Legge klipp til tidslinjen

De fleste typer bibliotekstilganger kan legges på tidslinjen som uavhengige klipp. Typene kan være video- og audioklipp, foto, grafikk, sanger fra Musikkgenerator, Montasje og titler. Du kan til og med legge til dine andre filmprosjekter som innholdsklipp som fungerer på akkurat samme måte som videoklipp i ditt prosjekt. Disk prosjekter, derimot, kan ikke bli lagt til som innholdsklipp til en tidslinje siden de krever en funksjon – interaksjon fra brukeren – som tidslinjeklipp ikke har.

Dra og slipp

Dra og slipp er den mest vanlige og normalt den enkleste måten å legge til materiale til et prosjekt på. Klikk på en hvilken som helst tilgang i Filmredigererens kompaktbibliotek og trekk den akkurat dit du vil på tidslinjen.

Når du krysser over tidslinjeområdet mens du drar og fortsetter til målsporet, se opp for en vertikal linje under musepekeren. Denne linjen indikerer hvor det første bildet i klippet blir satt inn dersom du slipper med en gang. Linjen er grønn hvis slippet er gyldig og rødt hvis det ikke er er mulig å sette inn klippet der det er indikert (f. eks. fordi klippet er beskyttet).

Det er mulig å sette inn flere klipp på tidslinjen samtidig. Først velger du ønskede biblioteksfiler, deretter trekker du dem til tidslinjen. Rekkefølgen som klippene opptrer i på sporet samsvarer med rekkefølgen i biblioteket (ikke i den rekkefølgen du valgte dem).

Magnetmodus: Som standard er magnetmodus valgt. Dette gjør det enklere å sette inn klipp slik at endene møtes nøyaktig. Det nye klippet trekkes mot visse posisjoner, som for eksempel enden på et klipp eller markørenes posisjoner, på samme måte som de blir trukket av en magnet når musen kommer nær det potensielle målet.

Derimot trenger du ikke bekymre deg om det første klippet er riktig på begynnelsen av tidslinjen. Ikke alle filmer starter med en hard overgang til første scene!

Forhåndsvisning av live redigering

For å eliminere all forvirring som kan oppstå i komplekse redigeringssituasjoner, tilbyr Avid Studio full dynamisk forhåndsvisning av resultatene av redigeringsoperasjoner ettersom du drar klipp rundt på tidslinjen. Dersom det virker som ting hopper litt mer rundt enn du er vant til med bruk av tidslinjeredigering, så er dette årsaken. Ikke bekymre deg. Du vil raskt venne deg til å dra fordelen av den ekstra informasjonen som kommer frem. Ta det rolig i begynnelsen. Se etter forandringen på tidslinjen mens du svever over de ulike landingsstedene på tidslinjen med det valgte klippet. Fullfør slippet når du ser det resultatet du ønsker.

Dersom det viser seg at dra og slipp ikke fungerer på den måten du ønsker, trykker du enten på Esc eller flytter musepekeren ut av tidslinjeområdet og slipper knappen. Begge disse sletter dra og slipp-operasjonen. For å tilbakestille en dra og slipp-operasjon etter at den er gjennomført, trykker du Ctrl+Z, eller klikk på gjør om-knappen.

Ikke glem at du kan variere mange redigeringsoperasjoner på tidslinjen med alternativ modell, bare trykk på og hold nede Alt mens du drar eller justerer. Når du bytter ut klipp ett for ett (se “Bytte ut et klipp”, under), kan du også bruke Shift.

Avansert dra og slipp

Etter at du har samlet et antall klipp på et tidslinjespor, er det bare snakk om tid før du vil ønske å flytte på ting. Du kan for eksempel ønske å:

·     Fylle et mellomrom med klipp

·     Sette inn klipp før andre klipp

·     Bytte ut klipp på tidslinjen med et annet klipp

Med smart redigeringsmodus er det enkelt å få til alt dette.

