Velge media for importering

Når du velger Min datamaskin i Importer fra panelet, hører jobben med å velge filer for import til i mappen og media filvinduet i det sentrale området av displayet.

Avid Studio image001 Velge media for importering

Når du importerer fra filbasert media, gir Importveilederen en mappe og et filvindu i det sentrale området av displayet. Dette er flankert på venstre side av Import Fra og Import Til-panelene, og på høyre side av Modus,Metadata, og Filnavn-panelene. Start Import knappen nederst setter ting i bevegelse etter at de ønskede mediefiler har blitt valgt.

En enkelt import operasjon kan ta inn mange typer mediefiler fra mange kildemapper. Hver valgte fil vil kopieres til den korrekte mappen for sin media type (som spesifisert i Importer Til panelet).

Mappe- og mediafilbrowseren

Avid Studio image002 Velge media for importeringDen venstre kolonnen i browseren er en hierarkisk visning av alle mapper på alle fil-lagringsenheter som er tilkoblet din datamaskin. Disse enhetene inkluderer harddisker, optiske drev, minnekort og USB lagringspinner.

Navigasjon i dette “mappe-treet” ligner det man ser i Windows Explorer og andre programmer. Mapper som inneholder andre mapper kjennetegnes ved at de har et pluss tegn til venstre for navnet når de er lukket og et minus tegn når de er åpne. Klikk på tegnet for å åpne opp (“ekspandere”) eller legge ned (“kollapse”) en mappes liste av undermapper.

Kun én inngang i mappe-treet kan markeres av gangen. Alle media filer i denne mappen vises umiddelbart i i en liste i den større, høyre inndeling av browseren. Du kan se filene på forhånd, og øremerke de du har tenkt å importere ved å merke boksen i øvre høyre hjørne av hvert fil ikon.

Avid Studio image003 Velge media for importering

Her er mappen ‘FotoVinter’ åpen, og viser et sett med bildefiler. For å velge (eller velge bort) filer for import, klikk i valgboksen i øverste høyre hjørne på et eller flere ikoner. I illustrasjonen er fire filer blitt valgt.

Forhåndsvisning av mediafiler

Avid Studio image004 Velge media for importeringForhåndsvisning av lyd og video: Mediafilbrowseren inkluderer innebygd forhåndsvisning av alle støttede mediatyper. Klikk avspill knappen i midten av video- og lydfil ikonene for å forhåndsvise den media de representerer. For rask visning spiller videofilene innenfor selve ikonrammen. Klikk hvor som helst på ikonet for å stoppe avspillingen; ellers vil hele filen forhåndsvises.

Fullskjermsforhåndsvisning av foto: For å se et digitalt foto eller en foto-fil i fullskjermsoppløsning, dobbelklikk på foto-ikonet, eller trykk på fullskjerm knappen i oppgavelinjen under nettleseren, eller trykk F11 tasten.

Avid Studio image005 Velge media for importeringScrub forhåndsvisning: Lyd og video klipp gir begge en scrubber kontroll rett under filikonet. Klikk og dra scrubber håndtaket for manuelt å se hvilken som helst del av filen. Musepekeren endrer seg til en to-hodet horisontal pil når den er riktig posisjonert for scrubbing.

Velge mediafiler for import

For å velge mediafiler én av gangen for importering, klikk avkrysningsboksen i øverste høyre hjørnet av filikonet. Denne boksen er automatisk krysset av når du går til en ny mappe for alle de viste filene.

Avid Studio image006 Velge media for importering

Klikk avkrysningsboksen for å merke eller fjerne markeringen av filen.

Markering av flere filer: Nettleseren har også en metode for å velge eller velge vekk en gruppe markerte filer samtidig. For å markere en individuell fil, klikk på navnet eller på ikonet; den markerte tilstanden indikeres ved en oransje kant. For å markere flere filer, klikk på ikonene sammen med enten Shift eller Ctrl tastene, som følger:

·     Klikk mens du trykker Ctrl for å legge til eller fjerne markeringen av en fil uten å påvirke de andre i gruppen.

·     Klikk mens du trykker Shift for å markere det klikkede ikonet og alle ikoner mellom det og ikonet som sist ble klikket. Markeringen blir fjernet fra alle ikon utenfor rekkevidde.

