Effekter på Tidslinjen

For å sjekke om det er lagt noen effekter til en tidslinje, se etter en magenta (blå) stripe langs klippets øvre kant. Både denne effekt indikatoren og klippet selv gir nyttige lokalmeny kommandoer for å administrere effektene.

Avid Studio image001 Effekter på Tidslinjen

Effekt indikatoren er en kontrastfull stripe langs øvre kant av alle klippene hvor effekter er lagt til.

Et klipp med korreksjoner, men uten effekter, viser ikke effekt indikatoren og lokalmenyen.

Klipp kontekst menyen

Åpne effektverktøyet Dette åpner media-redigeringsprogrammet som passer klippet, med Effekt fanen forhåndsvalgt. Der kan du legge nye effekter til klippet, eller modifisere eksisterende effekter.

Lim inn: Effekter kan klippes ut eller kopieres til Utklippstavlen ved hjelp av kommandoene på effekt indikatorens lokalmeny. Lim inn kommandoen lar deg legge effekten til et eller flere klipp.

Effekt indikator lokalmeny

Klipp ut alt, Kopier alt: Med disse funksjonene kan effektene som er lagt til et klipp klippes ut eller kopieres til Utklippstavlen, derfra kan de legges til et eller flere andre klipp som beskrevet over.

Slett alt, Slett: Fjern alle effektene på en gang fra et klipp med Slett alt, eller slett en bestemt effekt ved å velge den i Slett undermenyen.

Rediger: Fra denne undermenyen av effekter som er lagt til, velg en for å åpne den for konfigurering i klippets media-redigeringsprogram.

Real-time versus rendret

Avid Studio prøver alltid å forhåndsvise effektene i Real-time uten pre-rendring. Hvis avspillingen av effektene (eller overgangene) ikke er tilfredstillende, prøv å aktivere Bakgrunn avspillingsoptimering i Forhåndsvisning fanen til Avid Studios kontrollpanel. Denne effekten pre-rendrer alle sekvensene for å sikre optimal visning.

Effekter på Tidslinjen