Overførsel til diskmedia

Avid Studio corner top left Overførsel til diskmedia Avid Studio border Overførsel til diskmedia Avid Studio corner top right Overførsel til diskmedia
Avid Studio border Overførsel til diskmedia
Avid Studio spacer Overførsel til diskmedia
Avid Studio spacer Overførsel til diskmedia Avid Studio blue button Overførsel til diskmedia Avid Studio spacer Overførsel til diskmedia

For å lære mer om

Export – Disc/File/Web

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Overførsel til diskmedia
Avid Studio spacer Overførsel til diskmedia
Avid Studio border Overførsel til diskmedia
Avid Studio corner bottom left Overførsel til diskmedia Avid Studio border Overførsel til diskmedia Avid Studio corner bottom right Overførsel til diskmedia

Studio kan overføre filmer direkte til DVD og Blu-ray-plater hvis den nødvendige maskinvaren for diskbrenning er tilgjengelig på ditt system.

Enten du har en diskbrenner eller ikke, så kan Studio lage et “disk-bilde” – en gruppe filer med den same informasjonen som ville ha vært lagret på disken – til en adresseliste på harddisken din. Bildet kan siden brennes til en disk.

DVD og Blu-ray

Hvis ditt system har en DVD brenner kan Studio lage to typer DVD disker: standard (for DVD spillere) og AVCHD (for Blu-ray spillere).

Hvis systemet ditt har en Blu-ray-brenner kan du spille inn på ethvert brennbart medium som enheten støtter.

Dine standard DVD-disker kan avspilles:

·     På alle DVD-spillere som kan håndtere det opptagbare DVD-formatet som brenneren din lager. De fleste spillere kan ta de vanlige formatene.

·     På en datamaskin med et DVD-drev og egnet programvare til avspilling.

·     På alle HD DVD-spillere.

En Blu-ray-plate eller en DVD-plate i AVCHD-formatet kan spilles av på:

·     Panasonic DMP-BD10, Playstation 3, og andre Blu-ray-spillere (ikke alle spillere støtter AVCHD-formatet, men de fleste gjør det).

·     En PC med Blu-ray-spiller og egnet avspillingsprogramvare.

Overføring av din film

Studio oppretter disken eller disk-imaget ditt i tre trinn.

1.      Først må hele filmen rendres for å generere den MPEG-kodede informasjonen som lagres på disken.

2.      Deretter må disken kompileres. I denne fasen oppretter Studio den faktiske filen og mappestrukturen som brukes på disken.

3.      Til sist må disken brennes. (Dette trinnet skal du hoppe over hvis du lager et disc-bilde og ikke en faktisk disk.)

For å overføre filmen din til en disk eller til et disk-bilde:

1.      Klikk på Disk-tabulatoren for å få opp dette skjermbildet:

Avid Studio image001 Overførsel til diskmedia

Det sirkulære bildet viser hvor mye du har brukt av disken. Det viser også en estimering av hvor lang tid filmen vil oppta på din opptaksdisk.

Benytt den øverste mappe knappen for å endre den plasseringen på harddisken som Studio bruker for å lagre hjelpefiler. Hvis du lager et disk-bilde, vil det også bli lagret i den mappen. Drop-down lista nederst i bildet spesifiserer disk-brenneren som skal brukes, hvis mer enn en er tilgjengelig.

2.      I panelet for Instillinger, velg den diskvarianten du bruker, deretter den forhåndsinnstillingen av videokvalitet/diskbruk som passer best til dine ønsker.

Avid Studio image002 Overførsel til diskmedia

Hvis du vil fin-justere dine overførings instillinger, velg Tilpass forhåndsinstillingen og trykk avanserte instillinger knappen for å få opp panelet for Avanserte instillinger .

3.      Klikk på Brenn disk-knappen.

Studio går gjennom trinnene som er beskrevet over (render, kompilere og brenne) for å lage disken. Klikk på Lag image-knappen for å utføre identiske steg, men utelate brenne-steget.

4.      Når Studio er ferdig med å brenne disken, skyves den ut.

5.      Hivs du vil brenne et bilde laget tidligere trykk på Brenn Bilde knappen.

Diskformatenes kvalitet og kapasitet

Forskjellene mellom disc-formatene kan oppsummeres til de følgende tommelfinger-reglene med hensyn til videokvalitet og kapasitet i hvert format:

·     DVD: hver disk holder omlag 60 minutter med MPEG-2-video i full kvalitet (120 minutter hvis brenneren støtter dual-layer-brenning).

·     DVD (AVCHD): Hver disk inneholder omkring 40 minutter med AVCHD video av god kvalitet per lag.

·     BD: Hver disk tar mer enn 270 minutter med HD-video pr lag.

Overførsel til diskmedia