Innstillinger

Avid Studio corner top left Innstillinger Avid Studio border Innstillinger Avid Studio corner top right Innstillinger
Avid Studio border Innstillinger
Avid Studio spacer Innstillinger
Avid Studio spacer Innstillinger Avid Studio blue button Innstillinger Avid Studio spacer Innstillinger

For å lære mer om

Pinnacle Studio generelt

klikk her for å få en liste over tilgjengelige gjennomganger
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig!)

Avid Studio spacer Innstillinger
Avid Studio spacer Innstillinger
Avid Studio border Innstillinger
Avid Studio corner bottom left Innstillinger Avid Studio border Innstillinger Avid Studio corner bottom right Innstillinger

Avid Studios sentrale konfigurasjonsvindu kalles Kontrollpanelet. (Merk at dette kun er for innstillinger i Avid Studio. Microsoft Windows kontrollpanel er urelatert.)

For å begynne, velg Oppsett ØKontrollpanel i Avid Studios hovedmeny. Når kontrollpanel kommer fram, velg en side fra listen til venstre i vinduet.

Avid Studio image001 Innstillinger

Avid Studios Kontrollpanel er et sentralt konfigureringsvindu for programmet.

De syv sidene med innstillinger blir beskrevet her etter tur.

Overvåkingsmapper

Overvåkningsmapper er mapper på harddisken eller andre lagringsmedier som overvåkes av Avid Studio. Når innholdet i en overvåkningsmappe endres blir Biblioteket automatisk oppdatert.

Du kan lage så mange overvåkningsmapper som du ønsker og valgfritt innstille dem til å overvåke kun en media type (video, bilde eller audio) istedet for alle tre, som er standard innstillingen.

For å merke en mappe som overvåkningsmappe, trykk Legg til mappe knappen under overvåkningsmappe listen, og gå til den mappen du ønsker å legge til. For å fjerne overvåkningsmappe adferden, velg mappen i listen og klikk på Fjern mappe knappen.

Bruk endringer får Biblioteket til å oppdatere katalogen i lys av endringene i overvåkningsmappene.

Lydenhet

Dette innstillings panelet inneholder parametre som er tilgjengelig for opptaksenheter (som en mikrofon) som er koblet til datamaskinen. Klikk på enhetsnavnet for å få tilgang til Windows innstillingsdialog for enheten.

Hendelseslogg

Beskjeder blir logget i dette vinduet under noen operasjoner, som import av et antall filer. Her kan du se etter detaljer om hvilket som helst problem som kan ha oppstått i løpet av disse operasjonene.

Import

Standard innstillingene for Avid Studio Importveilederen kan bli stilt inn her; men du kan endre dem eller overstyre dem i Importveilederen når du importerer.

Mappevalg: Se eller velg standard lagringsområde for importert media som er fysisk kopiert under import; til forskjell fra importeringer som er lenket, og Bibliotekets Hurtig import mulighet, som bare lager en lenke til det eksisterende media uten å flytte det. Mappens lokalisering blir i utganspunktet satt til brukerens mapper for musikk, video og bilder (Min Musikk, og så videre).

Avid Studio image002 Innstillinger

Valg av video undermappetype på Import innstillinger siden.

Etter at du har funnet og valgt den mappen du ønsker å bruke som basis mappe kan du hvis du vil opprette undermapper:

·     Ingen undermappe: Med dette valget vil filer du importerer bli lagret i basismappen.

·     Egendefinert: Når du velger denne muligheten vil teksten som er skrevet inn i Undermappe tekstboksen bli brukt som navn på mappen for denne mediatypen.

·     I dag: Dine importeringer vil gå til en undermappe med navn lik aktuell dato, i formatet “2011-10-25”.

·     Opprettelsesdato: Hver importerte fil blir lagret i en undermappe med navn etter datoen den ble opprettet, i samme format som ovenfor. Når mange media kommer inn som en del av en enkelt import operasjon, kan det være behov for å opprette mange undermapper samtidig.

·     Aktuell måned: Dette er det samme som I dag valget men uten å angi dag, for eksempel “2011-10”.

Scenesporing: Dette innstiller standard metode for scenesporing.

Stop-motion: Her innstilles standardmetoden for de frames du tar opp ved hjelp av Stop-motion funksjonen.

Forhåndsvisning

Disse innstillingene påvirker representasjon/visning av video.

