Skann etter media

Når du velger Skann etter media i Importer Fra panelet, vises en hierearkisk mappeoversikt som ligner den du ser i Min datamaskin. Å ekspandere og lukke mapper virker som vanlig, inkludert bruken av Pluss og Minus tastene som snarveier.

Siden du velger mapper istedet for filer som skal skannes, vises ikke media filene i mappene. En boks vises ved siden av hvert navn i mappe-treet, og tre lister vises i oppgavelinjen nederst. Disse listene viser en meny av fil-typer som kan importeres i hver kategori: Video, Foto og Audio.) Som standard er alle fil typene merket i hver meny, det betyr at alle viste fil typer vil bli inkludert i import operasjonen. Ta bort merkingen av de filtypene du ikke ønsker å importere.

For å starte import, marker mappene du vil importere media filer fra. Bruk fil-type listen nettopp nevnt, for å begrense bredden på de innkomne filtypene, hvis ønsket.

Når valg er gjort, trykk Skann og Importer knappen nederst for å starte Import operasjonen. Dette vil importere alle filer av de valgte typer i de merkede mappene.

Skann etter media