Overganger

En overgang er en spesialisert, animert effekt som letter – eller understreker – skiftet mellom et klipp og det neste. Fades, wipes og overtoning er vanlige typer overganger. Andre er mer eksotiske, og mange benytter avansert 3D-geometri for å beregne de animerte sekvensene.

Avid Studio image001 Overganger

Opprette en standard fade-in overgang ved ‘å brette tilbake’ det øverste venstre hjørnet i klippet.

Det kan tilegnes to overganger til ethvert klipp, en på hver ende. Et klipp som nylig er opprettet på tidslinjen har ingen av delene. Når et nytt klipp starter, har det en hard overgang til første bilde. Når det slutter, skifter det til neste klipp (eller til svart) like brått.

Avid Studio har en stort utvalg av overganger for å gjøre mykere, pynte på eller dramatisere overgangen fra et klipp til et annet.

Opprette en overgang

Den enkleste måten å opprette en overgang på er¨å klikke i hjørnet øverst til venstre på klippet og ‘brette tilbake’ hjørnet. Dette gir en fade-in. Desto bredere du lager bretten, desto lenger vil det ta å gjennomføre overgangen. En fade-out skjer dersom du utfører tilsvarende operasjon i det øverste hjørnet til høyre på klippet.

Overganger kan også legges til tidslinjen fra deres plass i biblioteket (under Kreative elementer). Når du finner det du leter etter, dra det til et tidslinjeklipp. Dersom du drar overgangen til starten eller slutten på et klipp, kan du markere lengden til overgangen og slippe den på et sted i en enkelt operasjon. Dersom klippet allerede har en overgang på den valgte slutten, vil det du nå har dratt erstatte den.

Avid Studio image002 Overganger

En overgang dratt til prosjekttidslinjen.

En annen måte og ta i bruk overganger på er å bruke lokalmenyen Sende til tidslinje og kommandoen for tilganger i Filmredigererens kompakte bibliotekvisning, eller Send til tidslinje-knappen i Spilleren når du er i kildemodus. Overgangen blir deretter lagt til klippet på standardsporet på spillelinjen.

Avid Studio image003 Overganger

Typer av overganger

Dersom magnetisk snapping er på, blir overgangens varighet trykket til standardvarigheten definert i Avid Studios kontrollpanel Prosjektinnstillinger (standard er ett sekund). Du kan fortsatt dra fritt til en hvilken som helst varighet utenfor snap-området.

En fade-out overgang blir brukt i ripple- (eller i sette inn) modus, som lager en overlapping ved å flytte det høyre klippet, samt alle dets naboklipp litt til venstre.. Denne fremgangsmåten sparer klippet til venstre fra å bli utvidet mot høyre for å lage overgangen, noe som kan forårsake overtrimming. Å flytte klippet til høyre lager imidlertid et brudd i synkroniseringen med andre spor, noe du muligens må finne en løsning på.

En fade-in overgang blir lagt til på overskrive-måten. Du får ingen synkroniseringsproblemer, men det kan forekomme overtrimming i klippet til venstre.

For å invertere fade-in og fade-out adferd, trykk på tasten Alt mens du drar og trimmer.

Å legge en overgang på flere klipp, hold nede Shift -tasten mens du drar overgangen fra biblioteket på de utvalgte klippene.. Posisjonen overgangen blir sluppet på klippet bestemmer om det vil bli plassert på starten eller på slutten av hvert klipp. Varigheten du drar ut for overgangen på målklippet blir brukt for alle overgangene som opprettes. Overgangen gjelder ikke for klipp som er kortere enn overgangen du oppretter.

For å holde sporene synkronisert når du setter inn overganger i ut-posisjon, bruk denne flerbruksfunksjonen for å legge til den samme overgangen en gang på hvert spor. Siden hvert spor vil bli påvirket på den samme måten, vil alle forbli synkronisert.

Når en fade-inn etterfølger en fade-ut, kalles resultatet ‘fade via svart’. Det venstre klippet fader helt ut, deretter fader det høyre klippet helt inn. Det er ikke nødvendig å la det være et ett-bildes mellomrom mellom klippene.

Bytte ut en overgang

Velg overgangen du ønsker og dra den til en eksisterende overgang. Dette erstatter overgangsanimasjonen, men den beholder den originale typen (inn eller ut) samt varighet.

Justere overganger

Varigheten til overganger kan justeres på samme måte som med klipp. Merk deg justeringspekeren når musen er plassert nær den vertikale siden av overgangsfirkanten. Bruk denne til å dra varigheten av overgangen din.

Som vanlig vil fade-ut overgangen bruke sette inn-modus under justering, mens fade-in gjøres i overskrivemodus. Hold nede Alt-tasten mens du justerer for å invertere denne handlingen.

Du kan justere en overgang slik at den er null ved effektivt å slette den. Alternativt kan du bruke Overgang Ø fjerne på overgangens lokalmeny. Igjen blir ripplemodus bruk for fade-ut og overskrive for fade-inn, med Alt-tasten tilgjengelig for å reversere standarden.

For å stille inn varigheten til en overgang numerisk, klikk på varighetsfeltet som vises når musepekeren er over overgangsfirkanten. (Zoom inn tidslinjen for å forstørre skjermbredden til ‘overgangsbretten’ dersom feltet ikke kommer frem). Klikker du på feltet blir på-stedet redigering aktivert, noe som gjør at du kan legge inn en varighet via tastaturet.

Lokalmeny for overganger

Rediger: Denne kommandoen utløser et pop-up vindu, hoved overgangsredigeren, hvor du kan stille inn varigheten.

Avid Studio image004 Overganger

Hoved overgangsredigerer

Dersom overgangen har en spesiell redigerer for å stille inn spesielle egenskaper, vil Rediger-knappen i hoved overgangsredigerer gi tilgang til dette.

En Reverser avkrysningsboks er tilgjengelig for noen overganger for reversering av overgangsanimasjonen.

Kopiere: Denne kommandoen legger overgangen på utklippstavlen, sammen med typen (fade-inn, fade-ut) og disses varighet. Disse egenskapene blir opprettholdt av overgangen når den blir limt inn. Det er derfor ikke mulig å lime inn en fade-inn som en fade-ut eller omvendt.

For å lime inn overgangen til et spesielt klipp, velg Lime på dennes lokalmeny.

For å lime inn overgangen til alle valgte klipp, velg Lime fra lokalmenyen til enten en tom tidslinje eller et hvilket som helst valgt klipp, eller trykk på Ctrl+V.

Fjerne: Denne kommandoen fjerner en overgang. Fade-inn-overganger blir fjernet uten videre. Å fjerne fade-ut-overganger gjør at klipp til høyre blir ripplet videre mot høyre med overgangens varighet. Dette kan forårsake tap av synkronisering med andre spor.

Overganger