Fylle et mellomrom

Smartmodus gjør det enkelt å fylle spesielle mellomrom på tidslinjen med nytt materiale, for eksempel:  I stedet for å møysommelig forhåndstrimme nytt materiale til den tilgjengelige plassen, drar du bare materialet inn i mellomrommet. Klipp som ikke trengs for å fylle mellomrommet vil bli droppet, og det siste klippet vil automatisk bli justert til passende lengde. Ingen av klippene som allerede er på tidslinjen vil bli påvirket, dermed blir det ingen problemer med synkronisering.

Sette inn klipp

Sett at du vil legge til nytt materiale på tidslinjen på et punkt hvor det allerede er et klipp. Du vil ikke at klippet som allerede er der skal overskrives, du vil bare at klippet (og alle klipp til høyre for det) skal flytte seg langt nok til høyre slik at det blir plass til det nye klippet.

Igjen er det smartredigering som som tilbyr den enkle løsningen. Alt du gjør, er å dra det nye materialet til starten av klippet som er i veien, altså ikke til et mellomrom. Klippet flytter seg til siden så langt det er nødvendig .

Sette inn med deling

Dersom du slipper materiale på midten av et eksisterende klipp fremfor på en kuttposisjon, vil klippet bli delt. Det nye materialet blir satt inn på det punktet du spesifiserte, og det følges umiddelbart den delen av originalklippet som måtte flyttes.

I smartmodus opprettholdes all synkronisering mellom målsporet og alle andre spor ved at det i hver av dem settes inn et mellomrom som er like langt som det nye klippet. For å unngå å påvirke de andre sporene på denne måten, bruker du sette inn i stedet for smartmodus. Alternativt kan du, ved å trykke på Alt når du slipper det nye materialet gjøre at det overskriver en del av det eksisterende klippet. En tredje måte er å låse et hvert spor som ikke skal endres, selv om dette vil påvirke synkroniseringen av klipp på låste spor med de på ulåste spor.

Bytte ut et klipp

For å erstatte et klipp, dra en enkelt biblioteksfil på klippet du vil erstatte mens du holder inne Shift. Erstatningsklippet vil overta alle effekter og overganger som ble brukt på originalklippet. Korrigeringer overtas imidlertid ikke, siden de vanligvis er ment å ta for seg problemer med en enkel mediaartikkel.

I smart-modus vil erstatt-operasjonen kun lykkes dersom biblioteksklippet er langt nok til å dekke den fulle lengden på klippet som erstattes. I andre moduser vil et biblioteksklipp med utilstrekkelig lengde bli utvidet med over-trimming. Retningen og mengden av utvidelsen er basert på musens posisjon når du drar.

Dersom biblioteksfilen er lengre enn nødvendig vil det bli forkortet til samme lengde som klippet som erstattes.

Sende til tidslinjen

I tillegg til å dra et klipp til tidslinjen, kan du ‘sende’ det til standardsporet ved posisjonen til spillelinjen. Den handlingen er det samme som dra og slipp, så smartmodus blir brukt på samme måte når det bestemmes hvordan andre klipp skal bli påvirket.

Send til tidslinje-kommandoen finner du på lokalmenyen til den enkelte tilgang eller som flervalg i kompaktvisningen til biblioteket.

Sende fra spilleren

Det finnes også en annen ‘sendemetode’ som gir deg større kontroll.

Dersom du klikker på en bibliotektilgang når du arbeider med Filmredigerer, vil spilleren bytte til Kildemodus for forhåndsvisning. For media som kan justeres (video og audio), vil spilleren også tilby trimmingskalibrering for å kutte ut en start eler slutt på tilgangen.

Avid Studio image001 Legge klipp til tidslinjen

Klikke på Send til tidslinje-knappen i spilleren etter at du har justert en bibliotektilgang.

Etter forhåndsvisning av tilgangen og eventuell trimming, bruk send til tidslinje-knappen nederst til venstre på spilleren. Som vanlig blir tilgangen lagt til prosjektet på standardsporet og på spillelinjen. En nyttig variant er å dra selve send til tidslinje-knappen til tidslinjesporet. Tilgangen blir deretter lagt til på droppunktet fremfor på spillelinjen.

Legge klipp til tidslinjen