Tidslinjens lydfunksjoner

I tillegg til sporforvaltningsfunksjonene dekket på side Error! Bookmark not defined., hører også et antall lydkontroller til på overskriftsområdet av tidslinjen.

Masteravspillingsnivå

Over tidslinjens sporoverskrifter er en nivåindikator for masteravspilling. Når du går gjennom prosjektet, viser den total output fra alle spor som er mikset. Utvid-ikonet til høyre for indikatoren åpner et lite vindu med separate nivåindikatorer for hver output-kanal, og en hovedøkning-kontroll for å trimme output-nivået jevnt opp eller ned.

Avid Studio image001 Tidslinjens lydfunksjoner

Klikk på ikonet ved siden av nivåindikatoren for masteravspilling for å åpne mastervolumpanelet, hvor du kan sette en samlet volumøkning til den sammensatte lydoutput for prosjektet ditt.

Lydmikser

Lydmikser-panelet spretter ut til høyre for sporoverskriftene når du klikker dets tilgangsknapp på verktøylinjen for tidslinjen. Panelet har to reguleringsknapper for hvert tidslinjespor.

Spornivå: Den venstre knappen stiller inn outputnivået for sporet i sin helhet. Dets numeriske verdi vises i et lite popup-vindu når musepekeren er over knappen. Standardverdien på 0dB (som du kan gjenopprette med et dobbelklikk på knappen) betyr at ingen samlet endring er gjort på originalvolumet for klippene i sporet. Ved å klikke på det lille vinduet åpnes et redigeringsfelt hvor du kan taste inn ønsket nivå. Du kan også stille det inn ved å dra horisontalt i det lille vinduet.

Klippenivå: Den andre knappen stiller inn nivået for gjeldende spor ved avspillingskontroll-posisjonen. Dersom ingen spor er valgt i sporet er denne knappen utilgjengelig. Volumkonturen for en klipp kan kontrolleres med nøkkelrammer, som diskutert nedenfor. Når nøkkelramming er i bruk, fører klippenivå-knappen til å nye nøkkelrammer opprettes, eller at eksisterende flyttes.

Avid Studio image002 Tidslinjens lydfunksjoner

Når dens tilgangsknapp over tidslinjen (L) klikkes, spretter lydmikserpanelet ut til høyre (R). Hvert spor har to knapper. Den første justerer nivået for sporets generelle lydoutput, det andre kontrollerer nivåene for valgt klipp. Det kan nøkkelrammes for øyeblikk-til-øyeblikk nivåkontroll. Det tredje ikonet på hvert spor åpner Panorerer.

Volumnøkkelramming

Et lydklipps nivå kan varieres som man vil med nøkkelramming, som lar deg opprette en volumkurve som reflekterer de dynamiske endringene du ønsker i klippet. Kurven vises som en grønn linje i klippet; nøkkelrammene er representert som små, firkantede ‘kontrollhåndtak’ langs linjen. Ved avspilling sporer klippvolumet kurven mens den går jevnt fra et nøkkelrammet nivå til det neste.

Dersom det ikke er noen nøkkelrammer i klippet er volumkonturen en horisontal linje som representerer standard klippvolum. For å legge til en nøkkelramme, sjekk at redigering av nøkkelrammer-knappen på tidslinjens verktøylinje er valgt, og klikk på klippets volumkontur. Alternativt kan du plassere avspillingskontrollen på ønsket sted for nøkkelramme og bare klikke på klippnivå-knappen; denne andre arbeidsmetoden fungerer uansett om redigering av nøkkelrammer-knappen er valgt eller ikke. Uansett vil et kontrollhåndtak dukke opp i klippet. Fra nå vil hver endring av klippvolum enten opprette en ny nøkkelramme, dersom det ikke finnes en ved gjeldende posisjon, eller oppdatere verdien for en allerede eksisterende ramme.

