Media redigering: Effekter

Avid Studio corner top left Media redigering: Effekter Avid Studio border Media redigering: Effekter Avid Studio corner top right Media redigering: Effekter
Avid Studio border Media redigering: Effekter
Avid Studio spacer Media redigering: Effekter
Avid Studio spacer Media redigering: Effekter Avid Studio blue button Media redigering: Effekter Avid Studio spacer Media redigering: Effekter

For å lære mer om

Redigering – DVD authoring:

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Media redigering: Effekter
Avid Studio spacer Media redigering: Effekter
Avid Studio border Media redigering: Effekter
Avid Studio corner bottom left Media redigering: Effekter Avid Studio border Media redigering: Effekter Avid Studio corner bottom right Media redigering: Effekter
Avid Studio corner top left Media redigering: Effekter Avid Studio border Media redigering: Effekter Avid Studio corner top right Media redigering: Effekter
Avid Studio border Media redigering: Effekter
Avid Studio spacer Media redigering: Effekter
Avid Studio spacer Media redigering: Effekter Avid Studio blue button Media redigering: Effekter Avid Studio spacer Media redigering: Effekter

For å lære mer om

Lag film – Disk/Fil/Tape/Web

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Media redigering: Effekter
Avid Studio spacer Media redigering: Effekter
Avid Studio border Media redigering: Effekter
Avid Studio corner bottom left Media redigering: Effekter Avid Studio border Media redigering: Effekter Avid Studio corner bottom right Media redigering: Effekter

Avid Studio har tre medieredigeringsprogram, en for hver av video, foto og audio. Deres generelle bruk er beskrevet i Media-redigerings oversikt.

En av hovedfunksjonene til de tre medieredigerinsprogrammene er å tilføre nyttige tilleggsredskap i to grupper: Rettelser og Effekter, sammen med den spesialiserte Zoom-inn og ut funksjonen som bare finnes i foto-redigeringsprogrammet.

Se vennligst Lyd og Musikk for informasjon spesielt relatert til rettelser og effekter for audio.

Avid Studio image001 Media redigering: Effekter

Arbeid med visuelle effekter i Foto redigeringsprogrammet. Øverst er flere grupper av effekter listet opp.  I midten viser en forhåndsvisning bildet med anvendelse av effekten; parametre for å tilpasse dem er tilgjengelig til høyre. Nederst er transport kontroller og en tidslinje som støtter animering av effektene med keyframing.

Korreksjoner versus effekter

Redskapene i Korreksjoner gruppen er ment primært for å rette opp feil en ofte kommer over i faktiske mediafiler – dårlig hvitbalanse i foto, vindstøy i lydopptak og så videre. Til forskjeller fra effekter, kan korreksjonsredskapene brukes på Bibliotektilganger, ikke bare på klipp på prosjekt tidslinjen. Når korreksjonene er lagt til i Biblioteket, vil deres fordel bli overført til ethvert prosjekt som bruker de forbedrede tilganger. Se vennligst Medie-redigering: Korreksjoner for detaljer om Korreksjoner og hvordan de skal brukes.

Om Effkter

‘Effekter’ er et samlebegrep som tar med en bred vifte av programvare redskap til å manipulere din media. Det inkluderer presentasjonsredskap som 2D-redigeringsprogram, atmosfærisk tranformering som Gammel film, og noen teatralske grep som Fraktal ild som du kan oppdage at er for gøy til å ikke bruke.

Som med Korreksjoner, kan du legge effekter til klipp på prosjekt tidslinjen. Bare dobbel-klikk på klippet for å åpne det riktige medie-redigeringsprogrammet hvor Effekt fanen allerede er åpen.

Panorer-og-zoom

Foto-redigeringsprogrammet har en tredje fane, Panorer-og-zoom, sammen med Korreksjoner og Effekter . Panorer-og-zoom redskapet er et anvendelig tilleggs instrument som du kan bruke til bevegelse og dramatikk for alle fotografi i høy oppløsning, og andre ting.

ð Effekter på Tidslinjen

ð Innstillings panelet

ð Arbeide med keyframes

ð Video og foto effekter

ð Panorer-og-zoom

Media redigering: Effekter