Innstillings panelet

Innstillingspanelet har en liste over effekten som er lagt til det åpne klippet (hvis navn er vist øverst). Trykk på navnet til en effekt for å velge den; innstillingene for effekten vil da bli vist og kan inspiseres og redigeres i parameterområdet under listen. De fleste effektene har også en nedtrekksliste med forhåndsinnstilte parameter kombinasjoner.

Selv om et klipp kan ha både Korreksjoner og Panorer-og-zoom i tillegg til effekter, viser innstillings panelet på Effekt fanen ikke disse. Gå til de andre fanene for å få tilgang på disse redskapenes innstillings informasjon.

Når et klipp har flere effekter blir de vist i den rekkefølgen de ble lagt til, dette er motsatt av rekkefølgen de er listet opp i (nye effekter blir lagt til på toppen av listen, ikke nederst). For å endre rekkefølgen, trekk effektoverskriften opp eller ned i listen.

Den høyre siden av effektoverskriften har fire knapper for handlinger relatert til effekten. Disse er fra venstre til høyre:

Søppelbøtte: Fjern effekten fra klippet.

Diamant: Skift mellom keyframing for effektens parameter.

Punktum: Slå effekten av og på. For å sammenligne kan du slå effekten av uten å slette den og miste dine innstillinger.

Håndtak: Bruk denne sonen eller navneområdet for å trekke effekten opp eller ned i effekt listen når klippet har flere effekter. Som sagt er effektene vist i en bunn til topp rekkefølge. Noen gang kan det å endre rekkefølgen dramatisk endre det kumulative resultat.

Avid Studio image001 Innstillings panelet

Innstillingspanelet: Her har tre effekter (Beskjær, Median, Belysning) blitt lagt til det nåværende klipp, som vist i det øvre området. Median effekten er valgt (framhevet boks), slik at listen med forhåndsinnstillinger og innstillinger som kan redigeres er tilgjengelige i parameterområdet.

Modifisering av parametre

Parametrene er organisert i navngitte grupper for relaterte kontroller. Trykk på utvid/slå sammen triangelen på gruppenavnet for å åpne gruppen og få tilgang på dens parametre, eller lukk den for å spare skjerm plass. Numeriske parametre blir styrt av horisontale glidere, med en grå boks som du kan trekke horisontalt for å endre verdien. Dobbel-klikk på boksen for å tilbakestille et bestemt parameter til dets standard verdi.

De fleste effekter har en nedtrekksliste med forhåndsinnstilte kombinasjoner for hurtig valg av varianter. Når du har valgt en forhåndsinnstilling kan du tilpasse den ved å redigere parametrene hvis du ønsker det.

Når du er ferdig med et mediaredigeringsverktøy, og er klar til å gå tilbake til tidslinjen, klikker du OK på bunnen av vinduet for å godta endringene dine, eller Avbryt for å forkaste dem.

Innstillings panelet