Effekter i media redigeringsprogrammer

Som de andre ressursene til ditt prosjekt, er effektene lagret i biblioteket. Du finner dem i Tilgang treet under Effekter i Kreative element grenen. Som i andre typer Biblioteks ressurser, kan du bruke alle de vanlige egenskapene – Grupper, rangering, merker, og så videre – for å hjelpe til med å organisere de mange effektene som er tilgjengelig.

Du kan legge til en effekt fra Biblioteket direkte på et klipp på prosjekt tidslinjen med dra-og-slipp. Klipp som en effekt er lagt til på er indikert med en farget øvre kant.

Når du dobbel-klikker på et klipp i tidslinjen, vil media redigeringsprogrammet automatisk åpne med Effekter fanen forhåndsvalgt. Seks effekt grupper er tilgjengelig. Klikk på gruppens navn for å se de effektene den inneholder.

Avid Studio image001 Effekter i media redigeringsprogrammer

Effekt gruppen Kamera er åpen i Foto redigeringsprogrammet. Musepekeren står over miniatyrbildet for Inverter effekten (venstre side), slik at den automatisk blir demonstrert i forhåndsvisningen.

Miniatyrbilde ikonet for effekten i den gruppen som er valgt nå vises i en full-bredde boks øverst i arbeidsområdet. Med visuelle effekter, når musepekeren er over effekt ikonene vil forhåndsvisningen vise hvordan klippet du redigerer vil framstå hvis du bruker effekten.  Når du har gjort et valg, klikk effekt ikonet for å legge den til.

Tilpassing av effekt

Når du har lagt en effekt til et klipp ved hjelp av en av metodene nevnt over, kan du gå tilbake til ditt media-redigeringsprogram for å manipulere effektens innstillinger, til enhver tid. Dobbel-klikk på klippet i tidslinjen, eller velg Åpen effekt redigering hvis du ønsker å tilpasse effekten.

For å lagre dine modifikasjoner og gå tilbake til tidslinjen, trykk OK. For å avbryte dine modifikasjoner og gå tilbake til tidslinjen trykk Avbryt.

Bytt til et nytt klipp

Selv uten å gå ut av media redigeringsprogrammet kan du bytte fra et tidslinje klipp til et annet ved hjelp av Navigatør, en skjematisk representasjon av ditt prosjekt som det er mulig å vise i rommet like over bunnteksten i redigeringsvinduet.

Avid Studio image002 Effekter i media redigeringsprogrammerFor å skifte mellom å se eller ikke se Navigatør, klikk på Kompass ikonet nederst til høyre i vinduet.

Hvert klipp i prosjektet ditt er representert i navigatøren med en farget linje. Layoutet for linjene på en horisontal tidsakse med vertikalt arrangerte spor, stemmer nøyaktig med tidslinjen. Linjen som representerer klippet som redigeres er markert i oransje.

Avid Studio image003 Effekter i media redigeringsprogrammer

For å slå Navigatøren av plasseres musen over kompass knappen, i området like over knappe-rekken, hvor prosjekt klippene er representert av horisontale bokser.

Hvis du trykker på en av de andre boksene vil de endringene du har gjort i klippet du arbeidet med automatisk bli lagret; klippet som korresponderer til den boksen du klikket på vil så bli lastet inn. Hvis det nye klippet er av en annen type media, vil det riktige redigeringsprogammet åpnes automatisk.

Solo modus

Avid Studio image004 Effekter i media redigeringsprogrammerNår du redigerer en effekt er det noen gang nyttig å se andre lag i tidslinjen – de over og de under det nåværende lag som inneholder det klippet du arbeider med. Ved andre anledninger kan du forenkle en komplisert redigeringssituasjon ved å slå av de andre sporene.

Solo modus startes eller avsluttes med Solo knappen og dens meny i det nederste høyre området i Media redigeringsprogrammet. Tre konfigurasjoner er mulig:

·     Av: Når solo er på, trykk en gang på knappen for å slå den av. Alle lag fra tidslinjen vil da brukes i forhåndsvisningen. Laget du jobber i kan noen gang bli skjult av et lag over det i tidslinjen.

·     Vis media og spor under: Denne muligheten forhåndsviser det nåværende lag og alle lagene under det, men klippene på lagene over er skjult.

·     Vis kun media: Denne muligheten tillater kun forhåndsvisning av det laget du arbeider med nå.

Effekter for forhåndsvisning

I seksjonen for Kreative elementer kan du forhåndsvise prøver av hver effekt enten direkte i ikonenes miniatyrbilder eller i det separate avspillervinduet. Disse prøvene vil gi deg en idé om hvordan effekten ser ut, men kan ofte ikke gi mer enn et hint om mulighetene som er tilgjengelig når tilpassing, keyframing, og kombinasjon med andre effekter tas i betrakting.

Som nevnt tidligere kan du se en forhåndsvisning av effekten på ditt eget media – uten å faktisk legge det til – ved å la musen sveve over effekt ikonet i et tidslinjeklipps medieredigeringsprogram. For så å legge til effekten, klikk på ikonet.

Effekter i media redigeringsprogrammer