens vindu. (Fotoredigereren har en tredje fane, for Panorer-og-zoom verktøyet.)

Avid Studio image001 Mediaredigering: Korrigeringer

De seks gruppene under Effektfamilien i Videoredigereren. Når en redigerer blir startet fra Biblioteket framkommer ikke Effekt-fanen.

Verktøyene i Korrigeringsfamilien er designet for å fikse småfeil i video, fotoer og annet media som du har brukt i dine prosjekter. De feil og mangler som verktøyene oftest blir brukt til finnes i innspilte media. Du kan rette til et bilde med en skråstilt horisont, forbedre klarhet i et dempet musikkspor eller korrigere ‘hvitbalansen’ i en videoscene, for å nevne noen av mulighetene.

Påføringen av Korrigeringer endrer ikke selve mediafilene dine. I stedet lagres de parametere du har angitt enten i Bibliotekdatabasen (forbundet med en bestemt tilgang) eller i et prosjekt (tilknyttet en bestemt klipp).

Korrigere Bibliotektilganger

Bare en verktøyfamilie fane – Korrigeringer – er tilgjengelig når du henter Bibliotek tilganger inn i en mediaredigerer. Effekter-fanen og Panorer og zoom for fotoer framkommer bare når redigereren ble åpnet for å arbeide med et tidslinjeklipp.

Bruk av korrigerte tilganger: Når du påfører Korrigeringer til en Bibliotektilgang følger korrigeringen med tilgangen når du tilfører den til et prosjekt. Alle framtidige prosjekter trekker nytte av korrigeringen. Du kan gjøre ytterligere korrigeringer på tidslinjen hvis du ønsker, men de vil ikke ha noen effekt på Bibliotektilgangen.

Lagre alternative korrigeringer: Korrigerte Bibliotektilganger kan valgfritt lagres (med Fil Ø Lagre som) som uavhengige tilgangsfiler. Dette lar deg ha to (eller flere) variasjoner av en bestemt tilgang under forskjellig navn hvor hver har et forskjellig sett med korrigeringer.

Fjerne korrigeringer: Lokalmenyen for Bibliotektilganger som har korrigeringer inneholder en Gå tilbake til original-kommando for å gjenopprette en feil innstilling.

Korrigeringer under direkte eksport: Hvis du velger å eksportere Bibliotekmedia direkte i stedet for å bygge et prosjekt på film eller disktidslinjer blir korrigeringsinnstillingene påført utdata.

Korrigere tidslinjeklipp

Når et klipp fra Filmredigererens eller Diskredigererens tidslinje blir åpnet i en av mediaredigererne kan du bruke Korrigeringsfamiliens verktøy for å endre det som du ønsker, uten at det påvirker hverken Bibliotektilganger eller andre klipp. Slike endringer av klippet blir en del av prosjektet ditt.

Hvis du ønsker å fjerne korrigeringer fra et klipp på tidslinjen velger du fra lokalmenyen kommandoen Åpne Effektredigerer, deretter bytter du til Korrigeringsverktøyet. Innstillingspanelet indikerer med markering hvilke endringer som har blitt gjort. Bruk denne for å lokalisere og tilbakestille korrigeringene.

ð Korrigere fotoer

ð Korrigere video

ð Korrigere audio

Mediaredigering: Korrigeringer