Stop-motion

Avid Studio corner top left Stop motion Avid Studio border Stop motion Avid Studio corner top right Stop motion
Avid Studio border Stop motion
Avid Studio spacer Stop motion
Avid Studio spacer Stop motion Avid Studio blue button Stop motion Avid Studio spacer Stop motion

For å lære mer om

Importere medier (2): Importere fra filbaserte apparater og fotokamera

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Stop motion
Avid Studio spacer Stop motion
Avid Studio border Stop motion
Avid Studio corner bottom left Stop motion Avid Studio border Stop motion Avid Studio corner bottom right Stop motion

Stop-motion funksjonen i Importveilederen tillater deg å lage animerte filmer ved å sy sammen individuelle rammer tatt fra en live videokilde, som et analogt videokamera eller webkamera. Resultatet av din Stop-motion importering vil være enten en film på 8 eller 12 frames per sekund, samlingen av stillbilder du tok, eller begge, avhengig av dine Moduspanel innstillinger.

Avid Studio image001 Stop motionFor å forberede Stop-motion import, sikre at kildeenheten er påslått, så velger du den etter navn under Stop-motion overskriften i Importer Fra panel i Importveilederen.

Før du starter digitaliseringen, sørg for at målmappen og filnavnet er satt opp i andre paneler slik du vil ha dem.

Hvis ditt kildeutstyr fungerer som det skal, burde du ha en direktesendt forhåndsvisning i det sentrale området av Importveileder vinduet. Klikk på fullskjerm knappen i høyre enden av transportlinjen for å forhåndsvise i fullskjermsvisning

Når du er klar til å digitalisere et bilde, klikk Digitaliser Frame knappen. Et miniatyrbilde av den valgte frame legges til Bildeskuffen nederst i vinduet.

Siden dette er en Stop-motion sekvens, vil du etter hvert bilde du har tatt generelt lage små endringer til scenen du filmer for å lage en illusjon av bevegelse fra frame til frame.

For å gjøre din oppgave med visualisering lettere, inkluderer Stop-motion forhåndsvisningen en “onion skin” effekt, hvor etterfølgende frames vises samtidig i gjennomskinnelige lag, slik at forskjellene tydelig kan ses. Denne funksjonen kan konfigureres på kontrollinjen.

Antall bilder tatt så langt og varigheten av filmen (basert på antall bilder, avrundet) vises til høyre under kontrollinjen.

Stop-motion kontrollinjen

Denne linjen tilbyr transport og andre funksjoner for Stop-motion import. Fra venstre til høyre:

·     Video og frames indikatorer: Disse lar deg veksle mellom å forhåndsvise live video tilførsel og forhåndsvise de digitaliserede frames i Bildeskuffen. Du kan vurdere – og hvis nødvendig erstatte – bestemte frames uten å måtte gjøre om annet arbeid.

·     Teller: Denne måleenheten viser din nåværende posisjon i animasjonen i timer, minutter, sekunder og frames. Telleverdien avhenger av antall frames du har tatt og av animasjonshastigheten i frames per sekund. Opp og ned pilknappene til venstre for telleren gjør at du kan navigere trinn for trinn ved forhåndsvisning av animasjonen din.

·     Navigasjonsknapper: Disse knappene er for forhåndsvisning av animasjonen din. En loop knapp lar deg gjennomgå animasjonen kontinuerlig for enkel sjekk.

·     Frame rate: Denne raten, i frames per sekund, bestemmer hvor mange frames du må lage for at det skal utgjøre et sekund i filmtid. Denne raten influerer den tilsynelatende hastigheten på animasjonen.

·     Onion skin innstillinger: Klikk mer knappen Avid Studio image002 Stop motion for å åpne et lite vindu hvor onion skin funksjonen kan konfigureres. Den første slider viser forskjellen i gjennomtrengelighet mellom etterfølgende frames, mens den andre kontrollerer antall frames, i tillegg til den gjeldende, som vil ta del i effekten. Eksperimenter med begge innstillinger inntil du finner de nivå som fungerer best i din film.

Avid Studio image003 Stop motion

Importer animasjonen

Når du har lagt til alle frames du vil ha til animasjonen, klikk Start Import knappen. Importveilederen legger til din animerte film, og/eller de individuelle frames du har digitalisert, til de passende seksjoner av biblioteket.

Stop-motion