Import fra digitale kameraer

Avid Studio corner top left Import fra digitale kameraer Avid Studio border Import fra digitale kameraer Avid Studio corner top right Import fra digitale kameraer
Avid Studio border Import fra digitale kameraer
Avid Studio spacer Import fra digitale kameraer
Avid Studio spacer Import fra digitale kameraer Avid Studio blue button Import fra digitale kameraer Avid Studio spacer Import fra digitale kameraer

For å lære mer om

Importere medier (2): Importere fra filbaserte apparater og fotokamera

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Import fra digitale kameraer
Avid Studio spacer Import fra digitale kameraer
Avid Studio border Import fra digitale kameraer
Avid Studio corner bottom left Import fra digitale kameraer Avid Studio border Import fra digitale kameraer Avid Studio corner bottom right Import fra digitale kameraer

På samme måte som optiske diskdrev, blir media på digitale kameraer nådd gjennom datamaskinens filsystem. Kameraet kan vises i kildelisten som et flyttbart diskdrev. Forhåndsvisning, velging og importering er det samme som for vanlig filbasert media (med unntak av at mappevisningen starter i lukket posisjon).

Import fra digitale kameraer