Vindu for Scensporing Alternativer

Alternativene gitt i Moduspanelet for både DV / HDV og analog import inkluderer tilgang til dette vinduet for å finjustere Scenesporing Alternativer.

Avid Studio image001 Vindu for Scensporing Alternativer

Vinduet for Scenesporing Alternativer for DV eller HDV import. Ved importering fra analoge kilder, er det kun de to siste alternativene som støttes.

Automatisk scenesporing er en viktig funksjon i Studio når man jobber med DV og HDV kilder. Imens videodigitalisering fortsetter, oppdager Studio naturlige pauser og deler det opp i scener. Scener kan ses og behandles individuelt i Scene visning i biblioteket.

Avhengig av hvilket opptaksutstyr du bruker, gjennomføres scenesporingen automatisk enten i reell tid under opptaket, eller som et eget steg rett etter at digitaliseringen er fullført.

De fire alternativer for scenesporing er:

·     Automatisk basert på opptakstid og dato: Dette alternativet er kun tilgjengelig når du tar opp fra en DV kilde. Studio overvåker timestamp-data på båndet under digitalisering, og starter en ny scene når det finner noe som ikke stemmer.

·     Automatisk basert på videoinnhold: Studio oppdager endringer i videoinnholdet, og oppretter en ny scene der hvor det er en stor endring i bildene. Denne funksjonen fungere kanskje ikke om lyssettingen ikke er stabil. Et ekstremt eksempel vil være en video tatt opp på en nattklubb med et strobelys. Det vil da oppstå en scene hver gang strobelyset streifer kamera.

·     Opprett en ny scene hver X sekund: Studio oppretter ny scene med et intervall du velger. Dette kan være nyttig for å bryte opp klippene som inneholder lange kontinuerlige opptak.

·     Manuelt, ved å trykke mellomromstasten Velg dette alternativet hvis du ønsker å overvåke hele digitaliseringsprosessen og selv bestemme hvor en ny scene bør oppstå. Trykk [Mellomroms] tasten hver gang du vil innsette en ny scene under digitaliseringen.

Vindu for Scensporing Alternativer