Importering fra analoge kilder

Avid Studio corner top left Importering fra analoge kilder Avid Studio border Importering fra analoge kilder Avid Studio corner top right Importering fra analoge kilder
Avid Studio border Importering fra analoge kilder
Avid Studio spacer Importering fra analoge kilder
Avid Studio spacer Importering fra analoge kilder Avid Studio blue button Importering fra analoge kilder Avid Studio spacer Importering fra analoge kilder

For å lære mer om

Importere medier (1): Opptak fra tape-baserte kamera og disker

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Importering fra analoge kilder
Avid Studio spacer Importering fra analoge kilder
Avid Studio border Importering fra analoge kilder
Avid Studio corner bottom left Importering fra analoge kilder Avid Studio border Importering fra analoge kilder Avid Studio corner bottom right Importering fra analoge kilder

For å innspille analog video (f.eks. VHS eller Hi8) trenger du en konverteringsenhet som du kan koble til datamaskinen din og som har de passende video og lyd koblinger. Dette er også tilfellet ved innspillingen fra analoge lydkilder, som en platespiller.

Støttede enheter inkluderer for øyeblikket Pinnacle og Dazzle produkter som USB 500/510, USB 700/710 og DVC 100, og webkameraer basert på DirectShow teknologi.

Avid Studio image001 Importering fra analoge kilderFor å begynne å importere fra en analog kilde, slå på enheten og velg den etter navn i Importer fra panelet i Importveilederen. Velg også den anvendte inndataen (f.eks. “Video Composite” eller “Video SVideo”). Hvis du ønsker å finjustere det innkommende analoge signalet før digitalisering, klikk på mer knappen Avid Studio image002 Importering fra analoge kilder, som gir tilgang til Nivåvinduet for Analog Inndata.

Før du starter digitaliseringen, sørg for at din målmappe, kompresjon forhåndsinnstillinger, og andre alternativer er satt opp i de andre panelene slik du vil ha dem.

Å innspille fra en analog kilde:

1.      Verifiser at det korrekte input er tilkoblet (f.eks. “Video S-Video”).

2.      Start avspillingsenheten like før det punktet hvor du vil at avspillingen skal begynne.

Video og lyd forhåndsvisning burde nå være aktiv. (Hvis ikke, sjekk kablene og konverter installasjonen.)

3.      Klikk Start Innspilling knappen for å starte opptaket.

Uthevet knapp endrer til Stopp digitalisering.

4.      På slutten av segmentet, klikk knappen igjen. Det digitaliserte materialet er lagret i biblioteket.

5.      Stopp kildeenheten.

For å digitalisere i et bestemt tidsintervall:

1.      Verifiser at det korrekte input er tilkoblet (f.eks. “Video S-Video”).

2.      Inntast det ønskede tidsintervallet i tidslengde tidsmåler kontrollen under video forhåndsvisningen.

3.      Start avspillingsenheten like før det punktet hvor du vil at avspillingen skal begynne.

Video og lyd forhåndsvisning burde nå være aktiv. (Hvis ikke, sjekk kablene og konverter installasjonen.)

4.      Klikk Start digitalisering knappen for å starte opptaket.

Uthevet knapp endrer til Stopp digitalisering.

5.       Digitaliseringsoperasjonen stopper automatisk etter at den ønskede tidslengden har blitt digitalisert. Du kan også stoppe digitaliseringen manuelt ved å klikke Stopp digitalisering knappen.

Importering fra analoge kilder