Kommentatorstemme-verktøyet

Avid Studio image001 Kommentatorstemme verktøyetÅ ta opp en kommentatorstemme i Studio er like lett som å foreta en telefonsamtale. Bare åpne kommentatorstemmeverktøyet, klikk på Ta opp og snakk inn i mikrofonen koblet til computeren din. Du kan fortelle ettersom du ser filmen spille så dine ord passer til handlingen i skjermen. Du kan også bruke verktøyet som en rask måte å ta på bruk ambient musikk eller hjemmelagede lydeffekter via din mikrofon.

Avid Studio image002 Kommentatorstemme verktøyet

Kommentatorstemmeverktøyet, klar til å kjøre. Bare klikk på opptaksknappen, tell til tre sammen med programvaren, og begynn å prate.

Før du kan spille inn lyd med kommentatorstemmeverktøyet må du koble en mikrofon til mikrofoninngangen på din PCs lydkort. Se igjennom videoscenene i filmen din og bestem hvor du vil at voice-overen skal starte og slutte. Åpne kommentatorstemmeverktøyet når du er klar.

Velg startpunktet ditt på prosjekttidslinjen. Du kan gjøre dette ved å velge et klipp, spille av filmen og stoppe den ved det ønskede punktet, eller ved å bevege tidslinje-avspillingsko.

Plasser mikrofonen i rett avstand og tal inn en prøvesetning for å sjekke opptaksnivået (se “Kommentatorstemmenivå” nedenfor). Når du er fornøyd, klikker du Opptak-knappen (som skifter til en Stopp-knapp).

En tre-sekunders nedtelling vises, deretter begynner filmen å kjøre i spilleren. Gjør unna fortellerstemmen, og klikk stopp-knappen når du er ferdig.

Du vil nå bli spurt om du ønsker å beholde opptaket. Dersom du svarer ja, vil kommentatorstemmeklippet legges til i biblioteket ditt og også plasseres automatisk på kommentatorstemmesporet på prosjekttidslinjen.

Ytterligere kontroller

Kommentatorstemmenivå Hold et øye med toppnivåmåleren mens du tar opp for å sikre at mikrofonen din lager et sterkt signal, men ikke overmodulerer. Hold øye med denne måleren for å passe på at opptaksnivåene ikke blir for høye eller for lave. Indikatoren skifter farge fra grønn (0-70% modulering), over gul, til rød.

Juster opptaksnivå-glideren som nødvendig for å holde deg i rett område. Glideren befinner seg rett under toppnivåmåleren. Som regel bør du prøve å holde det maksimale lydnivået på gult (71-90%) og utenfor den røde sonen (91-100%).

Demp all lyd: De eksisterende lydene på filmlydsporet er noen ganger distraherende når du forsøker å ta opp en kommentatorstemme. Denne avkrysningsboksen lar deg slå tidslinjelyd helt av under opptak.

Filnavn: Med dette tekstfeltet kan du forhåndsvelge filnavnet brukt for kommentatorlydfiler. Den første filen blir gitt navnet du spesifiserer; om du lar det være uendret, får senere filer en numerisk endelse – f.eks. ‘Kommentatorstemme(1)’ – som øker med hvert opptak.

Plassering: Ved å klikke på mappe-ikonet kan du navigere til en ny filsystemmappe for å lagring av kommentatorklipp.

Kommentatorstemme-verktøyet