Tidslinje det viktigste

Tidslinjen består av flere spor – så mange du vil – plassert vertikalt oppå hverandre. Spor nærmere toppen er plassert fremst under visning, og deres ugjennomsiktige deler vil skjule sporene under.

Hoveddelen av det å lage filmen er å trekke tilgangene fra Biblioteket til et tidslinjespor. Her blir det kalt et klipp. Med litt øvelse kan du lage et grovutkast til en film på kort tid, simpelthen ved å legge til de viktigste mediatilgangene til sin omtrentlige posisjoner på tidslinjen.

Avid Studio image001 Tidslinje det viktigste

Til venstre for tidslinjen finnes sportitlene med en rekke kontroller for hvert spor: En låseknapp, sporets navn, samt visningsknapper for sporenes video og audio. Her er det gjeldende standardsporet ”Hoved’.

Sportittelen: Til venstre for hvert spor er det et tittelområde som gir tilgang til funksjoner som deaktivering av video og lydkontroll for sporet.

Standardsporet. Et spor er fremhevet med en farge med lysere bakgrunn, det er også markert med en oransje stolpe til venstre for sportittelen. Dette er standardsporet. Det fyller en spesiell funksjon under redigeringen, for eksempel vil det være målsporet når du skal “lime inn”.  For å lage et annet spor fra standardsporet, trenger du bare å klikke på tittelen.

Avid Studio image002 Tidslinje det viktigsteDin gjeldende posisjon på tidslinjen korresponderer med videobildet vist i Spilleren når den er i Tidslinje-modus. Den gjeldende posisjonen er indikert av en vertikal rød linje. På toppen av denne er det et håndtak du kan trekke i for avspillingskontroll. En annen vertikal linje markerer den samme posisjonen i Navigatøren.

Verktøylinjen

Over sporene viser verktøylinjen til tidslinjen flere grupper med redigeringsrelaterte verktøy. (I Disk redigerer inkluderer verktøylinjen også verktøy spesielt for å produsere til disk.

Navigatøren

Under sporene viser tidslinje-Navigatøren et oversiktsbilde over hele prosjektet i redusert målestokk. Linjene som viser klipp har den samme fargen på tidslinjen, bortsett fra at linjen som viser valgt klipp er oransje. Ved å klikke på Navigatøren kommer du raskt til et punkt på tidslinjen.

Avid Studio image003 Tidslinje det viktigste

En del av visningsvinduet for Navigatøren viser gjeldende posisjon (vertikal linje, venstre) og størrelseshåndtak (høyre).

Den oransje firkanten som rammer inn en del av visningen for Navigatøren .- visningsvinduet – indikerer den delen av filmen som i øyeblikket er synlig på tidslinjesporene.

For å endre den delen av filmen som vises, klikk og trekk horisontalt innenfor visningsvinduet. Tidslinjen ruller parallelt mens du trekker. Ettersom du tidslinjeposisjon ikke endres, kan det skje at du ikke lenger kan se avspillingskontrollen.

Zoom

For å endre zoom-innstilling kan du enten klikke eller trekke horisontalt i tidslinjalen langs toppen av tidslinjen, eller trekke i sidene på visningsvinduet. Den første metoden har den fordelen at skjermposisjonen forblir som den er, noe som gjør det enklere å orientere seg etter zoomingen.

For å forandre zoomingen til selve Navigatøren, bruk pluss- og minus-knappene rett til høre for den.

Ved å dobbeltklikke på visningsvinduet kan du justere zoomingen til både Navigatøren og tidslinjen på en måte som gjør at hele filmen får plass innenfor Filmredigerer-vinduet.

Endre størrelser

Høyden på tidslinjen, sammen med de relative andelene av Biblioteket og Spilleren kan justeres med håndtaket for endring av størrelser som har form av en omvendt T på midten av skjermbildet.

For å justere høyden på det enkelte tidslinjespor, grip og juster skillelinjene mellom sportitlene til venstre. Dersom den vertikale størrelsen til sporene overskrider det tilgjengelige visningsområde, kan du med rullelinjen til høyre velge hvilke spor som skal vises.

Still inn høyden til Navigatøren ved å trekke vertikalt i den horisontale skillelinjen på tvers av toppen.

Tidslinje det viktigste