Lyd på tidslinjen

Lydnivåene og stereo- eller surround-posisjoneringen for individuelle klipp kan justeres direkte på prosjekttidslinjen ved hjelp av lydnøkkelramming. De samme operasjonene kan også oppnås med lydmikser-panelet, som spretter ut til høyre for tidslinjeoverskriften når du klikker på dens tilgangsknapp. Begge metoder har sine egne fordeler. Justering på tidslinjen gir en god følelse av tid kontra volum eller balanse, mens lydmikseren, i kombinasjon med Panorerer, muliggjør miksing – separat justering av volumet og alansen for hvert spor som inneholder lyd..

Surroundlyd

Panorerer-verktøyet er fullt surround-kapabelt. For maksimal fleksibilitet, kan du posisjonere hvilket som helst av lydsporene som ønsket i et todimensjonalt lyttefelt – fra front til bak samt venstre til høyre.

Dersom du mikser lyden for hvert klipp som om for surround-avspilling, kan du fremdeles lage en filmfil med et lydspor i stereo med kun venstre/høyre-balanseinformasjonen. Dersom du senere ønsker å lage en DVD av prosjektet ditt, vil 5.1 surroundlyd-produksjonen allerede være fullført.

Lyd på tidslinjen