Klippoperasjoner

Prosjekttidslinjen tilbyr omfattende støtte for valg, justering, trimming, flytting og kopiering av  klipp.

Velge

Velg klipp for å forberede deg til å utføre handlinger på dem Et valgt klipp for en oransje ramme og vises som helt oransje i Navigatøren.

For å velge et klipp, klikk på det med musen. Alle tidligere valg blir fjernet. For å velge flere klipp raskt, klikk på et åpent tidslinjeområde, deretter drar du ut en utvalgsramme som krysser du klippene du er interessert i. For å velge alle klipp med en kommando, trykk på Ctrl+A.

For å slette et utvalg, klikk i et hvilket som helst mellomrom på tidslinjen.

Flervalg med tastatur og mus

For å foreta mer kompliserte utvalg, venstre klikk mens du trykker på more Shift, Ctrl eller begge to samtidig.

For å velge en serie med klipp: Klikk på det første og Shift-klikk på det siste. De to klikkene sammen former en sammenhengende firkant, eller utvalgsramme, og klipp som befinner seg innenfor denne er valgt.

Tilbakestile valg av et klipp: Bruk Ctrl-klikk for å tilbakestille valg av et enkelt klipp uten at det påvirker andre klipp.

Velge resten av sporet: Trykk på Ctrl+Shift for å velge alle klipp som starter på eller etter startposisjonen til klippet du har klikket på.  Denne funksjonen er spesielt nyttig når ønsker å få tidslinjen din raskt ‘unna’ for å sette inn nytt materiale eller manuelt ripple til venstre for å lukke mellomrom i tidslinjen.

Justering

Ettersom du beveger musemarkøren langsomt over klippene på tidslinjen, vil du oppdage at den forandrer seg til et pilsymbol når den krysser sidene til hvert av klippene, en indikasjon på at du kan klikke og dra for å tilpasse grensen på klippet.

Tilpasning endrer lengden til et enkelt klipp på tidslinjen i overskrivemodus (siden sette inn-modus ville skape synkroniseringsproblemer). Dersom du drar starten på klippet til høyre, åpnes et mellomrom på venstre side. Dersom det er et klipp direkte til venstre for klippet som blir tilpasset, blir dette overskrevet hvis du drar til venstre.

Tilpasningspekeren kommer også frem når musen svever over endene på et mellomrom – et tomt område på en tidslinjespor med minst et klipp til høyre for det.

De viser seg at justering av spor i overskrivemodus slik vi gjør med klipp, ikke er spesielt nyttig. Men mellomrom kan allikevel være nyttig når du redigerer i smartmodus og hvis du skal ripple et enkelt spor til venstre eller høyre og ikke bryr deg om hva det innebærer for synkroniseringen. Tilpasse mellomrom forekommer derfor i sette inn-modus.

Selv om det ikke er noe mellomrom tilgjengelig, kan du få det samme resultatet ved å holde nede Alt mens du tilpasser sidene på et klipp..

Over-trimming

Overtrimming skjer når du forsøker å utvide varigheten av et klipp utover dets grenser for kildematerialet, en situasjon du helst vil unngå.

Merk deg at hvis du har overjustert et klipp, vil de ugyldige delene bli vist som rosa.

Avid Studio image001 Klippoperasjoner

Overjustert klipp: De første og de siste bildene vil være frosset i de overjusterte delene.

Overtrimming betyr ikke at det er krise. Du trenger ikke gjøre noe med en gang. Avid Studio vil rett og slett utvide klippet slik du har angitt ved å ‘fryse’ det første og de siste bildene av klippet i de overjusterte områdene.

Avhengig av overtrimmingens varighet og sammenhengen, er dette enkle grepet alt du trenger å gjøre. En kort frysing av et bilde kan være visuelt effektivt i seg selv.

Men metoden med med å fryse bildet vil sannsynligvis ikke gi tilfredsstillende resultater hvis den kommer under en sekvens med hurtige bevegelser. I slike tilfeller bør du vurdere å legge til noe eller bytte ut klippet, eller forlenge det med Hastighetsfunksjonen.

Trimming

Å forandre lengden på klipp eller mellomrom på tidslinjen kalles trimming.

Flerspors trimming er en verdifull redigeringsfunksjon Ved å trimme flere spor på en gang, forsikrer du deg om at klipp som kommer senere på prosjektets tidslinje beholder sin relative synkronisering,

Å trimme klipp uten å tenke på innholdet som ligger senere på tidslinjen kan ødelegge hele synkroniseringen for prosjektet ditt. Lydspor som ikke matcher handlingen og titler som kommer inn feil er typiske resultater av dette.

