Importer Fra-panelet

Dette er det øverste venstre panel av Importveilederen, en posisjon som reflekterer dens vitale rolle i oppsetning av importoperasjonen.

Bildene, musikken og videoopptakene du vil importere kan ligge på forskjellige typer enheter og teknologier. De importkilder som støttes inkluderer:

·     Alle typer ekstra filbasert lagringsmedia, inkludert optiske drev, minnekort og USB minnepinner. Trykk på Min datamaskin i Importer Fra-panelet for å velge individuelle filer du vil importere fra disker koblet til datamaskinen.

·     Trykk på Skann etter media for å importere alle filer av en spesiell type fra ett sett av en eller flere mapper.

·     DV og HDV videokameraer som benytter en IEEE-1394 (FireWire) forbindelse. Enheter er listet opp etter navn i Importer Fra-panelet etter deres enhetsnavn (f.eks. ”DV Device”). Velg den ønskede.

·     Analoge videokameraer og spillere. Enhver analog digitalisert maskinvare på systemet ditt er oppført etter navn (f.eks. “Pinnacle Systemer 710-USB”).

·     DVD og Blu-ray disker.

·     Digitale stillbildekameraer.

Avid Studio image001 Importer Fra paneletNoen kilder i Import fra-panelet er valgt fra en underliste med aktuelle enheter som vises når du klikker på hovedkilden. I illustrasjonen har DVD / Blu-Ray blitt klikket. Brukeren kan nå velge mellom de to DVD-drevene som er installert på dette bestemte systemet.

Single-frame import

Studio har to spesielle former for å importere single frames, istedenfor kontinuerlige bilder. Disse formene er:

·     Stop-motion: Lag en animasjonsfilm ved å importere en ramme av gangen fra en live videokilde.

·     Snapshot: Importer individuelle bilder fra bånd eller fra en live kilde som et webkamera.

Tilpass analog lyd og video nivåer

Avid Studio image002 Importer Fra paneletAnalogt lagringsutstyr kan gi tilleggskontroller for å modifisere parameternivåer på lyd- og videosignaler. En slik mulighet er nyttig for å korrigere eksponeringsproblemer og lignende i kildematerialet, og når du må kompensere for forskjeller i video fra flere kilder.

For å få adgang til kontrollene, velg den analoge kilden og klikk deretter mer knappen Avid Studio image003 Importer Fra panelet ved siden av kildenavnet. Denne åpner vinduet for Analoge Input Nivåer.

Avid Studio image004 Importer Fra panelet

Vinduet for Analoge Input Nivåer lar deg tilpasse et visst antall video- og lydparametre. Skyvekontrollen for fargetone (fjerde fra venstre) brukes ikke med PAL kilder.

Selv om du også alltid kan tilpasse disse nivåene med passende justeringer i videoredigering, kan en korrekt justering til digitalisering spare deg fra å måtte tenke på fargekorreksjoner senere.

Ved å sette dine valgmuligheter for lyd riktig når du digitaliserer kan det hjelpe til med å oppnå konsistent lydnivå og kvalitet.

Visse digitaliseringsenheter vil tilby færre valgmuligheter enn vist og diskutert her. For eksempel, for maskinvarer som ikke støtter stereo digitaliseringer, vil det ikke forekomme en balansekontroll.

Video: Velg den type video du skal digitalisere ved å klikke på passende kilde knapp (Composite eller Svideo). De fem skyvekontroller tillater deg å styre lysstyrke (videoøkning), kontrast (forholdet fra lysest til mørkest), skarphet, fargetoning og fargemetning av innkommen video.

·     Skyvekontrollen for Balanse kan være nyttig til korrigering av uønskede fargeendringer i NTSC materiale; den er ikke tilgjengelig ved digitalisering fra en PAL kilde.

·     Skyvekontrollen for Metning regulerer “farge metning” – mengden av farge – i bildet. (Et bilde med ingen metning har bare sorte, hvite og grå toner.)

Lyd: Skyvekontrollene på høyre side av panelet lar deg kontrollere inputnivået og stereo balansen av innkommen lyd.

Importer Fra-panelet