Filmredigerer

Avid Studio corner top left Filmredigerer Avid Studio border Filmredigerer Avid Studio corner top right Filmredigerer
Avid Studio border Filmredigerer
Avid Studio spacer Filmredigerer
Avid Studio spacer Filmredigerer Avid Studio blue button Filmredigerer Avid Studio spacer Filmredigerer

For å lære mer om

Redigering – Video-/lydeffekter

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Filmredigerer
Avid Studio spacer Filmredigerer
Avid Studio border Filmredigerer
Avid Studio corner bottom left Filmredigerer Avid Studio border Filmredigerer Avid Studio corner bottom right Filmredigerer
Avid Studio corner top left Filmredigerer Avid Studio border Filmredigerer Avid Studio corner top right Filmredigerer
Avid Studio border Filmredigerer
Avid Studio spacer Filmredigerer
Avid Studio spacer Filmredigerer Avid Studio blue button Filmredigerer Avid Studio spacer Filmredigerer

For å lære mer om

Redigering – SmartMovie-verktøyet

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Filmredigerer
Avid Studio spacer Filmredigerer
Avid Studio border Filmredigerer
Avid Studio corner bottom left Filmredigerer Avid Studio border Filmredigerer Avid Studio corner bottom right Filmredigerer

Filmredigerer er Avid Studios hovedskjerm for redigering for å lage digital film. Redigereren samler tre viktige komponenter.

Biblioteket, med kompakt visning, viser tilgangene som er tilgjengelige for ditt prosjekt.

Prosjektets tidslinje gjør at du kan organisere tilgangene som klipp innen en skjematisk presentasjon av produksjonen din.

Spilleren lar deg se på tilgangene fra biblioteket før du legger dem til prosjektet. Du kan også se – bilde for bilde, om du vil – hvordan en hvilken som helst del av prosessen vil se ut for publikumet ditt når du eksporterer den (lagrer den som en fil, eller laster den opp på YouTube.

I tillegg vil du i Filmredigereren kunne benytte en rekke verktøy og vinduer for å lage og redigere titler, legge til effekter og flere andre ting..

Avid Studio image001 Filmredigerer

En del av redigeringsvinduet til Tekstredigereren, med den kompakte visningen av Biblioteket øverst til venstre, Spilleren øverst til høyre (bare delvis synlig) og Tidslinjen og Navigatøren på bunnen.

Diskredigering

Dersom du planlegger å gi ut filmen på DVD med interaktive menyer, vil du på et eller annet tidspunkt trenge de spesielle funksjonene til [Disk redigereren]. Den har alle de samme redigeringsmulighetene for tidslinjene som Filmredigereren, samtidig som den lar deg skape og arbeide på diskmenyene hvor brukerne kan navigere i produksjonen din.

Avid Studio gjør det enkelt å overføre en film til et diskprosjekt når som helst under utviklingen. Derfor er det riktig å starte med Filmredigerer selv om du ender opp med en DVD som resultat, eventuelt begge deler.

Kompaktbiblioteket

Kompaktvisningen til Biblioteket, som benytter øverste del til venstre på Filmredigerer er en viktig del av redigeringsmulighetene. Dersom du bytter mellom Bibliotek og Filmredigerer, vil du se at den samme lokaliseringsfanen lokaliseringsfane blir valgt i begge visninger, og at de samme bibliotektilgangene blir vist.

Med Kompaktbiblioteket og tidslinjen sammen i det samme vinduet, blir det en lek å trekke de delene du ønsker fra biblioteknettleseren til prosjekttidslinjen.

Produksjon av lysbildeshow

I tillegg til alle typer videoproduksjoner – filmer – kan Filmredigerer (og Disk redigerer) brukes til å lage kompliserte lysbildeshow og presentasjoner fra stillbilder. De samme redigeringteknikkene finnes i begge tilfeller.

ð Filmredigering

Filmredigerer