Panorer-og-zoom

Panorer-og-zoom redskapet er tilgjengelig for foto og bilder når de er åpnet i Foto redigerinsprogrammet fra prosjektets tidslinje. Du får tilgang til redskapet ved å trykke på Panorer-og-zoom fanen øverst på skjermen.

Med Panorer-og-zoom brukes et begrenset område fra bildet til å fylle hele videorammen. Dette området kan være av enhver størrelse og form. Ved avspilling vil det bli forstørret tilstrekkelig til å fylle videorammen uten noen tomme områder.

Hvis du definerer to eller flere områder vil panorer-og-zoom animere din presentasjon av bilde ved å zoome inn og ut, mens den forflytter seg med simulerte kamerabevegelser, i en glidende bevegelse fra det ene området til det neste.

Panorer-og-zoom redskapet tar i bruk hele den tilgjengelige oppløsningen av ditt orginale foto, så hvis ditt bilde er stort nok vil du ikke miste noen detaljer ved å zoome inn.

Legge til panorer-og-zoom

For å legge til Panorer-og-zoom til et foto på en tidslinje, dobbelklikk på fotoet for å åpne Foto redigerinsprogrammet.

Fordi du åpner fra tidslinjen vil Effekt fanen være forhåndsvalgt i Foto redigeringen. Bytt til panorer-og-zoom fanen.

Avid Studio image001 Panorer og zoom

I denne illustrasjonen er panorer-og-zoom fanen valgt og er satt til standard statisk modus. Seleksjons rammen, som vi kan se endre størrelse ved hjelp av musen, definerer et område av bilde som skal forstørres og fylle hele rammen som vist i det flytende forhåndsvisnings panelet (nederst til høyre).

Panorer-og-zoom har to alternative modus for handling, disse velges ved knappene like over forhåndsvisningen. I modusen Statisk vises et enkelt uendret område gjennom hele klippets varighet. I modusen Animert blir separate regioner for første og siste ramme av klippet definert; under avspilling vises en glidende ‘kamera bevegelse’ fra den ene til den andre. Animert modus tillater også keyframing, hvor et ubegrenset antall definerte regioner kan bli lagt til panorer-og-zoom stien.

Statisk modus

I Statisk modus vises en grå seleksjonsramme med runde kontroll punkter over bildet. Du kan forstørre, redusere, og flytte denne rammen, men du kan ikke endre dens proposjoner (aspekt ratio). Et lite flytende forhåndsvisningsvindu viser området som nå er valgt.

Zoom og posisjon kan også kontrolleres numerisk ved å bruke gliderne i Parameter panelet Dobbel-klikk på glidebryterne for å tilbakestille verdiene, eller klikk en gang for å sette inn en numerisk verdi.

Avid Studio image002 Panorer og zoom

Parameterinnstillinger for Panorer-og-zoom effekten.

Animert modus

Når animert modus er innstilt blir bildet automatisk analysert, og en start størrelse og posisjon for både start og slutt blir automatisk innstilt. Animasjonen som blir generert begynner som litt zoomet inn på bildet, den trekker seg så tilbake så hele bildet blir synlig. Hvis bildet har en annen parameter ratio enn video-rammen, blir zoom som er tilstrekkelig for å unngå blanke felt brukt.

For å støtte ekstra funksjonalitet til Animert modus er fargen på utvalgsrammen brukt til å indikere dens plass i den animerte sekvensen. Start-rammen er grønn, og slutt-rammen er rød. Rammer mellom disse er hvite.

Når flere rammer er synlige kan du trekke rammene som du vil ved å holde musen over enten kanten av rammen eller den sentrale prikken. Bevegelse av en hvit ramme vil automatisk legge til en keyframe ved den aktuelle posisjonen.

Nøkkelramming pan-og-zoom

Ved hjelp av keyframing kan du lage en tilpasset Panorer-og-zoom animasjon av tilfeldig kompleksitet, ofte er enkle sekvenser med få trinn alt du trenger.

Skift til Animert modus som beskrevet over, og noter at to frames har blitt lagt til forhåndsvisningen. Disse spesielle start og slutt keyframes, som er beskrevet over er farvet i grønn og rød respektivt. De kan bli trukket i rom, men ikke i tid.

Hvis du ikke har bruk for mellomliggende keyframes, avslutter posisjonering av start og slutt frames din sesjon.

For mer komplekse animasjoner kan du imidlertid posisjonere scrubberen der hvor et skifte i kamerabevegelse burde inntreffe. For å lage en ny keyframe skal du bare innstille den hvite seleksjonsframe til den ønskede størrelse og posisjon. Den nye keyframe er representert ved et pastillformet grått ikon i keyframe linjen under klippets tidslinje.

Legg til så mange keyframes som ønskelig. Når du er ferdig, klikk OK for å returnere til prosjekt tidslinjen.

Avid Studio image003 Panorer og zoomManuelt legge til en keyframe: For å legge til en keyframe i avspillingsposisjonen uten å justere den aktuelle anmasjonsstien, klikk på toggle keyframe knappen helt til venstre i transport redskapslinjen.

Flytt en keyframe: Du kan dra en keyframe langs tidslinjen for å flytte den i tid.

Hopp til en keyframe: For å hoppe til en keyframe slik at du kan modifisere ell eller slette den, bruk pil knappene til venstre eller høyre for keyframe knappen, eller klikk direkte på denne keyframe i keyframe linjen. Når avspillingslinjen er direkte over en keyframe vil keyframen bli uthevet.

Slette en keyframe: For å slette en keyframe, klikk dens ikon på keyframe linjen for å navigere til den høyre frame. Klikk så på slett keyframe knappen helt til venstre for transport redskapslinjen.

Innstillings panelet:

Innstillingspanelet har en rekke kontroller for å konfigurere panorer-og-zoom verktøyet

·     Smooth (glatt) sørger for forsiktig bremsing når det skal foretas ett retningsskifte i keyframe animasjonsstien.

·     Velg forhåndsinnstilling: Velg fra en rekke statiske eller animerte forhåndsinnstillinger.

·     Zoom, horisontal og vertikal viser nummerverdiene for den aktuelle frame. Dobbelklikk gliderne for å nullstille verdiene.

·     Low pass filtrerer ut små bevegelser for å oppnå en glatt, optimalisert animasjon.

Panorer-og-zoom