Filnavn-panelet

Dette Panelet i Importveilederen er der du spesifiserer navnene som dine importerte media vil bli lagret som.

Avid Studio image001 Filnavn paneletHver type inputkilde har et standard filnavn tildelt av Studio. For eksempel, standard filnavn når man importerer Snapshot er “Snapshot”. For å forandre på det, klikk på feltet og skriv inn navnet du ønsker.

Importveilederen overskriver aldri en eksisterende fil ved importering. Hvis en fil med samme navn som målnavnet allerede eksisterer, kommer det i tillegg et tall etter navnet på den innkomne filen.

Avid Studio image002 Filnavn paneletVed importering fra filbasert media, er også ytterligere filnavn funksjoner tilgjengelige. Som standard er navngivningsformelen for en filbasert input gitt symbolsk som “[original].[ext]”, og det menes da at det originale filnavn og ekstensjon brukes.

Avid Studio image003 Filnavn paneletHvis du vil ha et tilpasset navn, tast det inn i redigeringsboksen som vanlig. Vær klar over at når det kommer til filbasert media har målfilnavnet to deler: en front, som du sørger for, og en hale, som blir generert av en av tre enkle regler under importeringen. Standard regelen legger til et unikt sekvenstall til hvert filnavn. Mens du taster inn ditt egendefinerte navn, viser redigeringsboksen bare fronten. Men når navnet vises andre ganger, kommer også regelen for hale-delen til syne.

For å velge en ulik regel for hale-delen, klikk mer knappen Avid Studio image004 Filnavn panelet. Dette åpner et dialogvindu med to nedtrekkslister. Den første lar deg velge “original” og “egendefinert” for fronten. Du kan bruke dette hvis du noen gang vil gå tilbake til å importere filer under deres originale navn. Den andre nedtrekkslisten, som kun vises for egendefinerte navn, gir de tilgjengelige regler for å generere hale-delen:

·     Tall: Dette er den samme regelen som brukes av andre typer media for å unngå navnkollisjoner. Hvis din front er “Parade”, vil den første kopierte filen bli kalt “Parade” (pluss den originale filekstensjon), den andre vil bli kalt “Parade_001”, og tallene fortsetter så i rekkefølge.

·     Opprettelsestidspunkt: Tiden på dagen da filen ble opprettet, i timer, minutter og sekunder, brukes til å generere filnavn som “Parade_20-30-00” for en fil som ble opprettet eksakt kl.20:30.

·     Tidspunkt på dagen: Dette er samme som forrige alternativ, men her brukes tidspunktet da filen ble importert.

Avid Studio image005 Filnavn panelet

Import Filnavn Konfigureringsvinduet.

Filnavn-panelet