Avid Studio image002 Klippoperasjoner

Flerspors trimnming

En regel for å holde seg i synk

Avid Studio har kraftige verktøy for trimming som gjør at du kan trimme flere spor samtidig uten risiko. Heldigvis er det også en enkel regel for å sikre synkronisering selv på en komplisert tidslinje: Åpne nøyaktig ett trimmingspunkt på hvert spor. Hvorvidt trimmingspunktet er knyttet til et klipp eller et mellomrom, er opptil deg.

Åpne trimmingspunkt

Flytt musepekeren til begynnelsen eller slutten av et klipp. Merk deg at trimmingspekeren peker mot venstre på begynnelsen av klippet og til høyre på slutten.

Mens trimmingspekeren vises, klikk en gang på punktet du ønsker å trimme. Deretter fortsetter du å åpne trimmingspunkt på andre klipp hvis du trenger det.

Du kan åpne to trimmingspunkter per spor ved holde nede Ctrl-tasten for å opprette et nytt punkt. Denne funksjonen er nyttig både for operasjonene trimme begge, glidetrimming og ut-inn trimming, alle disse er beskrevet under.

Avid Studio image003 KlippoperasjonerDu kan også åpne et trimmepunkt ved å plassere tidslinje-avspillingskontrollen nær klippet du vil trimme, deretter klikke på knappen veksle trimmemodus på tidslinjeverktøylinjen.

Når trimmingspunkter er åpnet, skjer det flere ting.

·     Venstre og høyre kant av klippet blir fremhevet med en oransje linje.

·     Knappen veksle trimmodus blir aktiv.

·     Transportkontrollene under spilleren blir justeringsverktøy.

·     Du vil se en oransje ramme rundt forhåndsvisningen for å varsle deg om at du nå er i trimmemodus.

Avid Studio image004 Klippoperasjoner

Trimmemodus med trimmejusteringsknapper

Lukke trimmemodus

Trimmemodus kan lukkes enten ved å klikke i et grått område fra trimmepunktene eller å klikke på knappen veksle trimmemodus.

Redigeringsmodus

Avid Studio image005 KlippoperasjonerDen gjeldende redigeringsmodusen – smart, overskrive eller sette inn – bestemmer hvordan trimming vil påvirke andre klipp på tidslinjen. Velg en modus fra nedtrekkslisten helt til høyre tidslinjeverktøylinjen..

Sette inn-modus: Klipp til høyre for at trimmet klipp på samme spor vil flytte seg til høyre eller venstre for å gi plass til den nye klipplengden. Synkronisering med andre spor kan ha gått tapt, men ingen klipp er overskrevet.

Overskrivemodus: Bare klippene du trimmer og klipp i nærheten som kan bli overskrevet blir forandret i denne modusen. Synkronisering på tvers av spor blir ikke påvirket.

Smartmodus: Under trimming er smartmodus det samme som sette inn-modus.

Trimme begynnelsen av et klipp

Forbered deg på å trimme begynnelsen av et klipp (‘mark-in’-punktet) ved å klikke på venstre kan av klippet mens trimmingspekeren er synlig.  Når du har satt et trimmingspunkt, kan du legge til eller fjerne bilder fra begynnelsen av klippet.

For å trimme på klippet, dra trimmingspunktet til venstre eller høyre.

For å trimme på spilleren, bruk trimmingsknappen for å trimme ett eller ti bilder enten forover eller bakover. Klikk på spill av i sløyfe for å få en repeterende gjennomgang av trimmingsområdet.

Avid Studio image006 Klippoperasjoner

Inn-punkt trimming valgt

Trimme slutten av et klipp

Forbered deg på å trimme slutten av et klipp (‘mark-out’-punktet) ved å klikke på høyre kant av klippet mens trimmingspekeren skifter til pil som peker mot høyre. Når kan du legge til eller fjerne bilder fra slutten av klippet.

Igjen kan du trimme direkte på klippet ved å dra trimmingspunktet, eller på spilleren mens det er i trimmemodus.

Avid Studio image007 Klippoperasjoner

Ut-punkt trimming valgt

Trimming av mellomrom

Prosjekttidslinjen lar deg trimme ikke bare klippene som ligger på den, men også mellomrommene mellom dem. Å trimme mellomrom høres ikke spesielt nyttig ut, men det stemmer ikke helt. For eksempel er den enkleste måten å sette inn eller slette mellomrom på et enkelt tidslinjespor å trimme den høyre kanten av et mellomrom. All klipp til høyre for mellomrommet flytter seg som en blokk når du gjør dette.

Og når du trenger å åpne et trimmingspunkt form å holde synkroniseringen under trimming, kan det lønne seg å trimme varigheten av mellomrommet fremfor selve klippet. (Husk regelen: Et trimming per punkt på hvert spor er nødvendig for å holde synkroniseringen).

