Tidslinjens sportittel

I tittelområdet til tidslinjen er det et antall kontroller som har innvirkning på arrangeringen og organiseringen av tidslinjesporene. Vennligst se Audio på tidslinjen for informasjon om audiofunksjoner som sporvolum som også kontrolleres fra tidslinjetittelen..

Avid Studio image001 Tidslinjens sportittel

Til venstre for tidslinjen finnes sportitlene med en rekke kontroller for hvert spor: En låseknapp, sporets navn, samt visningsknapper for sporenes video og audio. Her er det gjeldende standardsporet ”Hoved’.

Alle spor-området over sportitlene har kontroller lik dem som finnes for hver sportittel, men med global virkning, det vil si at du gjelder alle sporene samtidig og overstyrer de individuelle innstillingene.

Standardspor

Den oransje vertikale linjen til venstre for sportittelen, sammen med en lysere bakgrunnsfarge, identifiserer standarardsporet. Det er destinasjonssporet for visse funksjoner, blant annet send til og lim inn. Nyopprettede titler og Musikkgenerator-sangerblir også lagt til dette sporet.

For å gjøre et annet spor til standardspor trenger du bare å klikke hvor som helst innenfor sportittelgrensene, utenom på en knapp p eller på en annen kontroll.

Låsing

Klikk på hengelåsknappene for å beskytte et spor mot utilsiktet redigering. Den samme knappen i alle spor-området utfører denne funksjonen for hele prosjektet.

Spornavn

For å redigere navnet på et spor, klikk på navnet en gang for å aktivere den lokale redigeringsfunksjonen eller velg Rediger spornavn fra sportittel lokalmenyen. Bekreft valget med Enter, eller avbryt med Esc.

[]Video og audio visning/lytting

Video- og audio-knappene i sportittelen kontrollerer om dette sporet bidrar med sin video og audio til det samlet output for prosjektet. De støtter de mange redigeringsfunksjonene hvor det kan være nødvendig å blokkere output fra ett eller flere spor for å gjøre forhåndsvisningen enklere. De samme knappene i alle spor-området utfører denne funksjonen for hele prosjektet.

Andre sporfunksjoner

Følgende funksjoner er tilgjengelige i sportittel lokalmenyen:

Nytt spor: Du kan sette inn et nytt spor enten over eller under et eksisterende spor.

Slette spor: Sletter et spor og alle klipp på sporet.

Flytte spor: Trekk sportittelen opp eller ned til en ny lagposisjon. Når du trekker, vises en lys horisontal linje ved gyldige plasseringer.

Kopiere spor: Holdes Ctrl-tasten nede mens du flytter et spor, vil sporet kopieres i stedet for å flyttes.

Sporstørrelse: Lokalmenyen inneholder fire faste sporstørrelser (Liten, Medium, Stor, Veldig stor). For egentilpasset størrelse, trekk skillelinjen mellom sportitlene for sømløs redigering av høyden.

Vis bølgeformer: Veksler visning av bølgeformer for audioklipp.

Tidslinjens sportittel