Import fra filbasert media

Avid Studio corner top left Import fra filbasert media Avid Studio border Import fra filbasert media Avid Studio corner top right Import fra filbasert media
Avid Studio border Import fra filbasert media
Avid Studio spacer Import fra filbasert media
Avid Studio spacer Import fra filbasert media Avid Studio blue button Import fra filbasert media Avid Studio spacer Import fra filbasert media

For å lære mer om

Importere medier (2): Importere fra filbaserte apparater og fotokamera

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Import fra filbasert media
Avid Studio spacer Import fra filbasert media
Avid Studio border Import fra filbasert media
Avid Studio corner bottom left Import fra filbasert media Avid Studio border Import fra filbasert media Avid Studio corner bottom right Import fra filbasert media

Det er to metoder for å importere mediefiler fra fil-basert lagringsmedia inkludert lokale harddisker, optiske disker, minnebrikker og USB porter.

·     Velg Min datamaskin i Importer Fra panelet i Importveileder for å velge spesifikke mediefiler eller grupper av filer for import.

·     Velg skann etter media i Importer fra panelet for å velge en eller flere mapper og importere all media av valgte typer som finnes i disse mappene.

Import fra filbasert media