Snapshot

Avid Studio corner top left Snapshot Avid Studio border Snapshot Avid Studio corner top right Snapshot
Avid Studio border Snapshot
Avid Studio spacer Snapshot
Avid Studio spacer Snapshot Avid Studio blue button Snapshot Avid Studio spacer Snapshot

For å lære mer om

Importere medier (2): Importere fra filbaserte apparater og fotokamera

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Snapshot
Avid Studio spacer Snapshot
Avid Studio border Snapshot
Avid Studio corner bottom left Snapshot Avid Studio border Snapshot Avid Studio corner bottom right Snapshot

Avid Studio image001 SnapshotSnapshot funksjonen i Importveilederen brukes for å ta opp individuelle frames (stillbilder) fra kameraer eller spillere koblet til systemet. For å forberede, sikre at kildeenheten er påslått, så velger du den etter navn under Snapshot overskriften i Importer Fra panel i Importveilederen.

Før du starter digitaliseringen, sørg for at målmappen og filnavnet er satt opp i andre paneler slik du vil ha dem.

Start nå ditt kamera, eller spill ditt bånd, og overvåk det innfelte forhåndsvisningsdisplay i det sentrale området av Importveileder vinduet. Klikk på fullskjerm knappen i høyre enden av transportlinjen for å forhåndsvise i fullskjermsvisning

Når du vil digitalisere et bilde mens det holder på, klikk Digitaliser Frame knappen. Et miniatyrbilde av den valgte frame legges til Bildeskuffen nederst i vinduet.

Avid Studio image002 Snapshot

Digitalisere snapshots i Importveilederen. Under forhåndsvisning av live eller tapet video i det sentrale området av vinduet, bruk Digitaliser Frame knappen for å ta stillbilder. Valgte frames oppsamles i Bildeskuffen nederst i vinduet inntil du klikker Start Import knappen for å overføre dem til biblioteket.

Digitaliser så mange ekstra frames som kreves. Importveilederen legger hver frame til i den voksende samlingen i Bildeskuffen i rekkefølge. I løpet av digitaliseringen, kan du endre bånd, re-innstille siktet på kameraet og så videre som det passer deg. Kildevideoen trenger ikke å las være i fred så lenge det er signal idet du faktisk trykker Digitaliser Frame knappen.

Bruke Bildeskuffen

For “på stedet” visning av en frame du allerede har tatt, klikk miniatyrbildet av en hvilken som helst fram utenom det siste bildet i Bildeskuffen. Dette skifter forhåndsvisning displayet fra videokilde til digitalisert fil, og aktiverer Fil indikatoren. Du kan også aktivere indikatoren ved å klikke på den direkte.

Avid Studio image003 Snapshot

Klikk Fil indikatoren eller et annet miniatyrbilde i Bildeskuffen for å se bilder som allerede er tatt. Her har miniatyrbilde 5 blitt klikket, og musen befinner seg over søppelkasseikonet for å slette det. Den kraftige linjen til høyre for det valgte miniatyrbildet indikerer hvor miniatyrbildet av neste frame vil bli innsatt.

For å slette en digitalisert frame, velg den i Bildeskuffen, klikk deretter på søppelbøtteikonet som kommer til syne i øverste høyre hjørnet av miniatyrbildet.

For å skifte tilbake til forhåndsvisning av video etter å ha sett på filene i Bildeskuffen, klikk Live indikatoren under forhåndsvisningsdisplayet.

Importere frames

Når du har tatt alle frames du vil ha fra videokilden, klikk Start Import knappen. Importveilederen legger til de utvalgte bildene til stillbildeseksjonen av biblioteket.

Snapshot