Hastighet

Hastighetskontrollvinduet kommer frem ved å velge Hastighet Ø Legge til eller HastighetØ Redigering i lokalmenyen til en tidslinje video- eller audioklipp.  Du kan justere innstillingene for å få frem graden av sakte bevegelser eller hurtige bevegelser over et stort område.

Avid Studio image001 Hastighet

Hastighetskontrollvinduet

Den faktiske avspillingshastigheten til prosjektet ditt blir den samme. Den er stilt inn en gang for alle av bilder per sekund-hastigheten i prosjektinnstillinger. For å få til sakte bevegelser, blir det tolket inn nye bilder mellom de eksisterende bildene, noen kildebilder blir undertrykket.

Alternativene som kommer frem i dialogen er delt inn i flere grupper.

Konstant

Velg avspillingshastighet for klippet fra 10 til 500 prosent relativt til original tilbakespilling.  Alt under 100 prosent er sakte bevegelser.

Anker: Når du har valgt Konstant, blir klippet “ankret” fast til tidslinjen ved et angitt bilde under trimmingsoperasjonene. Du kan velge første eller siste bilde i klippet, eller la bildet som er angitt av gjeldende posisjon på spillelinjen fungere som anker. Dette kan være nyttig når du skal koordinere handlinger mellom klipp som er påvirket av hastighet og materiale som bakgrunnsmusikk på andre spor.

Strekk

Dette alternativet blir første og siste gjeldende, trimmede bilde i klippet forbli låst når klippet blir trimmet på tidslinjen. Forkorting av klippet, i stedet for trimming av materiale fra slutten, setter opp hastigheten akkurat nok til at den gjør seg ferdig på det samme bildet som tidligere. Forlengelse av klippet ved å trimme det i enden mot høyre, setter ned hastigheten fremfor å eksponere trimmet materiale.

Video

Revers reverserer retningen til tilbakespillingen uten at hastigheten blir påvirket. Synkron audio, dersom det blir finnes, blir undertrykket med dette alternativet fordi det normalt vil være uønsket å spille av lyd baklengs.

Stopp bevegelse: Dette alternativet bruker en spesiell overgangsteknikk for å få maksimum flyt i bevegelsene fra bilde til bilde.

Lyd

Hold tone: Dette alternativet opprettholder den originale tonehøyden på innspilt audio når den spilles tilbake i høyere eller lavere hastighet. Funksjonen blir mindre effektiv desto større hastighetforandringene er. Utover visse grenser, slås den helt av.

Hastighet