Å trimme et mellomrom, enten på begynnelsen eller på slutten, gjøres på akkurat samme måte som beskrevet over for trimming av klipp.

Avid Studio image008 Klippoperasjoner

To mellomrom valgt og en audio ut-punkt trimming

Trimming av begge

I denne operasjonen trimmes to sammenhengende klipp (eller ett klipp og ett mellomrom) samtidig. Bilder lagt til innhold på venstre side blir fjernet fra innhold på høyre og omvendt, så lenge det er mellomrom og materiell tilgjengelig. Det eneste du gjør er at du flytter er kuttpunktet hvor materialet møtes. Et bruksområde for denne teknikken er å justere visuelle kutt til takten i et lydspor.

Start med å klikke på slutten av det venstre klippet for å åpne det første trimmingspunktet, deretter klikker du på Ctrl på begynnelsen av det høyre sporet for å åpne det andre

Når musepekeren står over de sammenhengende trimmingspunktene du akkurat har åpnet, skal den ha form av en horisontal tohodet pil. Dra til venstre eller til høyre for å bevege klippet mot grensen, eller bruk trimmemodus i spilleren.

Avid Studio image009 Klippoperasjoner

Trimming av begge: Sammenhengende ut- og inn trimmingspunkter er valgt.

Ut- og inntrimming

For å endre startbildet på et klipp innenfor kildematerialet samtidig som varigheten forblir uforandret, åpne et trimmingspunkt på starten av klippet og et annet på slutten av enten det samme klippet eller på ett senere på sin tidslinje.

Enten drar du trimmingspunktet horisontalt, eller du bruker spillerens trimmigskontroller for å omplassere klippet innenfor kildeområdet.

Avid Studio image010 Klippoperasjoners

Ut- og inntrimming: Inn – og ut trimmingspunkter fra valgt klipp

Glidetrimming

En glidetrimming er en utvidelse av trimme begge-teknikken beskrevet over. Her åpner du trimmingspunktet på slutten av et klipp og på begynnelsen av et annet senere på tidslinjen. I stedet for å skli en enkel klippgrense langs tidslinjen, som i trimme begge, sklir du to som beveger seg sammen. Alle klipp mellom de to trimmingspunktene blir omplassert tidligere eller senere på tidslinjen.

Både ut- og inntrimming og glidetrimming kan være nyttig for synkronisering av klippinnhold på et spor med materiell på andre spor.

Avid Studio image011 Klippoperasjoner

Glidetrimming: Et ut-trimmingspunkt er åpnet på det første klippet og et innpunkt på det tredje.

Vise trimmingspunkter

Når du trimmer med flere trimmingspunkter, er det nyttig å skifte forhåndsvisningen fra et trimmingssted til et annet for å forsikre seg om at hvert av dem er riktig innstilt. Å velge et trimmingspunkt for visning gjør det til kilden for audio og video under forhåndsvisningen.

Åpning av et trimmingspunkt gjør at det blir vist. Når det er flere trimmingspunkter involvert, kan du derfor sjekke på hvert av dem ettersom de blir opprettet. For å velge et trimmingspunkt for visning direkte, Ctrl-klikk på det. Når trimmingsmodus er aktiv, kan du bevege deg i sykluser gjennom de åpne punktene ved å trykke på Tab.

Flytting og kopiering

For å flytte et utvalg av ett eller flere klikk, plasser musepekeren på et hvilket som helst valgt klikk og vent til pekeren blir et håndsymbol. Deretter starter du med å dra klippet til ønsket posisjon.

Du kan tenke på flytting som en to-trinns prosess Først blir det du har valgt slettet fra gjeldende tidslinje iht. reglene i den aktuelle redigeringsmodusen. Deretter blir det du har valgt flyttet til ønsket posisjon, hvor det blir satt inn venstre-høyre orientert per spor. Den relative posisjonen til alle valgte klipp på alle spor blir opprettholdt.

Flytting av et ‘spesielt utvalg’ (et utvalg der noen klipp per spor er valgt, mens andre i samme region ikke er valgt) er mulig, men kan være forvirrende dersom det ikke utføres i overskrivemodus. Flytting av enten enkeltklipp eller et komplett tidslinje-tverrsnitt er enklere og bør velges dersom det er mulig.

Holder du nede Alt-tasten når du flytter, kan du veksle mellom sette inn og overskrivemodus. Standard smart-operasjon er det samme som sette inn, fordi den hyppigste bruken av horisontal flytting er å omorganisere tilbakespillingssekvens.

Kopiere

HoldesCtrl-tasten nede mens du flytter et utvalg av klipp, vil klippene kopieres i stedet for å flyttes.

Klippoperasjoner