Bruke Importveileder

Første steg i importering er å åpne Studio Importveilederen ved å klikke på Import-knappen øverst til venstre i skjermbildet.

Avid Studio image001 Bruke ImportveilederImportveilederen består av et stort sentralt område omgitt av et antall mindre paneler. En av disse, Import Fra panel øverst til venstre på skjermen, har en sentral rolle. Den gir en liste med enhetstyper som kan tjene som kilde for din importoperasjon. Ditt valg av inndatakilde bestemmer så resten av visningen i Importveilederen. Fremfor alt kommer kontrollsettet og visningene i det sentrale området for forhåndsvisning, søking og velging av materiale an på den valgte importtypen.

Avid Studio image002 Bruke Importveileder

Her er Importveilederen konfigurert for å importere materiale fra DVD. For diskkilder viser det sentrale området ‘kapitlene’ som er tilgjengelig for importering.

Importering kan deles inn i fire trinn:

1.      Velg importkilden på Importer fra-panelet.

2.      Bekreft eller juster innstillingene i de andre panelene.

3.      Velg materiale til importering fra den valgte kilden.

4.      Start importoperasjonen.

Studio begynner så å overføre det forespurte lyd-, video- eller bildemateriale fra kildeenheten til harddisken (hvis nødvendig) ved å benytte mappene som er valgt i Importer til-panelet. Mediefilene blir så lagt til i biblioteket med det samme. Når importoperasjonen er fullført overlater Importveilederen kontrollen til det sist benyttede skjermbildet, hvor du har tilgang til de importerte filene gjennom biblioteket.

Bruke Importveileder