KlippLokalmenyer

Ved å høyreklikke på et klipp åpner du lokalmenyen med kommandoer som passer for sammenhengen. Et videoklipp har en meny som er forskjellige fra menyen til et tittelklipp, for eksempel. Noen kommandoer er imidlertid felles for alle typer. Forskjeller i bruk er beskrevet i det følgende:

Rediger film: Tilgjengelig bare for film- (container)klipp. Denne åpner innholdet i sin egen filmredigerer. Den innlemmede redigereren har de samme funksjonene og områdene som hovedredigereren.

Rediger tittel: Kun for titler, denne åpner Tittelredigerer.

Rediger musikk: Denne kommandoen er for redigering av klipp i Musikkgenerator.

Rediger montasje: Rediger en montasje i Montasjeredigerer.

Åpne effektredigerer: Åpner mediaredigereren for klippet, uansett type, med Effekt-fanen valgt. Montasje, tittel og innholdsklipp blir behandlet på samme måte som vanlige videoklipp.

Hastighet: Denne kommandoen åpner Hastighetskontroll-dialogen, hvor du kan bruke sakte og hurtige bevegelser på valgte klipp. Dette valget er ikke tilgjengelig for containere.

Skalering: De første to alternativene påvirker behandlingen av klipp som ikke er i overensstemmelse med gjeldende tidslinjeformat når det ble tatt inn i prosjektet.

·     Tilpass viser bildet i korrekt visningsforhold og skalert så stort som mulig uten at det er beskåret. Ubrukte deler av bildet blir behandlet som transparente.

·     Fyll beholder også visningsforholdet til bildet, men den skalerer så mye at det ikke finnes noen ubrukte deler på skjermen. Deler av bildet vil bli beskåret dersom visningsforholdene ikke matcher.

For finere innstillinger av skalering av klipp, forsøk panorer-og-zoom.

·     Beholde alfa, Fjerne alfa, Generere alfa: Disse kommandoene gjelder innhold med en alfakanal (spesifiserer transparens bildeenhet for bildeenhet). Denne typen alfa-informasjon kan komme i konflikt med effekter i Avid Studio. Denne kommandoen er ikke tilgjengelig for rene audioklipp.

Aktive strømmer: Denne kommandoen er tilgjengelig for å deaktivere individuelle strømmer i klipp, både video og audio. Den brukes typisk som en enkelt måte å kvitte seg med unødig kamera-audio.

Justere varighet: Legg inn en varighet numerisk i pop-up vinduet. Alle valgte klipp blir trimmet til nødvendig varighet ved å justere deres ut-punkter.

Koble ut lyd: I klipp med både audio og video kobler denne kommandoen audiostrømmen over på et eget klipp på et eget spor slik at den kan motta avanserte redigeringskommandoer om L-klipp.

Finn kilde: Denne kommandoen åpner opp bibliotekleseren i mappen med tilgangen som er kilde for videoen, fotoet eller audioklippet.

Klippe ut, kopiere og lime inn: Flytter eller kopierer et utvalg klipp med bruk av utklippstavlen i stedet for dra og slipp.

Slette: Sletter valgt klipp/valgte klipp.

Vis informasjon: Viser klippets egenskaper og underliggende media tekstlig.

KlippLokalmenyer