Importer fra DV eller HDV kamera

Avid Studio corner top left Importer fra DV eller HDV kamera Avid Studio border Importer fra DV eller HDV kamera Avid Studio corner top right Importer fra DV eller HDV kamera
Avid Studio border Importer fra DV eller HDV kamera
Avid Studio spacer Importer fra DV eller HDV kamera
Avid Studio spacer Importer fra DV eller HDV kamera Avid Studio blue button Importer fra DV eller HDV kamera Avid Studio spacer Importer fra DV eller HDV kamera

For å lære mer om

Importere medier (1): Opptak fra tape-baserte kamera og disker

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Importer fra DV eller HDV kamera
Avid Studio spacer Importer fra DV eller HDV kamera
Avid Studio border Importer fra DV eller HDV kamera
Avid Studio corner bottom left Importer fra DV eller HDV kamera Avid Studio border Importer fra DV eller HDV kamera Avid Studio corner bottom right Importer fra DV eller HDV kamera

Avid Studio image001 Importer fra DV eller HDV kameraFor å forberede import av digital video, slå på din DV eller HDV enhet i spillmodus og velg den i Importer Fra panel i Importveilederen.

Du må også sørge for at din målmappe, kompresjonsinnstillinger, og andre alternativer er satt opp i de andre paneler slik du vil ha dem.

Forhåndsvisning av video

Den aktuelle video som spilles på kildeenheten burde nå være synlig i forhåndsvisningsfeltet i det sentrale området av displayet. Langs det høyre kanten av video forhåndsvisningen er en skala som viser lydnivået øyeblikk-for-øyeblikk.

Avid Studio image002 Importer fra DV eller HDV kamera

Når en DV eller HDV kilde er valgt, finnes det i det sentrale området av Importveilederen kontroller for forhåndsvisning og import av det innspilte materiale.

Nedenfor forhåndsvisningsbildet er en rekke kontroller for automatisk digitalisering ved å sette mark-in and mark-out punkter. Se Opptak av video og lyd for mer informasjon.

En annen rekke av kontroller, transportlinjen, fungerer som din navigasjonskonsoll for kildeenheten.

Avid Studio image003 Importer fra DV eller HDV kamera

Transportlinjen for DV og HDV import, med (fra venstre) skyvekontroller og tidskode, transport knapper, en shuttle kontroll,og en lydknapp med en slider for å kontrollere forhåndsvisning av lydstyrke.

Avid Studio image004 Importer fra DV eller HDV kameraDen aktuelle tidskode indikator viser din avspillingsposisjon i forhold til tidskoden som er tatt opp på bånd under filmingen. De fire feltene representerer henholdsvis timer, minutter, sekunder og frames. Til venstre for indikatoren er et par pilknapper; bruk disse til å skyve posisjon en frame tilbake eller en frame fram av gangen.

Avid Studio image005 Importer fra DV eller HDV kameraFra venstre til høyre består transportknappene av avspill/pause, stop, spole tilbake og spole framover. Disse knappene overfører kommandoer til ditt kamera. Å bruke dem er det samme som å bruke kameraets innebygde kontroller, men kan være mer praktisk.

Avid Studio image006 Importer fra DV eller HDV kameraDra den oransje nålen på skyvekontrollen til venstre eller høyre for å endre opptaksposisjonen henholdsvis bakover eller forover. Hastigheten øker når du drar nålen lenger vekk fra midten. Når du slipper nålen, går den tilbake til midtposisjonen og pauser avspillingen.

Avid Studio image007 Importer fra DV eller HDV kameraInnstill forhåndsvisning av volum: For å stille inn avspillingsvolumet for forhåndvisning, hold musepekeren i området over lyd/dempet knappen i bunnlinjen av mediafilbrowseren. En lydstyrke justering vil komme opp ved siden av knappen. Dra håndtaket opp og ned for å kontrollere volumet. Klikk lyd/demp knappen for å veksle mellom lyd og demping.

Marker inn, Marker ut: marker inn og marker ut tidskode feltene over enden av transportlinjen indikerer det planlagte startpunktet og stopp-punktet for video digitaliseringen.

Merk: DV og HDV kilder passer også for snapshots.

Opptak av video og lyd

Importveilederen støtter to tilnærminger til å velge et utvalg av video som skal importeres.

I den manuelle tilnærmingen, kikker du på forhåndsavspillingen og trykker Start digitalisering ved start av det ønskede klipp.  Når du når slutten av segmentet, trykk Stopp digitalisering. Hvis du har kontinuerlig tidskode på kilde klippet, og har satt Stopp ved båndslutt til “Ja” i Moduspanelet, kan du gå din vei og la Importveilederen slå seg av når det ikke er mer igjen å ta inn

Den automatiske metode for digitalisering er bra for å sette opp sluttpunkt for prosessen (“marker inn” og “marker ut”) med single frame presisjon, og for ubevoktet importering som burde stoppe før enden av det innspillede materiale.

Noen ganger vil du kanskje sette opp marker inn tiden og la marker ut stå tom. Når du klikker Start digitalisering vil importveilederen lokalisere ditt starttidspunkt og digitaliserer så inntil du sier den skal stoppe (eller til båndslutt).

Du kan også sette opp et marker ut tidspunkt og la marker inn tidspunktet stå tomt. Når du klikker Start digitalisering vil importeringen starte med det samme, og ende automatisk ved marker ut punktet. Angivelse av en bestemt lengde og angivelse av et marker ut tidspunkt er det samme. Det du spesifiserer, beregnes og vises automatisk av Importveilederen.

Merk: Før du starter importoperasjonen, sjekk at innstillingene på Import Til og andre paneler har blitt konfigurert riktig.

Å digitalisere manuelt med Start digitalisering og Stopp digitalisering knappene:

1.      Sørg for at marker inn and marker ut punktene ikke er innstilt. Hvis nødvendig, bruk Avid Studio image008 Importer fra DV eller HDV kamera knappen assosiert med feltet for å tømme det med et klikk.

2.      Start avspilling av kildebåndet manuelt før det ønskede startpunkt på opptaket.

3.      Klikk Start digitalisering knappen når startpunktet er nådd.

Uthevet knapp endrer til Stopp digitalisering.

4.      På slutten av segmentet, klikk knappen igjen. Det digitaliserte materialet er lagret i biblioteket.

5.      Stopp opptaket manuelt (med mindre automatisk utkobling er aktiv som bemerket ovenfor).

Å innspille automatisk ved å angi marker inn og marker ut punkter:

1.      Bruk tidskontrollene for å angi marker inn og marker ut verdiene – start- og sluttpunkt på det ønskede bildematerialet.

Avid Studio image009 Importer fra DV eller HDV kameraFor å angi marker inn punktet, skriv enten en verdi direkte i startfeltet, eller naviger til det ønskede punkt og klikk Start knappen. En lignende innstilling kan brukes for å angi marker ut punktet.

2.      Klikk Start digitalisering. Studio posisjonerer kildeenheten til marker inn punktet og begynner automatisk å spille inn.

3.      Når marker ut punktet er nådd, er importeringen ferdig og kildeenheten stoppes.

4.      Det digitaliserte materialet er lagret i biblioteket.

Importer fra DV eller HDV kamera