Redigering av volumnøkkelrammer med musen

For å muliggjøre redigering med musen må redigering av volumnøkkelrammer-knappen i gruppen med knapper på høyre ende av tidslinjens verktøylinje aktiveres. Når du nå plasseres musepekeren over den grønne volumkonturen på et lydklipp vil du se at konturen reagerer ved å markeres i hvitt.

Avid Studio image003 Tidslinjens lydfunksjoner

Klikk på knappen i den høyre gruppen på tidslinjens verktøylinje for å aktivere redigering av volumnøkkelramme i et klipp

Et antall musebaserte redigeringsfunksjoner for nøkkelramme er nå tilgjengelige. Før du går i gang med seriøs nøkkelramme-redigering, ta deg noen minutter til å bli kjent med kommandoene i dette settet. De lar deg manipulere nøkkelrammer raskt uten å måtte gjentatte ganger flytte til en valgt nøkkelramme og bruke klippnivåknappen.

Standardstilen for redigeringsoperasjoner for volumnøkkelrammer favoriserer å opprettholde deler med konstant klippnivå i stedet for å konstant vandre opp og ned langs ‘ramper’ i konturlinjen. I tilfeller hvor dette ikke produseres de redigeringsresultatene du ønsker, prøv igjen mens du holder inne Alt-knappen. Dette slår av automatiske justeringer som ellers kunne blitt utført.

Sett inn en ny nøkkelramme ved å klikke på konturlinjen.

Øyeblikkelig opprettelse av en nøkkelrammet uttoning ved å Ctrl-klikke på konturlinjen. Dette setter inn både en ny nøkkelramme ved punktet du klikket på, og en annen med volumet satt til null. Dersom du klikket i den første halvdelen av klippet, blir den andre nøkkelrammen lagt til ved starten for å opprettet en inntoning; dersom du klikket i den andre halvparten av klippet opprettes en uttoning ved å plassere den andre nøkkelrammen ved slutten.

Opprett brå nivåendringer ved å dra horisontale deler mellom nærliggende nøkkelrammer opp eller ned. Dette oppretter vertikale steg i volumkonturen.

Omplasser bølger og uttoninger ved å dra ‘ramper’ (stigende eller fallende deler av konturlinjen) sidelengs i klippet.

Omplasser kontrollhåndtak i to dimensjoner til tillatte punkter mellom deres umiddelbare naboer (eller endene av klippet). Du kan endre både tidsindeksen for nøkkelrammen og klippvolumet som kommer i effekt når avspillingen når det samtidig.

Avid Studio image004 Tidslinjens lydfunksjoner

Pilene i denne illustrasjonen viser bruken av musen i nøkkelrammeredigering. En individuelt kontrollpunkt kan dras i alle retninger. Ramper og flate deler er respektivt begrenset til kun horisontal og vertikal bevegelse.

Slett en nøkkelramme ved å dra den på andre nøkkelrammer eller ved å bevege ved vertikalt vekk fra konturen.

Sett en lineær inntoning eller uttoning ved å dra et av klippets øvre hjørner horisontalt mot midten. Merk før du starter at det utbrettede hjørnet av klippet før eselører når musen er over det. Hjørnet kan nå dras videre inn i klippet for å lage en uttoning. Jo bredere du gjør det ‘innbrettede’ området, jo lengre vil uttoningen vare.

Avid Studio image005 Tidslinjens lydfunksjoner

Uttoningslengde kan redigeres med musen som vist her. Du kan også klikke på det innbrettede området for å åpne en liten dialogboks for å redigere lengden numerisk.

Rediger en eksisterende uttoning ved å plassere musen over den vertikale linjen som går nedover fra det innerste hjørnet av ‘bretten’. Sjekk at den flerveis musepekeren vises, og dra kanten som ønsket.

Kontekstmenyen for kontrollpunkter på volumkonturen inneholder kommandoene Legg til nøkkelramme, Slett nøkkelramme og Slett alle nøkkelrammer. (Den første eller den andre av disse kommandoene vil være grået ut, siden kun en av dem gjelder om gangen.)

