Vindu for kompresjonsalternativer

Alternativene gitt i Moduspanelet for både DV / HDV og analog import inkluderer tilgang til dette vinduet for å finjustere kompresjonspreferanser. Hvis du velger forhåndsinnstillingene for enten DV eller MPEG, kan du bruke dette vinduet til å gå gjennom hvilke innstillinger som faktisk blir brukt. Ved å redigere innstillingene her velges automatisk forhåndsinnstillingen ”egendefinert”.

Avid Studio image001 Vindu for kompresjonsalternativer

Vindu for kompresjonsalternativer for digital og analog videoimport.

Fordi noen alternativer er avhengig av andre, vil ikke alle være synlig på samme tid.

Video innstillinger

Kompresjonskodek: Bruk denne nedtrekkslisten til å velge den kodek du vil bruke.

Framestørrelse: Denne linjen viser dimensjonene av den digitaliserte videoen.

Kvalitet, Datarate: Noen kodeker presenterer kvalitetsalternativer i form av en kompresjonsprosent (Kvalitet), og andre i form av nødvendige data overføringsrate i KB/sec (Data rate).

Lydinnstillinger

Komprimering: Denne nedtrekkslisten viser kodeken som skal brukes til å komprimere den innkomne lyddata.

Opptak av lyd: Hav av denne avkryssningsboksen hvis du ikke planlegger å bruke den digitaliserte lyden i produksjonen din.

Vindu for kompresjonsalternativer