Du kan også markere en rekke ikoner direkte med musen, ved å dra ut en rektangel som krysser ikonene du vil ha med. Klikk på det første ikonet og beveg deg til det siste ikonet før du slipper museknappen.

Når du har markert noen ikoner du vil importere, klikk valgboksen til hvilken som helst av dem for å velge eller velge vekk hele gruppen på en gang.

Avid Studio image007 Velge media for importering

En gruppe av fire markerte bildefilikoner. Markering eller fjerning av markeringen på hvilken som helst av dem påvirker hele gruppen.

Marker alle og fjern markeringen på alle: Klikk på knappene langs bunnen av mediafilbrowseren for å velge å importere enten alle eller ingen av mediafilene vist i den aktuelle mappen. Knappene påvirker ikke filer som for øyeblikket er markert i andre mapper.

Avid Studio image008 Velge media for importering

Bruk Velg alle knappen for velge alle mediafiler i den aktuelle mappen.

Hver gang en fil legges til eller fjernes fra listen over dem som skal importeres, oppdaterer mediabrowseren valgstatus indikatoren på bunnen av displayet.

Tilpasse browseren

Flere kontroller tillater deg å konfigurere mediafilbrowseren tilpasset din display maskinvare og krav.

Lukk mappe-treet: For å maksimere plassen for filer man ser, klikk det venstre-pekende dobbelpil-ikonet på toppen av mappe scroll baren. Dette legger mappe-treet sammen til en vertikal linje nede på venstre side. På toppen av linjen finnes den høyre-pekende dobbelpil som vil åpne treet igjen. Navnet på den aktuelle mappen vises også.

Filtrer fil-listen: En annen måte å optimere din bruk av filområdet på, er å begrense filene som vises til kun å inkludere en mediatype. –+Dette er funksjonen til mediafilter nedtrekkslisten nede til venstre i browseren. Ved standard, vises alle støttede mediafiltyper i browseren, men du kan begrense visningen til bildefiler, lydfiler eller videofiler ved dine valg her. For å se eksakt hvilke filtyper som er inkludert i markeringen, hold musen over ikonet i et sekund eller to for å se listen.

Avid Studio image009 Velge media for importering

Ved å holde musen over Lydfiler valget får du opp en liste av filtyper som støtter lydimport.

Avid Studio image010 Velge media for importeringInnstill størrelsen på forhåndsvisning: Et siste verktøy for å administrere skjermvisning er skyveknappen for størrelsen på forhåndsvisningen, nederst til høyre i vinduet. Beveg knappen til venstre for å redusere, og til høyre for å øke størrelsen av forhåndsvisningsbildene i vinduet. Det er tre måter å bevege denne knappen med musen:

·     Klikk på knappen og dra til høyre eller venstre.

·     Klikk ved siden av knappen for å skyve den i den ønskede retningen.

·     Klikk minus/pluss knappene ved endene av skalaen for å bevege knappen enda mer.

Fullskjerms foto: For å forhåndsvise et bilde på hele monitoren, trykk på knappen lengst til høyre.

Avid Studio image011 Velge media for importeringForhåndsinstilling av volum: For å stille inn avspillingslyd for lyd og videoklipp som skal forhåndsvises, hold musen over området for lyd/dempet knappen i bunnlinjen på mediafilbrowseren. En lydstyrke justering vil komme opp ved siden av knappen. Dra knappen opp og ned for å kontrollere volumet. Klikk lyd/demp knappen for å veksle mellom lyd og demping.

Innstilling av import fil-dato og tid

De interne klokker i opptaksenhetene er ofte ukorrekte, og dette resulterer i at mediafilene er feil tidmerket. Importveilederen kan korrigere et slikt problem ved å sette dato og tid på de importerte filene etter dine spesifikasjoner.

For å korrigere tidspunkt og dato på filene:

Bruk mer knappen Avid Studio image012 Velge media for importering på indikatoren for valg-status for å åpne et vindu som tilbyr to valg for å regulere tidsmerkingen:

·     Korrigere tidssone: Denne muligheten endrer fil tidsmerkingen på enhver mediafil du importerer med opp til 12 timer i hver retning. Du kan bruke denne justeringen til å kompensere for tidsforskjellen når du har med video fra dine reiser.

·     Still inn dato/tid: Disse feltene lar deg skrive inn en eksakt dato og tid etter eget valg. Fil-tidspunktet til enhver mediafil du importerer vil bli satt til dette.

Velge media for importering