Bruke utklippstavlen

Selv om dra og slipp gjør det mulig å gjøre ganske mye med klipp, støtter tidslinjen også standard utklippstavle-handlinger som klippe ut, kopiere og lime inn brukt med de vanlige kortkommandotastene. Utklippstavlen tilbyr også muligheter for flytting og kopiering av overganger og effekter mellom klipp.

Fra biblioteket

Etter at du har valgt ett eller flere klipp fra biblioteket, velg kopier fra utvalgets lokalmeny eller trykk på Ctrl+C for å plassere utvalget på applikasjonens utklippstavle. (Klipp ut, den andre vanlige kommandoen for å legge til utklippstavlen, er ikke tilgjengelig i biblioteket).

På prosjektets tidslinje plasserer du spillelinjen der hvor innlimingen skulle begynne, deretter velger du ønsket spor ved å trykke på tittelen.

Så trykker du på Ctrl+V for å sette inn klippene fra utklippstavlen på det angitte sporet, med start ved spillelinjen.

Dersom du velger Lime inn fra tidslinjens lokalmeny fremfor å trykke på Ctrl+V,vil klippene bli limt inn ved posisjonen til musepekeren på standardsporet, ikke på spillelinjen.

Du kan repetere denne handlingen med samme sett av spor så ofte du ønsker.

Fra tidslinjen

Velg ett eller flere klipp fra tidslinjen, deretter klikker du på kopier eller klipp ut fra utvalgets lokalmeny eller trykk på Ctrl+C (kopier) eller Ctrl+X (klipp ut). Begge kommandoene legger klipp til utklippstavlen, Klipp ut fjerner det originale klippet fra prosjektet, mens Kopier lar dem være på plass.

Lim inn innholdet på utklippstavlen som beskrevet over. Klippene limes inn på det samme sporet som de hadde opprinnelig, med de samme horisontale mellomrommene. Til forskjell fra dra og slipp, støtter ikke utklippstavlen flytting av klipp mellom spor.

Effekter på utklippstavlen

Klipp som har effekter tillagt har en rød linje langs den øvre kanten. Høyreklikk på linjen for å få frem Effekt-lokalmenyen, som inneholder Klipp ut alle- og Kopier alle-kommandoer for å overføre og dele effekter mellom klipp. Velg ett eller flere målklipp, deretter trykker du på Ctrl+V eller klikk på Lim inn på tidslinjens lokalmeny.

Effektutvalget blir limt på alle valgte klipp. Målklippet beholder de effektene det eventuelt hadde. Effektutvalget som er limt inn vil plassere seg på toppen av de eksisterende effektene.

Overganger på utklippstavlen

Høyreklikk i det øvre hjørnet i overgangsområdet på begynnelsen eller slutten av et klipp for å få frem lokalmenyen til Overganger. Velg klipp ut eller kopier for å plassere overgangen på utklippstavlen.

På samme måte som med effekter, blir overganger limt på ett eller flere målklipp, men en eksisterende overgang av typen (start og avslutt) som blir limt inn vil bli overskrevet. Innlimingen vil ikke gjennomføres dersom overgangen på utklippstavlen er lengre enn målklippet.

Bruke utklippstavlen