Importveileder

Avid Studio corner top left Importveileder Avid Studio border Importveileder Avid Studio corner top right Importveileder
Avid Studio border Importveileder
Avid Studio spacer Importveileder
Avid Studio spacer Importveileder Avid Studio blue button Importveileder Avid Studio spacer Importveileder

For å lære mer om

Importere medier (1): Opptak fra tape-baserte kamera og disker

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Importveileder
Avid Studio spacer Importveileder
Avid Studio border Importveileder
Avid Studio corner bottom left Importveileder Avid Studio border Importveileder Avid Studio corner bottom right Importveileder
Avid Studio corner top left Importveileder Avid Studio border Importveileder Avid Studio corner top right Importveileder
Avid Studio border Importveileder
Avid Studio spacer Importveileder
Avid Studio spacer Importveileder Avid Studio blue button Importveileder Avid Studio spacer Importveileder

For å lære mer om

Importere medier (2): Importere fra filbaserte apparater og fotokamera

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Importveileder
Avid Studio spacer Importveileder
Avid Studio border Importveileder
Avid Studio corner bottom left Importveileder Avid Studio border Importveileder Avid Studio corner bottom right Importveileder

Studio lar deg inkorporere mange typer media i videoproduksjonene. Når disse lagres eksternt til datamaskinen, for eksempel på bånd fra videokamera eller et minnekort fra ditt digitalkamera, må de overføres til lokal lagring før de kan tas i bruk.

Denne overføringsprosessen kalles “digitalisering” eller ”importering”. Det har lenge vært et skille mellom ”digitalisering” fra bånd og ”importering” fra filbaserte kilder, men dette er mindre markert i dag da det meste av audiovisuelle opptak lagres i digital form gjennom deres levetid. Kun ved overføring fra analoge eller bånd baserte kilder (som VHS, Hi8 eller DV bånd) foregår det fortsatt en ”digitalisering” som involverer konvertering til digital form.

Da Avid Studio benytter sitt bibliotek til å håndtere alle mediekilder, må mediefiler som ligger på den lokale harddisken også importeres inn til biblioteket. I de fleste tilfeller gjøres dette automatisk ved hjelp av “utkikksmapper”. Importveilederen kan imidlertid også brukes til å importere media fra lokale mapper som ikke er oppsatt som utkikksmapper.

Vi vil som regel bruke uttrykkene ”importere” og ”importering” til å betegne alle metoder som henter inn bilder og lyd til dine produksjoner i Studio.

Neste trinn

Etter at Studio er ferdig med å importere media vil du kunne bruke de importerte filene i produksjonene dine. Se Biblioteket for mer informasjon.

ð Importveileder paneler

ð Velge media for importering

Importveileder