Sletting av klipp

For å slette ett eller flere klipp, må du først velge dem, deretter trykke på Slette. Alternativt kan du trykke på søppelbøtten på tidslinjeverktøylinjen, eller velge Slette fra valgets lokalmeny.

I smartmodus, dersom slettingen medfører et mellomrom som går over alle sporene, blir dette lukket ved å flytte materiale som er til høyre for mellomrommet til venstre. Dette gjør at du unngår å lage tilfeldige tomme deler i filmen din, mens du fortsatt er sikret at synkroniseringen mellom sporene er opprettholdt.

Dersom Alt-tasten blir holdt nede under sletting, vil eventuelle mellomrom som blir skapt forbli ulukket.

I sette inn-modus blir mellomrom fra spor hvor det blir slettet klipp også bli lukket, mens andre spor vil forbli upåvirket. Det blir ikke foretatt noe for å beholde synkroniseringen til høyre for slettingen.

Når det gjelder synkronisering er den sikreste redigeringsmetoden å overskrive, da dette simpelthen fjerner klippene og lar alt annet forbli uforandret.

Sletting av klipp