Arbeide med keyframes

Den vanlige måten å bruke noen effekter på er å endre kildematerialet på en uniform måte fra begynnelse til slutt. Atmosfæriske effekter som Gammel film, og effekter som endrer bare fargesettingen av klippet, er i denne kategorien. Parametrene blir vanligvis innstillt en gang for alle ved starten av klippet. Dette er statisk bruk av en effekt.

Andre effekter, som vanndråpe, avhenger av en bevegelsesfølelse. De er ofte meste effektive når parametrene deres varieres gjennom klippet. Den enkleste måten å bruke disse animerte effektene på er å bruke en forhåndsinnstilling som har innebygd animasjon, som de fleste for vanndråpe. I denne typen nøkkelrammeanimasjon har et eller flere parametre for effekten en annen verdi ved slutten av klippet enn den hadde ved starten. Ved avspilling oppdateres parametrene etter hver ramme for å bevege seg jevnt fra startverdien til sluttverdien.

Keyframing er ikke begrenset kun til klippets start og ende frames. Keyframes kan defineres med bestemte verdier for effekt parameterne på ethvert punkt i klippet for å lage effekt animasjoner av tilfeldig kompleksitet. Hvis du, for eksempel, vil at et bilde skal reduseres til halv størrelse i midten av klippet og komme tilbake til full størrelse i slutten av klippet, må du minst legge til en tredje keyframe.

Grunnleggende keyframing

Her er en oversikt over hvordan du kan bruke keyframing for å progammere endringer i en effekts parameter mens klippet spilles av.

1.      Dobbel-klikk på et klipp i tidslinjen for å laste det i inn i media-redigeringsprogrammet.

2.      Legg til en effekt, aktiver så keyframing ved å trykke på diamant ikonet på effekt navnet – hvis den ikke allerede er merket.

3.      En keyframe linje dukker opp under tids-linjalen. Alle keyframes som er lagt til klippet for den nåværende effekten til nå blir vist som grå diamanter.

En nøkkelramme legges automatisk til starten på klippet. Denne nøkkelrammen kan ikke flyttes eller slettes. Dersom effekten og forhåndsinnstillingskombinasjonen du valgte er animert, og ikke statisk, blir en nøkkelramme også generert ved slutten. Du kan slette eller flytte sluttnøkkelrammen; dersom du gjør dette, vil alle parameterverdier opprettholdes fra den siste gjenværende nøkkelrammen til slutten av klippet.

4.      Innstill avspillingslinjen i den posisjonen i klippet du vil innføre en endring i et effekt parameter, som størrelse, posisjon eller gjennomsiktighet.

5.      Modifiser parametrene ved hjelp av Instillings panelet. Hvis keyframe redigering er slått på vil en ny keyframe automatisk bli lagt til på avspillings posisjonen. Hvis det allerede finnes en keyframe vil parameter dataen den representerer bli modifisert.

Keyframe handlinger:

For hver effekt kan kun en keyframe knyttes til enhver frame i klippet. Keyframe definerer øyeblikksverdien for hvert klipp-parameter for den frame den står i.

Avid Studio image001 Arbeide med keyframesLegg til eller slett en keyframe: For å legge til en keyframe i avspillingsposisjonen uten å justere noen parametre, eller for å slette en eksisterende keyframe i denne posisjonen, klikk på toggle keyframe knappen helt til venstre i transport redskapslinjen.

Flytt en keyframe: For å flytte en keyframe langs keyframelinjen (og dermed langs tidslinjen), klikk og trekk.

Hopp til en keyframe: Bruk pil-knappen til venstre og høyre for keyframe knappen, eller trykk direkte på keyframe i keyframe linjen, for å flytte avspillingslinjen til den aktuelle posisjonen. Keyframe er uthevet, noe som indikerer at den nå er målkeyframe for sletting eller parameter redigering.

Keyframing av flere parametre

Noen ganger er det ønskelig å keyframe flere parameter for den samme effekten på separate skjema.

For eksempel, tenk at du ønsker å endre Størrelse parameteret til en effekt gradvis gjennom hele klippet, og endre en annen effekt, la oss si Rotasjon, ved flere punkt gjennom klippet. Her er to måter å gjøre dette:

Metode 1: Først stiller du inn Størrelse keyframene, legg så til Rotasjon keyframene, som det er flere av,der det er behov for dem. Ved hver av disse vil en korrekt Størrelse verdi bli regnet ut.

Metode 2: Legg effekten til to ganger: en gang for å justere keyframen for gjennomgående endringer (Størrelse, for eksempel), og så en gang til for å lage flere keyframe endringer (Rotasjon).

Arbeide med keyframes