Tidslinjens verktøylinje

Fra verktøylinjen over tidslinjen kan du gjøre ulike innstillinger, her er også en rekke verktøy og funksjoner for tidslinjen og for redigering av tidslinjen.

Tidslinjeinnstillinger

Avid Studio image001 Tidslinjens verktøylinjeStandardinnstillingene for tidslinjen er kopiert fra det første videoklippet du legger til tidslinjen. Dersom det gir riktig resultat, trenger du ikke å forandre dem.

Avid Studio image002 Tidslinjens verktøylinje

Tidslinjeinnstillinger

Dersom du ønsker å forandre dem, klikk på knappen på verktøylinjen for å åpne vinduet Tidslinjeoppløsning og konfigurer de tre innstillingene du ser.

Bildeformat Velg mellom 4×3- og 16×9-visning.

Størrelse: Velg mellom HD og SD, bildeoppløsninger tilgjengelige for det aktuelle bildeforholdet.

Bilderamme-hastighet: Velg fra et utvalg av bilderamme-hastigheter som samsvarer med de andre innstillingene.

Disse innstillingene kan endres når som helst under arbeidet med filmen, men du bør være klar over at å endre bilderamme-hastighet kan gjøre at klipp kan flytte seg litt langs tidslinjen for å tilpasse seg de nye grensene.

Videomateriale som ikke samsvarer med de valgte prosjektinnstillingene vil bli konvertert automatisk når de blir lagt til tidslinjen.

Dersom du ønsker å velge videostandard for ditt prosjekt spesielt fremfor å benytte den som ble lagt inn for første klipp, åpne Prosjektinnstillinger-siden på applikasjonsinnstillinger.

Audiomikser

Avid Studio image003 Tidslinjens verktøylinjeDenne knappen åpner det utvidede audiokontrollområdet med verktøy for volumkontroll og tilgang til Panorerer, panoreringskontroll for surroundlyd.

Musikkgenerator

Avid Studio image004 Tidslinjens verktøylinjeMusikkgenerator er den integrerte musikkgeneratoren i Avid Studio. Denne gir deg ferdig komponert, royaltyfri musikk tilpasset varigheten til din film.

Tittel

Avid Studio image005 Tidslinjens verktøylinjeLag tittel-knappen åpner Tittelredigerer. Hvis ingen av de mange titlene passer til ditt behov,: hva med å lage noe selv?

Voice-over-verktøyet

Avid Studio image006 Tidslinjens verktøylinjeMed Voice-over -verktøyet kan du ta opp kommentarer eller andre typer lyd live mens du ser gjennom filmen..

Barberblad

Avid Studio image007 Tidslinjens verktøylinjeFor å dele opp ett eller flere klipp på spillelinjeposisjonen klikker du på barberblad-knappen. Ingenting slettes når du gjør denne handlingen, men hvert klipp som er involvert blir delt i to klipp som kan håndteres separat med f.eks. trimming, å legge til effekter etc.

Hvis det finnes valgte klipp på spillelinjen på et hvilket som helst spor, vil bare disse klippene bli delt. Begge delene av disse klippene blir valgt etter delingen.

Dersom det ikke finnes noen valgte klipp på spillelinjen, vil alle klipp den krysser bli delt og delene til høyre vil bli valgt for enkel flytting dersom det er ønskelig.

Låste spor er unntatt fra deling.

Søppelbøtte

Avid Studio image008 Tidslinjens verktøylinjeKlikk på Søppelbøtte-knappen for å slette alle valgte punkter fra tidslinjen. Se “Sletting av klipp” på side for detaljer om hvordan andre tidslinjeklipp kan bli påvirket av slettingen.

Markører

Avid Studio image009 Tidslinjens verktøylinjeMarkørfunksjonene som er tilgjengelige her er de samme som som finnes i mediaredigerere for video og audio

I stedet for å være knyttet opp mot et spesielt klipp, er tidslinjemarkørene ment å være knyttet til hele videoen på det markerte punktet. Bare hvis det er et utvalg av klipp som inkluderer alle sporene på det markerte punktet, og bare hvis ingen spor er låst, vil markørene bytte posisjoner under redigering av tidslinjen.

Magnetisk snapping

Avid Studio image010 Tidslinjens verktøylinjeMagnet-modus gjør det enklere å sette inn klipp når du trekker i dem. Når modusen er aktiv, blir klippene “magnetisk” trukket til andre punkter på tidslinjen når de er kommet innenfor en viss avstand. Dette gjør at det blir enkelt å unngå de unødvendige – og også ofte svært små – mellomrommene mellom punkter som ellers alltid kommer frem under redigering. Skulle du derimot du ønske å skape et slikt mellomrom, kan du bare slå av modusen for å tillate den foretrukne plasseringen.