Panorerer

Dette verktøyet lar deg regulere den tilsynelatende posisjonen av lydkilden i forhold til en lytter innenfor et ‘surround”-lyttefelt. Som med klippvolumverktøyet fungerer det med nøkkelrammer tildelt klippet, og er derfor kun aktivt når tidslinje-avspillingskontrollen er plassert på et lydklipp eller et videoklipp med synkron lyd. Konturlinjen for panoreringsendringer er tegnet i blått.

Avid Studio image006 Tidslinjens lydfunksjoner

I lydmikseren gir det tredje ikonet i hvert sport adgang til Panorerer, hvor du kan kontrollere plasseringen av sporets lyd-output i et to-dimensjonalt ‘surround’ lytteområde.

For tidslinjeredigering foregår all panorering i surround-modus, slik at du kun trenger å håndtere en enkelt versjon av Panorerer-kontrollene. Surround-panorerte klipp kan mikses ned til andre output-konfigurasjoner etter at redigering av prosjektet har blitt fullført. Dette lar deg jobbe med et enkelt sett panoreringsavgjørelser for alle formater du måtte produsere.

Endringer gjort med dette verktøyet gjelder kun for det valgte klippet. De forblir ved klippet enten du flytter eller kopierer det til et annet spor.

For å åpne Panorerer, klikk på dets tilgangsknapp i sporoverskriften mikserpanel. Denne knappen er grået ut hvis det ikke er et klipp på sporet ved avspillingskontroll-posisjonen. Lydkilden er angitt med et blått punkt på et to-dimensjonalt rutenett. Lytteren er plassert i midten, med ansiktet forover.

Valgliste

Nedtrekkslisten på toppen av Panorerer-vinduet gir tre metoder for distribuering av lyd over et sett med seks surround-høyttalere.

5.1 er den beste universale innstillingen for naturlig lydgjengivning.. Bruk den for generelle atmosfæriske lyder, som f.eks. bjeffende hunder eller biler som passerer. De fem hovedhøyttalerne er representert med ikoner i arbeidsområdet. Den sjette, LFE(lavfrekvenseffekter)-høyttaleren, er for dyp til å kunne gi posisjonssignaler. Dets nivå i surround-miksen kontrolleres med en glider under arbeidsområdet.

Midtkanal av er den foretrukne innstillingen for et fordypende musikksport.

Dialogmodus kombinerer midthøyttaleren med de to bak.. Denne kombinasjonen er egnet for dialog som involverer flere talere.

Avid Studio image007 Tidslinjens lydfunksjoner

Plasser klipplyden ved hjelp av Panorerer i dialogmodus. Merk at ikonene for de fremre hjørnehøyttalerne er gjennomsiktige for å indikere at de ikke brukes i denne modusen. Som justert her, vil lyden for sporet høres som om den kommer fra lytterens høyre side.

Arbeidsområde

Hoveddelen av Panorerer-vinduet viser skjematisk et lytteområde med et typisk høyttaler-arrangement. Kryssikonet i midten av området indikerer lytterens posisjon.

Et blått kontrollpunkt setter posisjonen for lydkilden. Høyttalersymbolene på kanten av arbeidsområdet viser et typisk 5.1 høyttaler-arrangement, med skjermen øverst.

Dersom du ønsker å kontrollere plassering av lydkilden i en dimensjon, horisontalt eller vertikalt, bruk gliderne på bunnen eller til høyre for arbeidsområdet.

LFE-kanal: Surround støtter en spesiell subwoofer-kanal (’1′ i ’5.1′) som lar deg forsterke eller kutte de laveste frekvensene for spesialeffekter. Kontroller LFE-forbedringene med glideren under arbeidsromådet. Siden øret ikke er i stand til å fastslå plasseringen av disse lavfrekvenslydene er ikke LFE tildelt en romposisjon.

Nøkkelrammeknapper: Nøkkelrammeknappene på bunnen av panelet lar deg legge til, fjerne og navigere mellom nøkkelrammer. Legg til-symbolet bytter automatisk til Slett dersom du er posisjonert på en eksisterende nøkkelrammes posisjon.

Tidslinjens lydfunksjoner