Kvalitet: Disse valgene kontrollerer kvaliteten på forhåndsvisningen av video gjennom hele programmet.

·     Beste er forhåndsvisning i full oppløsning – den oppløsningen prosjektet til sist blir eksportert i. Dette alternativet kan føre til tap av frames ved avspilling på langsomme system.

·     Balansert: I denne innstillingen, som vi anbefaler til vanlig bruk, er noen kvalitets optimeringer tatt bort for å gi en hurtigere forhåndsvisning. I de fleste tilfeller legger man nesten ikke merke til forskjellen.

·     Hurtigste avspilling Forhåndsvisningen er optimert for effektivitet i prosesseringen, noe som er nyttig på et langsomt system.

Optimalisering av bakgrunnsavspilling: Hvis denne muligheten er aktivert (standard), vil Avid Studio rendre alle real-time effekter og overganger. Rendringens framdrift er vist på tids-linjalen med gul (‘skal rendres’) og grønn (‘blir rendret’) skygge. Skyggen forsvinner så snart rendringen er ferdig.

Dersom denne muligheten ikke er aktivert, vises ikke den gule og den grønne markeringen; alle effekter avspilles direkte. Dette kan resultere i redusert avspillingskvalitet (tap av frames, ‘hakket’ avspilling) hvis antallet og kompleksiteten av effektene overgår systemets tilgjengelige prosesseringskapasitet.

Rendering under avspilling: Når innstillingen Automatisk er i bruk, avgjør programmet, med bakgrunn i system informasjon, om real-time rendring kan gjøres under avspillingen. Hvis Av innstillingen blir brukt er real-time rendring utilgjengelig under avspilling, men gjenopptas når avspillingen stopper.

Forhåndsvisning i fullskjerm på: Velg den datamaskinskjermen (hvis det er mer enn en tilgjengelig) hvor du ønsker fullskjermvisning.

·     Vis Ekstern Forhåndsvisning på: Velg fra en liste over tilgjengelige enheter og signal overføringer.

·     Ekstern forhåndsvisning standard: Velg TV standarden på den tilkoblede videoskjermen.

Prosjektinnstillinger

På denne siden av Avid Studios kontrollpanel kan du velge dine standard innstillinger for nye prosjekter, titler og overganger.

Nytt filmprosjekt format: Velg oppløsning (som PAL eller HD 1920x1080i) som standard for hver nye tidslinje du lager. Alternativt, la første klipp plassert på tidslinjen definere formatet på prosjektet med valgmuligheten Gjenkjenn Format fra første klipp lagt til prosjektet. Formatet for den åpne tidslinjen kan endres når som helst mens du redigerer ved hjelp av tidslinje innstillingen, som du finner øverst til venstre for tidslinje oppgavelinjen.

Standard tidslengde: Innstill standard tidslengder på titler, bilder og overføringer første gang de legges til tidslinjen. (Når de er der kan klippets lengde selvfølgelig endres som du ønsker.)

Linjal zooming: Når denne muligheten er valgt vil du zoome inn og ut på tidslinjen når du trekker horisontalt i tidslinjalen. I denne modus må du trekke direkte i scrubber håndtaket for å scrubbe eller flytte på avspillingslinjen.
 Når linjal-zooming er avslått kan du trykke hvor som helst i linjen for å flytte avspillingslinjen. Uavhengig av dette kan zoom også utføres ved hjelp av:

·     Pluss og Minus tastene på tall-tastaturet;

·     navigatøren i bunnen av tidslinjen, eller,

·     scroll-linjene under forhåndsvisningene.

Lagringsområder

Denne siden lar deg innstille hvor media og prosjekter du skaper med Avis Studio skal lagres. Du kan separat spesifisere områder for hver av disse:

·     Filmprosjekter

·     Diskprosjekter

·     Titler

·     Menyer

·     Render filer (midlertidige filer skapt under rendring av funksjoner som krever intensiv computering, som video effekter).

Dette gjelder kun for de filer som produseres etter endringen i lagringsområde; eksisterende filer beholder sin nåværende plassering.

Slett render filer: Du kan slette render filer for å spare plass uten å bekymre deg over å miste data permanent. Filene vil imidlertid bli gjennopprettet neste gang ditt prosjekt har bruk for å bli rendret.

Innstillinger