Lydredigerer

Lydredigerereneholder verktøy for forhåndslytting, analysering og manipulering av digital lyd fra wav, mp3 og andre filtyper. Det inneholder spesialfunksjoner for det originale eller synkrone lydsporet laget under videoopptak.

For lydredigereren og andre mediaredigeringsverktøys generelle grensesnitt, se Oversikt over mediaredigering.

Avid Studio image001 Lydredigerer

Trimming og redigering av stereolydsporet i et videoklipp. Til venstre er et videomonitopanel og kanalmikseren. Den formørkede delen av bølgeformen (midten) representerer materiale fjernet fra denne stereolyden ved trimming på tidslinjen på bunnen. Kompressorkorrigeringsfilteret har blitt brukt (høyre).

Lydredigereren inneholder to verktøysett for forskjellige formål. Disse er korrigeringer og effekter Korrigeringer er tilgjengelige både for biblioteksfiler og for klipp på prosjekttidslinjen. Effekter er kun tilgjengelige for klipp på tidslinjen.

Korrigeringer

Når åpnet fra enten biblioteket eller prosjektstidslinjen gir lydredigereren adgang til en rekke korrigeringsverktøy for å overvinne vanlige feil som f.eks. overdreven sibilanse i opptatt tale. Dersom du redigerer en biblioteksfil vil alle endringer du gjør bevares når det senere brukes i et prosjekt. Endringer av et klipp på tidslinjen har imidlertid ingen virkning utenfor prosjektet de tilhører.

For informasjon om å åpne lydredigereren for å få tilgang til korrigeringsverktøyet sammen med mediaredigererens generelle funksjoner, se Mediaredigeringsoversikt. For beskrivelser av selve verktøyene, se Lydkorrigeringer.

Effekter

Som nettopp nevnt, når lydredigerer åpnes fra prosjekttidslinjen, gir det et sett med korrigeringsverktøy hvis hovedformål er å reparere defekter i media. Disse verktøyene kan brukes direkte på filer i biblioteket samt på klipp i prosjektet.

Lydredigereren har også et sett med lydeffekter kun for tidslinjeklipp. Disse gir en rekke metoder for å justere eller forbedre klippene dine. Se Lydeffekter for mer informasjon.

Kanalmikser

Kanalmikseren lar deg gjøre nivåjusteringer og omdirigere lydsignaler fra deres originale kanaltildelinger til nye. For eksempel kan du bruke mikseren til å kondensere adskilte stereokanaler til en venstre eller høyre monokanal.

Mikserpanelet åpner originalt i venstre kontrollkolonne, men kan dras til en ny dokkingposisjon på begge sidene av vinduet. Andre paneler vil flytte seg ved behov når du drar.

Dersom du trenger funksjoner som kanalmikseren ikke har, vurder å bruke kanalverktøy-effekt på klippet.

Nivåjustering: Klikk på glideren under nivåmålerne for å stille inn avspillingsnivået for klippet. Nivået du setter vil bli brukt uansett hvor dette klippet spilles eller brukes i en tidslinje. Det røde området på målerne representerer overmodulering av lyden og bør unngås om mulig. For å fastslå det maksimale nivået du kan bruke trygt, klikk på normaliser-knappen.

Kanalruting: Denne nedtrekkslisten inneholder alle alternativer for omdirigering av lydsignaler, som kanalveksling (venstre byttes til høyre), eller kombinering av et to-kanals stereosignal til en monokanal. 1:1 ruting-valget ruter lydsignalet uten endringer.

Avid Studio image002 Lydredigerer

Velge et kanalrutingsvalg i kanalmikseren. Rett over listen er nivåjusteringsglideren (på standard innstilling på 0dB). Til høyre for listen er normaliser-knappen.

Normaliser-knappen Normaliser-knappen undersøker lydsamplene i den innlastede lyden for å fastslå mengden av jevn økning som kan brukes uten overmodulering (sterk digital klipping) av alle sampler. I motsetning til kompresjon og begrensing, som modifiserer dynamikken i lydmaterialet, bevarer normalisering dynamikken ved å jevnt øke (eller minske) amplitude.

Bølgeformgraf og frekvensspektrum

Bølgeformgrafen for lyden vises i det midtre displayet. Det viser statisk hvordan amplituden i lyden endres med tid. Dersom du zoomer inn på lyden så langt som mulig, indikerer de vertikale linjene på grafen de individuelle samplene. Bølgeformgrafen vises også i biblioteks-(‘kilde’) spilleren når en fil er valgt.

Avid Studio image003 Lydredigerer

Bølgeformgrafen viser endringen i lydnivåene over tid. For stereoopptakk er grafen delt horisontal som vist her, med den venstre kanalen øverst.

En alternativ dynamisk visning av det samme lydmaterialet vises i frekvensspektrum-displayet, som viser den endrende spektrale sammensetningen av lyden når den spilles av.

Avid Studio image004 LydredigererBølgeform- og frekvens-knappene nede til høyre for lydredigereren lar deg bytte mellom disse komplimentære displayene som du ønsker.

Avid Studio image005 Lydredigerer

Frekvensspektrumet bryter ned lydsignaler etter frekvensbånd, og viser lydnivået i hvert bånd. Lavere frekvenser er til venstre. Toppnivåer vises som en liten boks over hver hovedsøyle hvor en topp har blitt påvist de siste få sekundene.

Kontroller for synkron video

Dersom du redigerer video som har et synkront lydspor er både video- og audioredigeringsfasiliteter tilgjengelige gjennom Video- og Audio-knappene øverst i vinduet. Når du er i lydredigereren, er et videmonitorpanel også tilgjengelig.

Video / Audio skifter

Avid Studio image006 LydredigererDersom video er tilgjengelig vises en fane øverst til venstre på skjermen, for bytting til videoredigereren.

Videomonitor

Avid Studio image007 LydredigererDersom synkron video finnes for den valgte lyden, åpnes et lite panel for forhåndsvisning av video øverst til venstre i lydredigereren. Mens du lytter til lyden, lar videomonitoren deg følge handlingen visuelt samtidig. Hvis du bytter til videoredigerer vil du se et displaypanel med bølgeform på samme sted.

ð Audioeffekter

Lydredigerer