Video og foto effekter

Effektene som finnes for video virker også for foto, og motsatt. Kun Avids egne effekter beskrives her. For tredjeparts plug-in effekter, vær vennlig å konsulter produsentens dokumentasjon.

Blur: Å legge blur på videoen din gir et resultat som likner film uten fokus. Studios Blur effekt lar deg legge inn separate intensitetsgrader for vannrett og loddrett sløring over hele rammen eller hvilken som helst rektangulær region innenfor den. Du kan lett sløre kun en del av bildet du selv har valgt, som en persons ansikt, en effekt man ofte ser på tv-nyhetene.

Emboss: Denne spesialiserte effekten simulerer utseendet til en skulptur som er preget eller i basrelieff. Effektens styrke kontrolleres av Mengde glideren.

Gammel film: Gamle filmer har en rekke trekk som vanligvis blir sett som uønskede: kornete bilder forårsaket av tidlige fotografiske fremkallingsprosesser, flekker og streker fra støv og lo som sitter på filmen, og uregelmessige loddrette linjer der filmen har fått skraper under framvisning. Effekten lar deg simulere disse “feilene” for å gi din film et antikk utseende.

Soften (mykne): Soften-effekten legger et svakt slør på videoen din. Dette kan være nyttig for alt fra å legge på en romantisk dis til å minimalisere rynker og furer. En glider kontrollerer effektens styrke.

Fasettkrystall: Denne effekten simulerer virkningen av å se videoen gjennom en rute av uregelmessige polygoner arrangert i en mosaikk. Glidere lar deg kontrollere de gjennomsnittlige dimensjonene på de polygonale ‘flisene’ i bildet, og bredden på den mørke kanten mellom tilstøtende fliser fra null (ingen kant) til maksimalverdien.

2D Editor: Bruk denne effekten for å forstørre bildet og bestemme hvilken del av det som skal vises, eller for å krympe bildet og eventuelt legge på en ramme og skygge.

Earthquake (Jordskjelv): Avid Studio Earthquake effekten rister videorammen for å simulere et seismisk fenomen. Du bestemmer alvorlighetsgraden med gliderne for hastighet og intensitet.

Lens flare (linsebluss): Denne effekten simulerer lysskjæret som kommer til syne når sterkt, direkte lys overeksponerer et område på en film eller et videobilde. Du kan bestemme retningen, størrelsen og typen til hovedlyset.

Magnify (forstørre): Med denne effekten får du en virtuell forstørrelseslinse som du kan bruke på et område av videoframen som du velger selv. Du kan plassere linsen i tre dimensjoner ved å flytte den vannrett og loddrett innenfor rammen, og nærmere eller lengre unna bildet.

Motion blur (bevegelsessløring): Denne effekten simulerer sløringen som kommer av at kameraet beveges hurtig under eksponering. Både vinkelen og mengden av sløring kan stilles inn.

Water drop (vanndråpe): Denne effekten simulerer en dråpes nedslag på vannoverflaten, som gir konsentriske bølger som sprer seg.

Water wave (vannbølge): Denne effekten lager en fordreining som simulerer en rekke havbølger som passerer over videorammen etter hvert som klippet spilles. Med effektens parametere kan du justere antallet, mellomrommet, retningen og dybden til bølgene.

Sort/hvitt: Denne effekten trekker litt av eller all fargeinformasjonen ut av kildevideoen, og gir resultater som strekker seg fra delvis desaturert (“Faded”-innstillingen) til helt ensfarget (“Sort/hvitt”). Mengdeglideren kontrollerer styrken til effekten.

Fargekorreksjon: De fire gliderne i parameterpanelet for denne effekten kontrollerer fargeleggingen i det aktuelle klippet med tanke på:

·     Lysstyrke: Hvor intenst lyset er

·     Kontrast: Rekkevidden i de lyse og mørke verdiene.

·     Fargetone: Lysets plassering i spekteret

·     Fargemetning: Mengden ren farge, fra grå til helt mettet.

Fargekart: Denne effekten fargelegger et bilde ved bruk av et par blandeverktøy, eller fargekart. Stilisér billedmaterialet med dristig fargebehandling, legg til duotonus- og tritonus-farger, eller lag slående redigeringsforvandlinger. Fargekartet kan brukes til alt fra finkontroll av monokrome bilder til psykedeliske fargeforvandlinger.

Inverter: På tross av navnet er ikke Inverter en effekt som snur displayet opp ned. Istedet for bildet selv, det er farge verdiene i bildet som blir invertert: hver piksel blir reprodusert med sin komplementære lys intensitet og/eller farge, noe som produserer et gjennkjennelig men omfarget bilde.

Denne effekten bruker fargemodellen YCrCb, som har én kanal for luminans (informasjon om lysstyrke) og to kanaler for krominans (fargeinformasjon). YCrCb-modellen brukes ofte i digitale videoprogrammer.

Belysning: Belysning-verktøyet gjør det mulig å korrigere og forbedre videomateriale som ble filmet med dårlig eller utilstrekkelig lyssetting. Det egner seg spesielt godt til å reparere utendørssekvenser med motlys der motivets trekk er i skyggen.

Posterize: Denne Avid Studio effekten lar deg kontrollere antallet farger som brukes for å rendre hver ramme i klippet, helt fra den opprinnelige, fullstendige paletten og ned til to farger (svart og hvitt) mens du drar Mengdeglideren fra venstre mot høyre. Regioner med liknende farger løper sammen i større, flate områder etter hvert som paletten krymper,

RGB fargebalanse: RGB-fargebalanse har en dobbel rolle i Avid Studio. På den ene siden kan du bruke den til å korrigere video som lider av uønsket kolorering. På den andre lar den deg påføre en fargeforandring for å oppnå en bestemt effekt. For eksempel kan en nattscene ofte forbedres ved å legge til blå og redusere den generelle lysstyrken noe. Du kan til og med få video som er filmet i dagslys til å se ut som en nattscene.

Sepia (jordbrun): Denne Studio Ultimate-effekten gir klippet preg av gammeldags fotografering ved å gjengi det i sepia-toner fremfor i fulle farger. Effektens styrke kontrolleres av Mengde-glideren.

Hvitbalanse: De fleste videokameraer har en “white balance”-innstilling for automatisk justering av fargenes respons til forskjellige lysforhold. Hvis denne er slått av eller ikke i full effekt, vil fargefordelingen i videobildet lide.

Studios hvitbalanse-effekt korrigerer dette problemet ved å la deg spesifisere hvilken farge som er den “hvite” i dette bildet. Justeringen som må til for å gjøre denne referansefargen hvit foretas så på hver piksel i bildet. Med et godt valg av referansefarge kan fargefordelingen i bildet se mer naturlig ut.

Video og foto effekter