Redigering av nøkkelramme-redigering

Avid Studio image011 Tidslinjens verktøylinjeKnappen volum nøkkelramme-redigering veksler nøkkelramme basert redigering av klipp-audio. Når knappen er aktivert, kan du redigere den grønne volumkonturen på hvert tidslinjeklipp. I denne modusen kan du legge til kontrollpunkter, trekke i konturdeler og utføre andre handlinger. Når knappen er av, er volum nøkkelrammer beskyttet mot modifisering.

Åpning av Audiomikser aktiverer knappen automatisk.

Audio avspillingskontroll

Avid Studio image012 Tidslinjens verktøylinjeStandardinnstillingen er at audiodelen av et prosjekt bare kan høres under tilbakespilling i forhåndsvisning. Knappen Audio avspillingskontroll på tidslinjeverktøylinjen gir anledning til forhånds-gjennomhøring av audio også når du foretar avspillingskontroll av filmen din ved å trekke i kontrollen for tidslinje.avspillingskontroll.

Skyvehjulet til Spilleren tilbyr også avspillingskontroll av audio.

Redigeringsmodus

Avid Studio image013 Tidslinjens verktøylinjeVelgeren for redigeringsmodus på høyre side av tidslinjeverktøylinjen bestemmer hva som skjer med de andre klippene når du foretar endringer i redigeringen. Materiale til venstre for redigeringspunktet blir påvirket i tidslinjeredigering, så dette gjelder bare for klipp som fortsetter til høyre for redigeringspunktet.

Du har tre muligheter for valg av redigeringsmodus: smart, sette inn og overskrive. Standardinnstilling er smart, hvor Avid Studio velger fra sette inn, overskrive og av og til enda mer komplekse metoder for den enkelte redigeringsoperasjon.

Smart modus er laget for å opprettholde synkroniseringen mellom tidslinespor så langt det er mulig.i Under flersporsredigering har klipp gjerne både vertikale og horisontale forhold. Når du møysommelig har plassert dine kutt slik at de skal korrespondere med takten i et musikkspor, ønsker du ikke å ødelegge alt fordi du foretar en ny redigering.

Insert-modus er alltid ikke-ødeleggende; den flytter andre klipp på sporet unna før nytt materiale blir satt inn. . Samtidig vil mellomrom som fremkommer ved å flytte materiale automatisk bli lukket. Bare målsporet blir påvirket. All tidligere synkronisering med andre spor fra redigeringspunktet og mot høyre går tapt.

Sette inn er mest nyttig å bruke på tidlige stadier i prosjektet når du samler inn og arrangerer klipp på tidslinjen. Du er sikret at ikke noe materiale vil gå tapt, og det gjør det svært enkelt å flytte på klipp eller sekvenser med klipp.

Senere, når prosjektet ditt nærmer seg ferdiggjøring og du så smått har startet med synkronisering av materialet på de ulike sporene, er insert-modusen ikke så nyttig. Egenskapene som gjør at den er nyttig for de tidlige stadiene (‘bølge-egenskapene) taler mot den mot slutten. Det er her overskrive kommer inn i bildet.

Overskrive påvirker bare direkte de klippene du selv velger. Endring av lengden på et klipp i overskrive-modus vil overskrive klipp ved siden av (dersom du forlenger) eller etterlate mellomrom (dersom du forkorter). Den vil aldri påvirke synkroniseringen mellom sporene.

Alternative modus

Smart redigeringsmodus fungerer slik at den forutser hva du forsøker å gjøre og bestemmer hvorvidt det er smartest å bruke sette inn, overskrive eller en mer avansert fremgangsmåte. Du vil finne ut at den vanligvis gjør det du ønsker, men det vil også være tilfeller der du kunne tenkt deg noe annet.

Mange handlinger støtter både sette inn og overskrive, men ingen andre muligheter. Smart-modus vil noen ganger bruke den ene og noen ganger den andre, men hvis du ikke vil sette inn, så er det overskrive som fungerer – og omvendt Så alt du trenger er en måte å overstyre smart-modus standard fremgangsmåte på.

For å skifte fra sette inn til overskrive, eller fra overskrive til sette inn, hold nede Alt-tasten mens du redigerer som vanlig. Du kan trykk på (eller slippe) Alt som du vil mens du redigerer: Det som teller er hvilken status tasten har når du bekrefter handlingen – når du trekker inn og slipper noe på tidslinjen, for eksempel.

Dette virker i alle redigeringsmodus, så det er alltid tilgjengelig når du trenger det. Hvis du ikke er fornøyd med standard fremgangsmåte, kan du bare avbryte eller gjøre om etter behov, og så forsøke igjen med Alt.

I en redigeringshandling på tidslinjen – den som går ut på å erstatte ett klipp med et annet mens varighet, effekter og andre egenskaper blir opprettholdt, vil tasten Shift fylle den samme funksjonen. Se “Bytte ut et klipp” på side for detaljer.

Tidslinjens verktøylinje