Importer Til-panelet

Etter importering fra eksterne enheter vil dine media være tilgjengelig som filer på din datamaskin. Importer Til panelet i Importveilederen lar deg spesifisere hvor disse filene lagres. Separate mapper er tilgjengelige for video, lyd og bilde elementer, men Importer Til-panelet viser bare de som er relevante for gjeldende importkilde, slik det er satt i Importer Fra-panelet.

Når antall media filer i systemet ditt vokser, blir det mer og mer viktig å tenke på hvordan man best mulig kan organisere materialet i mapper og undermapper, slik at du i framtiden lettest kan hente fram en ønsket fil. Kontrollene på Importer Til-panelet er utformet til å automatisere disse prosessene i den grad du selv velger.

Arbeide med import mapper

Avid Studio image001 Importer Til paneletInntil du spesifiserer noe annet, bruker Importveilederen standard dokumentmapper for video, musikk og bilder på din Windows brukerkonto. Illustrasjonen viser et typisk oppsett i Windows 7. For å endre en importmappe, klikk enten på den lille knappen for mappe eller på gjeldende bane for mappe. (Se ”Velg en importmappe” nedenfor.)

Mappene du velger for hver media type, enten det er standard eller egendefinert, fungerer som base lokalisering for dine importerte filer. For å kunne styre din samling av media effektivt, kan du også spesifisere enten et egendefinert undermappenavn eller en metode som automatisk oppretter et navn basert enten på aktuell dato eller på den dato materialet ble importert. Klikk enten på ”angi undermappe” eller mer-knappen Avid Studio image002 Importer Til panelet for at media typen skal få adgang til undermappe valgene. (Se ”sette opp en undermappe” nedenfor.)

For eksempel, hvis du setter din hoved videomappe til “c:vid”, og din undermappe navngiving til “Aktuell måned”, vil enhver video du importerer bli overført til en mappe med navn som “c:vid2011-10”.

Fyll nivå indikator: Dette søylediagrammet viser for hver importdestinasjon hvor mye plass som er igjen på den enkelte lagringsenhet. Første delen av søylen representerer plassen som allerede er i bruk. Den fargede forlengelsen viser hvor mye plass de valgte media filer som venter på å importeres vil kreve.

Avid Studio image003 Importer Til panelet

Display for ledig lagringsplass

Merk: Hvis en destinasjonsenhet når 98 prosent av lagringskapasiteten under import vil operasjonen stanses.

Velge en importmappe

Avid Studio image004 Importer Til paneletFor å velge en annen basismappe for en gitt media type, klikk på knappen for den korresponderende mappe eller mappenavn i Import Til-panelet. Dette åpner en boks for mappevalg, hvor du kan navigere til, og hvis nødvendig opprette den mappe du ønsker å bruke.

Mapper som inneholder undermapper er merket ved at der ses et pluss ikon til venstre for mappeikonet hvis de for øyeblikket er lukket, og et minus ikon hvis de er åpne. Ved å klikke på ikonet reverseres tilstanden til mappen.

Avid Studio image005 Importer Til panelet

Klikk på pluss ikonet for å se inneholdet i en mappe.

Sette opp en undermappe

For å utpeke en undermappe av basismappen som den aktuelle importdestinasjonen for media typen, klikk enten “sette undermappe”-knapp eller mer knappenAvid Studio image002 Importer Til panelet. Disse knappene åpner et dialogvindu som representerer en utvidet versjon av Import Til-panelet, som inkluderer kontroller som trengs til å sette opp et undermappnavn eller navngivningsmetode for hver media type som støttes av de aktuelle valgte importkildene.

Avid Studio image006 Importer Til panelet

Det utvidede Import Til dialog vindu for filbasert media. Siden filer kan være av hvilken som helst media type, er det nødvendig med kontroller for alle tre typer. De fleste andre kilder importerer bare video media, og viser ikke Lyd og Foto kontroller.

Rekken av kontroller for hver media type inkluderer en nedtrekksliste med følgende valg:

Ingen undermappe: Med dette valget vil filer du importerer bli lagret i basismappen.

Egendefinert: Når du velger denne, vises en in-place redigeringsboks. Skriv inn navnet på undermappen hvor din neste import eller importeringer av media typen skal lagres.

I dag: Dine importer vil gå til en undermappe med navn lik aktuell dato, i formatet “2009-10-25”.

Opprettelsesdato: Hver importerte fil blir lagret i en undermappe med navn etter datoen den ble opprettet, i samme format som ovenfor. Når mange mediefiler kommer inn som en del av en enkelt importoperasjon, kan man bli nødt til å opprette eller oppdatere en rekke undermapper.

Aktuell måned: Dette er det samme som I dag valget men uten å angi spesifik dag, for eksempel “2009-10”.

Etter å ha tatt et valg, klikk “x” knappen øverst til høyre i dialog vinduet for å returnere til Importveilederen.

Importer Til-panelet