Import fra DVD eller Blu-ray Disk

Avid Studio corner top left Import fra DVD eller Blu ray Disk Avid Studio border Import fra DVD eller Blu ray Disk Avid Studio corner top right Import fra DVD eller Blu ray Disk
Avid Studio border Import fra DVD eller Blu ray Disk
Avid Studio spacer Import fra DVD eller Blu ray Disk
Avid Studio spacer Import fra DVD eller Blu ray Disk Avid Studio blue button Import fra DVD eller Blu ray Disk Avid Studio spacer Import fra DVD eller Blu ray Disk

For å lære mer om

Importere medier (1): Opptak fra tape-baserte kamera og disker

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Import fra DVD eller Blu ray Disk
Avid Studio spacer Import fra DVD eller Blu ray Disk
Avid Studio border Import fra DVD eller Blu ray Disk
Avid Studio corner bottom left Import fra DVD eller Blu ray Disk Avid Studio border Import fra DVD eller Blu ray Disk Avid Studio corner bottom right Import fra DVD eller Blu ray Disk

Avid Studio image001 Import fra DVD eller Blu ray DiskImportveilederen kan importere video og lyddata fra DVDer og BDer (Blu-ray disker). For å begynne, sett inn kildedisken i drevet og velg den i Importer Fra panel i Importveilederen. Hvis du har mer enn ett optisk drev, velg den korrekte enheten blant de som er listet opp.

Merk: Kopibeskyttet media kan ikke importeres.

Før du starter digitaliseringen, sørg for at målmappen og filnavnet er satt opp i andre paneler slik du vil ha dem.

Fordi store filer kan involveres ved import fra optiske disker, er det viktig å velge riktig importkatalog. Pass spesielt på at det angitte lagringsstedet har nok tilgjengelig plass.

Forhåndsvisning av diskfiler

Media på optiske disker er tilgjengelige gjennom datamaskinens filsystem. Av denne grunn er kontroller for forhåndsvisning i det sentrale området, metoder for å velge filer, og prosedyren for å importere, de samme som for vanlig filbasert media (unntatt at den unødvendige mappevisningen starter i lukket posisjon).

Import fra DVD eller Blu-ray Disk