Moduspanelet

Modus panelet i Importveilederen gir mulighet til å tilpasse valgene gitt ved flere importkilder.

DV / HDV import valg

Avid Studio image001 ModuspaneletValgene for DV og HDV import er i tre grupper av Moduspanelet.

Forhåndsinnstillinger: Gruppen for forhåndsinnstillinger tilbyr to standard konfigurasjoner for video og lyd kompresjon, og en egendefinert innstilling som lar deg fininnstille kompresjonsparametre i Kompresjonsvalg vinduet, som åpner når den øvre mer knappen Avid Studio image002 Moduspanelet  klikkes. De fikserte forhåndsinnstillinger er:

·     DV: Denne gir full kvalitets DV digitalisering, og bruker ca 200 MB av diskplassen per minutt video.

·     MPEG: MPEG kompresjon produserer mindre filer enn hva DV gjør, men krever flere hestekrefter i datamaskinen for å kode og dekode. Dette kan resultere i en langsommere utførelse på gamle datamaskiner.

Scenesporing: Når scenesporingsfunksjonen er aktivert, er opptakene dine delt opp i import i “scener” som kan vises og manipuleres separat i Studio biblioteket. Dette gjør oppgaven med å lokalisere ønsket materiale under redigering mye enklere.  Klikk på den nedre mer knappen Avid Studio image002 Moduspanelet  for å åpne Scenesporing Alternativer vinduet.

Stopp ved båndslutt: Dette alternativet forteller Studio at det skal avslutte digitaliseringen hvis et tomt området har oppstått på båndet. Et tomt område – ett uten tidskodende striping – indikerer virgin tape. Forutsatt at du har unngått å få noen tomme klipp under filming (ved å overlappe naboliggende opptak), tillater dette alternativet uovervåket digitalisering.

Import alternativer for analog media

Avid Studio image003 ModuspaneletAlternativene for analog import ligner de som akkurat er diskutert for digitale kilder. Komprimeringvalg-vinduet og valgvinduet for scenesporing gir utvidede innstillinger.

Import alternativer for filbasert media

Avid Studio image004 ModuspaneletModuspanelet har to alternativer som berører importering fra filbasert media.

Importmodus: Dette alternativet avgjør om mediafilene blir fysisk kopiert til målmappen på den lokale harddisken (som spesifisert i Importer Til-panelet)  Hvis Kopier er valgt blir filen kopiert. Hvis Link er valgt blir filen ikke kopiert og en link lages mellom biblioteket og filen i dens originale plassering.

Det anbefales på det sterkeste at filene på nettverksdrivere kopieres til den lokale harddisken.

Slette original: Når dette alternativet er aktivert, slettes de opprinnelige filene du importerte etter at du har kopiert dem. Dette alternativet er praktisk hvis du bruker Importveilederen til å samle din media og ikke vil ha harddisken full med overflødige kopier.

Ignorer duplikater: Dette alternativet hjelper deg å ta hånd om overflødige filer du allerede har, ved å fortelle Importveilederen å ikke importere ekstra kopier av filer som kanskje har et annet navn, men som tilsynelatende er identiske.

Import alternativer for digitalisering av stop-motion

Avid Studio image005 ModuspaneletI stop-motion animasjon blir en serie av individuelle frames digitalisert fra en live videokilde. Avhengig av hva du vil gjøre med din enkeltbilde sekvens, kan du instruere Importveilederen til å integrere de individuelle frames til en film, eller bare importere hver frame som et bilde, eller begge deler.

Moduspanelet